indirilir. Ardından II. Mayoz ipliği oluşur. Kumulus ve korona hücrelerinin genişlemesi (ekspansiyonu) da çekirdek maturasyonunu izler. MI den MII ye geçerken kumuluslarda proteoglikan salgılar ve zona pellusidaki porları doldururlar (Gaud ve ark 1998).
IVM için, kumulus hücresi ile etkileşim halinde kültürde bekletilen oositlerin nükleer maturasyonunun, kumulus hücresinden temizlenenlere göre daha yüksek oranda geliştiğini bildirmiştir.
Kumulus ooforus hücreleri, sitoplazmik uzantılarıyla zona pellusidayı geçerek oosit plazmalemmasına ulaşırlar ve böylelikle oosit maturasyonunda gerekli substansların bir kısmını sağlarlar. Bu hücreler hem endokrin hem de parakrin özellik taşımaktadırlar (Russel ve Salustri 2006).
Oositlerin maturasyonu 1. polar cisimcik ve germinal vezikül varlığına göre maturasyonu değerlendirilir.
Matur Oosit (MII): 1. polar cisimcik mevcut, germinal vezikül mevcut değildir. Matur oositte oosit etrafında kumulus ve korona hücreleri ışık demeti şeklinde oldukça açılmıştır ki bu zona pellusidanın net olarak izlenmesine olanak verir.
Intermediate Oosit (MI): 1. polar cisimcik de germinal vezikül de mevcut değildir. Kumulus ve korona hücreleri dağılmış immatur oosite göre biraz daha açılmıştır. Kumulus hücreleri dağılmış iken korona hücrelerinde parsiyel dağılma mevcuttur.
Immatur Oosit (Profaz I): Germinal vezikül mevcut, 1. polar cisimcik mevcut değildir. İmmatur oositle kumulus hücreleri oosit etrafında sık görülür. 4-10 saat inkübasyondan sonra tekrar değerlendirilirler.
Postmatur Oosit: 1. polar cisimciği içerir, ancak kumulus hücreleri seyrek şekilde dağınıklık gösterir, korona hücreleri ise yaygın ve azdır. Bu grup oositlerin inkübe edilmelerine gerek yoktur (Lindner ve ark 1988).
MI oositlerin invitro maturasyonları (IVM) 1-24 saat zaman alabilirler. Olgunluğunu tamamlamamış profaz I ve MI oositlerinin döllenebilme yeteneklerinin
714. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Oosit maturasyonunun folliküler sıvı hormon parametreleri ile ilişkisi - Sayfa 7
yapılar tarafından örtüldüğü için direkt olarak gözlenmez. Kumulus ve korona hücrelerinin dağılım ve düzenine bakılarak oosit maturasyonu konusunda Veeck ve arkadaşlarının belirttiği kriterlere (Oosit Kumulus Korona Komplex Morfolojisi) göre karar verilir (4). Steril petri kutusunda folliküler sıvı ya da kültür mediumu içerisinde oosit kumulus korona kompleksi gözlenir. Bu işlem oldukça hızlı yap...
ICSI- ET sikluslarında endometriuma lokal hasar amacıyla uygulanan biyopsinin implantasyon,gebelik ve canlı doğum oranlarına etkisinin araştırılması - Sayfa 38
etkisiz olduğunu düşündürür. Tek overden oosit çıkmaması halinde siklusu kurtarmak için hCG dozu tekrar edilerek 36 saat sonra diğer overdeki folliküller aspire edilmelidir (148). Oosit toplama işleminin komplikasyon oranı oldukça düşüktür. En sık iğnenin geçtiği lateral fornikslerden kanama oluşur. Tamponlama ile durur. Nadiren komşu organ (barsak, mesane, damar) yaralanmaları oluşabilir. Özel...
Kızgınlık gösteren ineklerin serumunda bulunan östradiol-17beta düzeylerinin inek oositlerinin in vitro olgunlaşma ve döllenmesine etkisi - Sayfa 20
10 1.6.5. Oosit Kalitesi Brackett ve Zuelke {1 993)'ye göre oosit değerlendirmesinde, kumulus hücreleri ve oosit sitoplazması birlikte değerlendirmeye alınır. Dört farklı sınıflama {1,2, 3 ve 4) yapılır. Bu sınıflamaya göre yalnız dördüncü grup çok düşük in vitro maturasyon yeteneğindedir. Homojen görünümlü bir sitoplazma, oositi çevreleyen, bozulmamış ve kompakt yapıda kumulus hücreleri, imma...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oosit
matur
germinal
vezikül
kumulus
oositle


14. SAYFA ICERIGI

indirilir. Ardından II. Mayoz ipliği oluşur. Kumulus ve korona hücrelerinin genişlemesi (ekspansiyonu) da çekirdek maturasyonunu izler. MI den MII ye geçerken kumuluslarda proteoglikan salgılar ve zona pellusidaki porları doldururlar (Gaud ve ark 1998).
IVM için, kumulus hücresi ile etkileşim halinde kültürde bekletilen oositlerin nükleer maturasyonunun, kumulus hücresinden temizlenenlere göre daha yüksek oranda geliştiğini bildirmiştir.
Kumulus ooforus hücreleri, sitoplazmik uzantılarıyla zona pellusidayı geçerek oosit plazmalemmasına ulaşırlar ve böylelikle oosit maturasyonunda gerekli substansların bir kısmını sağlarlar. Bu hücreler hem endokrin hem de parakrin özellik taşımaktadırlar (Russel ve Salustri 2006).
Oositlerin maturasyonu 1. polar cisimcik ve germinal vezikül varlığına göre maturasyonu değerlendirilir.
Matur Oosit (MII): 1. polar cisimcik mevcut, germinal vezikül mevcut değildir. Matur oositte oosit etrafında kumulus ve korona hücreleri ışık demeti şeklinde oldukça açılmıştır ki bu zona pellusidanın net olarak izlenmesine olanak verir.
Intermediate Oosit (MI): 1. polar cisimcik de germinal vezikül de mevcut değildir. Kumulus ve korona hücreleri dağılmış immatur oosite göre biraz daha açılmıştır. Kumulus hücreleri dağılmış iken korona hücrelerinde parsiyel dağılma mevcuttur.
Immatur Oosit (Profaz I): Germinal vezikül mevcut, 1. polar cisimcik mevcut değildir. İmmatur oositle kumulus hücreleri oosit etrafında sık görülür. 4-10 saat inkübasyondan sonra tekrar değerlendirilirler.
Postmatur Oosit: 1. polar cisimciği içerir, ancak kumulus hücreleri seyrek şekilde dağınıklık gösterir, korona hücreleri ise yaygın ve azdır. Bu grup oositlerin inkübe edilmelerine gerek yoktur (Lindner ve ark 1988).
MI oositlerin invitro maturasyonları (IVM) 1-24 saat zaman alabilirler. Olgunluğunu tamamlamamış profaz I ve MI oositlerinin döllenebilme yeteneklerinin
7

İlgili Kaynaklarsingle.php