hal alırlar. Tunika albugineadaki kollajen yıkımı, iskemi ve folikül duvarının küçük bir kısmı hücrelerin ölmesi sebebiyle zayıflar (Voss ve Fortune 1991).
Fetal yaşamda profaz evrede olan oositler ovulasyondan hemen önce birinci bölünmeyi tamamlar. Kromozomlar eşit şekilde olup sekonder oositlerden bir tanesi birinci kutup cismi haline döner. Birinci kutup cismi nükleus az miktarda sitolazma içeren küçük bir hücredir ve atılır. Atıldıktan sonra oositin nükleusu ikinci mayoz bölünmeye başlar ve bölünme metafaz evresinde durur. Genellikle ovulasyon sonucunda bir ovum atılır. Bazı durumlarda iki ya da nadiren daha çok ovum ovulasyona uğrayabilir. Serbest hale gelen ovum genellikle fallop tüplerinin infundibulumuna doğru gider ve fertilizasyon kapasitesi 12 saat sürer. İnsanda ovulasyon ortalama 28 günde bir tekrar eder (Leeson ve ark 1988).
1.4. Oosit Maturasyonunun Klinik Değerlendirilmesi
Oosit maturasyonun değerlendirilmesinde human chorionic gonadotropin (hCG) verildiği zamanki folikül çapları, aspire edilen folikül sıvısının miktarı önemlidir.
Preovulatuar süreçte oosit, follikül içerisinde etrafı kumulus ve granulosa hücreleriyle kaplı olarak bulunur. Kumulus oosit kompleksi (KOK) olarak adlandırılan bu yapıda, kumulus hücreleri ile oosit arasında ince bir hücresel ilişki söz konusudur. En iç katmanı oluşturan korona radiata hücreleri, zona pellusida üzerinden sitoplazmaya penetre olan uzantılar göndermekte ve bu gap junctionlar sayesinde oosit membranı ile ilişki kurmaktadır. Böylece kumulus hücreleri oosite metabolitleri transfer edebilmekte ve oosit inhibisyon ve aktivasyonun düzenlenmesinde rol oynamaktadır (Sirard ve Blondin 1996, Soom ve Kruif 1996).
Ovulasyondan yaklaşık 4 gün önce (doğal siklusta LH pikinden; indüklenen sikluslarda hCG enjeksiyonundan önce) estradiol seviyesi yükselir, korona kumulus hücreleri daha yoğun hale gelirler. Merkezde yerleşik çekirdek bir germinal vezikül şeklinde görünür. Çekirdek belirgin bir çekirdekçiğe sahiptir. LH piki ya da indüklenenlerde hCG den sonra germinal vezikül perifere hareket eder. Germial vezikül 2225 gün sonra olur. Metafaz I (M I )den 4 saat sonra kromozomlar Mayoz I ipliğinin metafaz plağı boyunca dizilirler ve sonra kutuplara hareket ederler. 34 saat geçince çoğu oosit M IIye ulaşır. I. Kutup hücresi atılır ve kromozom sayısı yarıya
613. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gonadotropin stimülasyonundan sonra aspire edilen ovulasyon öncesi oositlerin yardımcı üreme yöntemleriyle döllenebilme özelliklerinin olgunlaşma (Maturite) evreleri yönünden ışık ve elektron mikroskop düzeylerinde incelenmesi - Sayfa 24
Olgun follükülün yırtılmasıyla Mil evresinde atılan sekonder oosit olgun (matur) oosit olarak tanımlanır. Etrafında ZP, ışınsal düzenli korona radiata ve kumulus ooforus tabakasıyla sarılmış olarak oosit-korona-kumulus kompleksini (OKK) yapar. YÜT'de follikül ile beraber bu kompleks aspire edilir. Sekonder oositin ikinci mayoz bölünmesi Mll'de durur. Mll'yi spermium tarafından döllenirken bitirir...
Ovaryum dokusunda kök hücre varlığının araştırılması - Sayfa 25
12 denilen tek sıralı foliküler hücrelerle çevrilidir. Olgun folikül aşağıdaki özelliklerle karakterizedir: 1) En büyük foliküldür (15-20 mm çapında), 2) Foliküler sıvı içeren büyük bir antruma sahiptir, 3) Korona radiyatayı yapan tek sıralı foliküler hücrelerin çevrelediği zona pellusida bulunur, 4) Oosit ve ona bağlı olan korona radiyata, kumulus ooforustan ayrılır; oosit- zona pellusida-kor...
Folliküler sıvı oksidatif stresin IVF sonuçları üzerine etkisi - Sayfa 23
4.3. OOSİT MATURASYONU Oosit, kadın vücudunda sadece yapısal ve fonksiyonel yönden değil, mayoz yani redüksyonel bölünmeye uğrayan tek hücredir. Oositteki mayotik sürecin ilerlemesi oosit matürasonu olarak bilinir ve basitçe birinci mayotik bölünmenin tekrar başlayarak metafaz II (MII) fazına ilerlemesi ve beraberinde başarılı fertilizasyon ve erken embriyonel gelişme için gerekli sitoplazmik değ...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oosit
ovulasyon
mayoz
kutup
sonra
birinci


13. SAYFA ICERIGI

hal alırlar. Tunika albugineadaki kollajen yıkımı, iskemi ve folikül duvarının küçük bir kısmı hücrelerin ölmesi sebebiyle zayıflar (Voss ve Fortune 1991).
Fetal yaşamda profaz evrede olan oositler ovulasyondan hemen önce birinci bölünmeyi tamamlar. Kromozomlar eşit şekilde olup sekonder oositlerden bir tanesi birinci kutup cismi haline döner. Birinci kutup cismi nükleus az miktarda sitolazma içeren küçük bir hücredir ve atılır. Atıldıktan sonra oositin nükleusu ikinci mayoz bölünmeye başlar ve bölünme metafaz evresinde durur. Genellikle ovulasyon sonucunda bir ovum atılır. Bazı durumlarda iki ya da nadiren daha çok ovum ovulasyona uğrayabilir. Serbest hale gelen ovum genellikle fallop tüplerinin infundibulumuna doğru gider ve fertilizasyon kapasitesi 12 saat sürer. İnsanda ovulasyon ortalama 28 günde bir tekrar eder (Leeson ve ark 1988).
1.4. Oosit Maturasyonunun Klinik Değerlendirilmesi
Oosit maturasyonun değerlendirilmesinde human chorionic gonadotropin (hCG) verildiği zamanki folikül çapları, aspire edilen folikül sıvısının miktarı önemlidir.
Preovulatuar süreçte oosit, follikül içerisinde etrafı kumulus ve granulosa hücreleriyle kaplı olarak bulunur. Kumulus oosit kompleksi (KOK) olarak adlandırılan bu yapıda, kumulus hücreleri ile oosit arasında ince bir hücresel ilişki söz konusudur. En iç katmanı oluşturan korona radiata hücreleri, zona pellusida üzerinden sitoplazmaya penetre olan uzantılar göndermekte ve bu gap junctionlar sayesinde oosit membranı ile ilişki kurmaktadır. Böylece kumulus hücreleri oosite metabolitleri transfer edebilmekte ve oosit inhibisyon ve aktivasyonun düzenlenmesinde rol oynamaktadır (Sirard ve Blondin 1996, Soom ve Kruif 1996).
Ovulasyondan yaklaşık 4 gün önce (doğal siklusta LH pikinden; indüklenen sikluslarda hCG enjeksiyonundan önce) estradiol seviyesi yükselir, korona kumulus hücreleri daha yoğun hale gelirler. Merkezde yerleşik çekirdek bir germinal vezikül şeklinde görünür. Çekirdek belirgin bir çekirdekçiğe sahiptir. LH piki ya da indüklenenlerde hCG den sonra germinal vezikül perifere hareket eder. Germial vezikül 2225 gün sonra olur. Metafaz I (M I )den 4 saat sonra kromozomlar Mayoz I ipliğinin metafaz plağı boyunca dizilirler ve sonra kutuplara hareket ederler. 34 saat geçince çoğu oosit M IIye ulaşır. I. Kutup hücresi atılır ve kromozom sayısı yarıya
6

İlgili Kaynaklarsingle.php