T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KŞANTİ KILGULUK NOM BİTİGDE EKLER (GİRİŞ-İNCELEME-METİN- DİZİN) BİRİNCİ CİLT
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Şengül KARAARSLAN
Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dal ı : Eski Türk Dili
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER
ARALIK 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Burgazi Fütüvvetname dil incelemesi-metin-sözlük - Sayfa 1
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BURİÁZÌ FÜTÜVVETNÁME DİL İNCELEMESİ-METİN-SÖZLÜK YÜKSEK LİSANS TEZİ Kaan YILMAZ Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dalı : Yeni Türk Dili Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zikri TURAN MAYIS – 2006 ...
Cami-i Kasas -dil incelemesi- - Sayfa 1
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CĀMİ-İ #A%A% (FAØLÌ) -DİL İNCELEMESİ- YÜKSEK LİSANS TEZİ Hasan Sevban KAPDAN Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dalı : Yeni Türk Dili Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Kenan ACAR EYLÜL-2006 ...
Segurname, analysis-text-indext - Sayfa 1
T.C. SAKARYA Ü İVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER E STİTÜSÜ SEGÜR ĀME (İ CELEME-METİ -DİZİ ) YÜKSEK LİSA S TEZİ Ayşe KETE Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dalı : Yeni Türk Dili Tez Danışmanı : Prof. Dr. Vahit TÜRK Haziran 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sakarya
danışmanı
bilim
edebiyatı
dili
türk


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KŞANTİ KILGULUK NOM BİTİGDE EKLER (GİRİŞ-İNCELEME-METİN- DİZİN) BİRİNCİ CİLT
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Şengül KARAARSLAN
Enstitü Anabilim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Bilim Dal ı : Eski Türk Dili
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER
ARALIK 2011single.php