Sınırları belirgin olarak seçilemeyen medulla; çok sayıda kıvrımlı kan damarları, sinirler ve lenfatikler içeren gevşek bağ dokudu yapısındadır (Ovalle ve Nahirney 2009).
1.1.2. Ovaryum Embriyolojisi
Kadın üreme sisteminin embriyolojik gelişimi karın arka duvarındaki intermediyer mezodermden kaynaklanan ürogenital kabartıdan köken alır. Gebeliğin 6.haftasında, primordial germ hücreleri geliştikleri vitellus kesesi endoderminden ürogenital kabartıya göç ederler.
Primordial germ hücreleri; vitellus kesesinin, arka kısmından ve barsak arka kısmı endoderminden kaynaklanmaktadır. Primordial germ hücreleri dişi gonada ulaşınca oogoniumlara farklılanırlar. Mitozla çoğalan oogoniumlar ovaryan farklılaşmayı başlatırlar. 1620. gebelik haftalarında yaklaşık 67 milyon oogoniaya ulaşırlar. Bir küme içinde yer alan oogoniumların tümü tek bir üreme hücresinden gelişirken, folikül hücreleri olarak bilinen oogoniumların çevresindeki yassı epitel hücreleri overin yüzey epitelinden köken alırlar (Gougeon ve ark 1994, Sadler 2000).
Oogoniumlar oluşacak ovaryum korteksi içinde yer alırlar. Fetal hayatta mitoz bölünmeler 5. aya kadar devam eder. Bu zamanda her bir ovaryum 3 milyonun üzerinde oogonium içerir. Fetal hayatın 3. ayının başlangıcında bazı oogoniumlar birinci mayoz bölünmenin profazına girerler ve primer oositler haline döüşürler. İnsan fetusunda bu işlem gebelik süresinin 7. ayının sonuna kadar tamamlanır. Bu dönem içinde birçok primer oosit atresia denilen gerileme gösterir. Dejenerasyon sonucu foliküller kaybolur (Sadler 2000).
1.2. Oosit Gelişimi
Primer oosit çevresindeki yassı epitelyum hücreleriyle birlikte primordial follikül adını alır. Bu foliküller immatür ovumu oluşturur. Oosit iri bir nükleolus ve geniş veziküler bir nükleusa sahip sferoidal bir hücredir. Sitoplazması opak ve granülerdir. İri bir golgi kompleksi, annulata lamella ile çok sayıda mitokondri ve küçük veziküllere sahiptir. Oositi çevreleyen foliküler hücrelerin tek tabakası bazal bir lamina ile ovarian stromadan ayrılır (Leeson ve ark 1988).
310. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prepubertal dönemdeki dişi ratların ovaryumları üzerinde elektromanyetik alanın etkisine karşı lipoik asidin koruyucu özelliğinin biyokimyasal, ışık mikroskobik ve ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi - Sayfa 11
Ovaryum folikülleri ve gelişmekte olan oosit için gerekli mikroçevreyi oluşturur. Ovaryum folikülleri korteksin stromasında bulunur çeşitli büyüklüklerdedir ve her biri tek bir oosit içerir (1). 2.2. OVARYAL DÖNGÜ FSH (folikül stimülan hormon) ve LH (luteinizan hormon), hormonlarının etkisiyle ovaryumda, folikül gelişimi, ovulasyon, korpus luteum oluşması gibi siklik değişiklikler meydana gelir, ...
Magnezyum sülfatın sıçanlarda siklofosfamide bağlı ovaryum hasarı üzerindeki etkilerinin ışık ve elektron mikroskopik düzeyde incelenmesi - Sayfa 19
4 b- Sekonder folikül 3- Olgun folikül (Graaf folikülü) 2.2.1. Primordial Folikül Embriyonik yaşamın yaklaşık 4. haftasında yolk kesesi duvarında, allantoisin başlangıç kısmına yakın, endodermal hücreler arasında ortaya çıkan primordial germ hücreleri genetik olarak dişi organizmanın gonad taslağına ulaşır ulaşmaz oogonyumlara farklılaşırlar. Bu aşamada sölomik epitel hücre proliferasyonuyla gel...
Primordiyal folikülden antral foliküle bazı sitokinlerin ekspresyonu ve değerlendirilmesi - Sayfa 20
Organelden zengin olan bu hücrelerde elektron mikroskobik olarak belirgin bir golgi kompleksi, yaygın bir endoplazmik retikulumu, bol mitokondriyon, lizozom ve annuler lameller izlenir (Eşrefoğlu 2009). Primordiyal foliküller, foliküler gelişimin ilk aşamasını temsil eder (Eşrefoğlu 2009) .Primordiyal eşey hücreleri insanın fetal gelişimi sırasında, 4. haftanın başlarında vitellus kesesinin dorsa...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oosit
oositler
primer
mayoz
hücreleri
mitoz


10. SAYFA ICERIGI

Sınırları belirgin olarak seçilemeyen medulla; çok sayıda kıvrımlı kan damarları, sinirler ve lenfatikler içeren gevşek bağ dokudu yapısındadır (Ovalle ve Nahirney 2009).
1.1.2. Ovaryum Embriyolojisi
Kadın üreme sisteminin embriyolojik gelişimi karın arka duvarındaki intermediyer mezodermden kaynaklanan ürogenital kabartıdan köken alır. Gebeliğin 6.haftasında, primordial germ hücreleri geliştikleri vitellus kesesi endoderminden ürogenital kabartıya göç ederler.
Primordial germ hücreleri; vitellus kesesinin, arka kısmından ve barsak arka kısmı endoderminden kaynaklanmaktadır. Primordial germ hücreleri dişi gonada ulaşınca oogoniumlara farklılanırlar. Mitozla çoğalan oogoniumlar ovaryan farklılaşmayı başlatırlar. 1620. gebelik haftalarında yaklaşık 67 milyon oogoniaya ulaşırlar. Bir küme içinde yer alan oogoniumların tümü tek bir üreme hücresinden gelişirken, folikül hücreleri olarak bilinen oogoniumların çevresindeki yassı epitel hücreleri overin yüzey epitelinden köken alırlar (Gougeon ve ark 1994, Sadler 2000).
Oogoniumlar oluşacak ovaryum korteksi içinde yer alırlar. Fetal hayatta mitoz bölünmeler 5. aya kadar devam eder. Bu zamanda her bir ovaryum 3 milyonun üzerinde oogonium içerir. Fetal hayatın 3. ayının başlangıcında bazı oogoniumlar birinci mayoz bölünmenin profazına girerler ve primer oositler haline döüşürler. İnsan fetusunda bu işlem gebelik süresinin 7. ayının sonuna kadar tamamlanır. Bu dönem içinde birçok primer oosit atresia denilen gerileme gösterir. Dejenerasyon sonucu foliküller kaybolur (Sadler 2000).
1.2. Oosit Gelişimi
Primer oosit çevresindeki yassı epitelyum hücreleriyle birlikte primordial follikül adını alır. Bu foliküller immatür ovumu oluşturur. Oosit iri bir nükleolus ve geniş veziküler bir nükleusa sahip sferoidal bir hücredir. Sitoplazması opak ve granülerdir. İri bir golgi kompleksi, annulata lamella ile çok sayıda mitokondri ve küçük veziküllere sahiptir. Oositi çevreleyen foliküler hücrelerin tek tabakası bazal bir lamina ile ovarian stromadan ayrılır (Leeson ve ark 1988).
3

İlgili Kaynaklarsingle.php