interna ve teka eksterna olarak farklılaşır. Teka interna sekonder folikülü dıştan kuşatan hücre ve damardan zengin tabakadır. Bağ dokusundan geliştiği halde hücreleri epiteloid karakterdedir. Büyük genelde poligonal biçimli hücreleri, steroid hormon sentezleyen hücreye özgü organel yapısını kazanarak östrojen hormonu sentezler. Damardan zengin oluşu endokrin organ özelliğine uygundur. Teka interna ile folikül arasında folikül bazal membranı bulunur (Kalaycı 1986, Junqueira ve ark 1998 ).
Teka eksterna kollajen fiberlerden ve fusiform hücrelerden oluşmuş bir bağ dokusudur. Hormon salgılama fonksiyonuna sahip değildir. Periferde ovarian stroma ile birleşir (Leeson ve ark 1988).
Her aybaşı dönemi sırasında genellikle bir follikül diğerlerinden daha fazla büyür yani 10-14 gün içerisinde maturasyonunu tamamlar. Olgun folikül ya da graaf folikülü olarak adlandırılan folikül son derece büyük olup, ovaryum yüzeyinden dışarı doğru bir çentik yapar. Follikül sıvısı ile genişlemiş olan antrum, stratum granulosuma bağlıdır. Ovum boyut olarak maksimum olur. Kalın bir zona pellusida ve korona radiata ile sarılmıştır. Follikül maturasyonu sağlandığı zaman düzensiz küçük boşluklar folikül sıvısı ile dolar ve korona radiata hücreleri arasında görülmeye başlar. Bu foliküller kalın bir teka katmanına sahiptir. Bu katman gelişimi sağlar. Teka interna hücreleri östrojen gibi hormon prekürsörlerini üretir. Teka eksterna kollajen fiberlerden oluşmuş bir bağ dokusudur (Kalaycı 1986, Leeson ve ark 1988)
1.3. Ovulasyon
Follikül maturasyonu tamamlandığında sıvı salgısı artar ve folliküldeki genişlemeden dolayı önceki durumdan daha sulu bir hale gelir. Fertilize yeteneğine sahip oosit ve onun çevresinde bulunan kumulus hücrelerinin overden atılmasıdır (Cihangir 2009).
Ovulasyonda uyarıyı oluşturan, büyüyen follikül tarafından üretilen dolaşımdaki yüksek östrojen düzeylerine cevap olarak ön hipofizden salgılanan lüteninize hormon (LH) ani bir artıştır. Prostaglandinler, histamin, kollajenaz ve vazopressin salıverilir. Granüloza hücreleri hiyalüronik asit (HA) üretir ve gevşek bir
512. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması - Sayfa 15
materyale Cell-Exner cisimleri denir. Bu cisimler PAS pozitif boyanır (Leeson ve ark 1988, Junqueira ve ark 1998). Bir folikül 10-14 gün içinde maturasyonunu tamamlar. Matür bir folikül yaklaşık 18-20 mm çapa sahip olup kortekse yerleşmiştir ve medullada bir çentik oluşturur. Bu ovaryumun yüzeyinde bir şişliktir ve stigma adını alır. Tunika albuginea ve teka hücre tabakaları incelmiştir. Folikül ...
Kadmiyumun korpus luteum üzerine etkisi - Sayfa 28
15 Granüloza hücrelerinin antrumu oluşturmak üzere yeniden düzenlenmesi sırasında, bu katmanda yer alan bazı hücreler, folikül duvarında belirli bir yerde yoğunlaşırlar. Bu hücrelerden bir bölümü küçük bir tepecik oluştururlar. Antrumun iç kısmına doğru. Tepe halini alan bu oluşuma kumulus ooforus (cumulus ooforus) denir. Oosit bu tepenin üzerine oturur. Bir grup granüloza hücresi oositin çevresi...
Yaşlanmaya koşut sıçan ovaryumunda folikül ince yapısı ve folikül uyaran hormon reseptörlerinin (FSHR) östrojen reseptörlerinin (ER), Progesteron reseptörlerinin (PR) immünohistokimyasal olarak belirlenmesi. - Sayfa 27
Oositi saran bu kata korona radiyata (corona radiata) denir. Bu granüloza hücreleri, ovulasyon sırasında oosite eşlik ederler. Oosit (ovocytus) ve granüloza katmanında bu değişiklikler oluşurken, folikülün hemen bitişiğindeki stromada yer alan fibroblastlar, teka folliküli (thecae folliculi) katını oluşturmak üzere farklılaşırlar. Bu katman daha sonra teka interna (theca interna) ve teka eksterna...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

interna
teka
eksterna
hücre
hücreleri
hormon


12. SAYFA ICERIGI

interna ve teka eksterna olarak farklılaşır. Teka interna sekonder folikülü dıştan kuşatan hücre ve damardan zengin tabakadır. Bağ dokusundan geliştiği halde hücreleri epiteloid karakterdedir. Büyük genelde poligonal biçimli hücreleri, steroid hormon sentezleyen hücreye özgü organel yapısını kazanarak östrojen hormonu sentezler. Damardan zengin oluşu endokrin organ özelliğine uygundur. Teka interna ile folikül arasında folikül bazal membranı bulunur (Kalaycı 1986, Junqueira ve ark 1998 ).
Teka eksterna kollajen fiberlerden ve fusiform hücrelerden oluşmuş bir bağ dokusudur. Hormon salgılama fonksiyonuna sahip değildir. Periferde ovarian stroma ile birleşir (Leeson ve ark 1988).
Her aybaşı dönemi sırasında genellikle bir follikül diğerlerinden daha fazla büyür yani 10-14 gün içerisinde maturasyonunu tamamlar. Olgun folikül ya da graaf folikülü olarak adlandırılan folikül son derece büyük olup, ovaryum yüzeyinden dışarı doğru bir çentik yapar. Follikül sıvısı ile genişlemiş olan antrum, stratum granulosuma bağlıdır. Ovum boyut olarak maksimum olur. Kalın bir zona pellusida ve korona radiata ile sarılmıştır. Follikül maturasyonu sağlandığı zaman düzensiz küçük boşluklar folikül sıvısı ile dolar ve korona radiata hücreleri arasında görülmeye başlar. Bu foliküller kalın bir teka katmanına sahiptir. Bu katman gelişimi sağlar. Teka interna hücreleri östrojen gibi hormon prekürsörlerini üretir. Teka eksterna kollajen fiberlerden oluşmuş bir bağ dokusudur (Kalaycı 1986, Leeson ve ark 1988)
1.3. Ovulasyon
Follikül maturasyonu tamamlandığında sıvı salgısı artar ve folliküldeki genişlemeden dolayı önceki durumdan daha sulu bir hale gelir. Fertilize yeteneğine sahip oosit ve onun çevresinde bulunan kumulus hücrelerinin overden atılmasıdır (Cihangir 2009).
Ovulasyonda uyarıyı oluşturan, büyüyen follikül tarafından üretilen dolaşımdaki yüksek östrojen düzeylerine cevap olarak ön hipofizden salgılanan lüteninize hormon (LH) ani bir artıştır. Prostaglandinler, histamin, kollajenaz ve vazopressin salıverilir. Granüloza hücreleri hiyalüronik asit (HA) üretir ve gevşek bir
5

İlgili Kaynaklarsingle.php