Genital döngüler süreciyle başlayan ovaryumdaki değişiklikler, tümüyle hipofiz ön lobundan salgılanan gonadotropik hormonlar, folikül stimüle hormona (FSH) ve LHya bağlıdır. Ovaryumların inaktif olmasının nedeni gonadotropin hormonlarıyla uyarılmamasından kaynaklanır. FSH; overlerde foliküllerin proliferasyonunu ve östrojen salınımını sağlar (Kayaalp 2000).
Bu durum çocukluk evresinde izlenebilir. Gonadotropinlerden FSH ve LH salgılanmaya başladığı yaş 9-10dur. 1116 yaşlarında genital döngü başlar ve en yüksek düzeye ulaşır. Bu değişimin olduğu dönemin adı pubertedir (Carson ve ark 1986).
1.5.1 Folikül Stimüle Hormon (FSH)
Oositin gelişmesi gonadottropinlere bağımlı olup artan östrojen yapımı ile uyum içindedir. Preantral foliküllerin granüloza hücreleri, steroidleri sentezleyebilir fakat östrojeni daha fazla yapabilmektedir. FSH hem granüloza hücrelerindeki östrojen yapımını başlatır hem de granüloza hücrelerinin büyümesini stimüle eder (Young ve ark 1992).
FSH granulosa hücrelerinin proliferasyonunda ve diffrerasyonunda etkili olmaktadır. Primer, sekonder, antral foliküllerde bulunan granulosa hücrelerinde ve primordial folliküllerde bulunan oositlerde FSH reseptörlerinin ve FSH reseptör geninin var olduğu ve küçük foliküllerin gelişimi için bazal seviyede FSHnın ve östradiolün gerekli olduğu tespit edilmiştir (Hurk ve ark 1997).
Ovaryumların salgıladığı hormonların (östrojen ve progesteron) kendisi üzerine de etkileri bulunmaktadır. Ovaryumda östrojen ve progesteron reseptörlerinin dağılımını belirlemek için immünohistokimyasal yöntemlerden yararlanılmaktadır. Yapılan çalışmalar da östrojen ve progesteron reseptörlerinin, bulundukları folikülün granüloza hücrelerinde gözlendiği bilinmektedir (Iwai ve ark 1990).
Preantral granüloza hücrelerinde FSH reseptörlerinden dolayı folikül kendi östrojenik mikroçevresini oluşturur (McNatty ve ark 1979). Bundan dolayı östrojen yapımı FSH reseptör içeriği ile de sınırlandırılır. FSH, östrojen ile birlikte hareket ederek granüloza hücrelerinde sinerjik mitotik etki yaparak proliferasyonu uyarır.
1017. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaşlanmaya koşut sıçan ovaryumunda folikül ince yapısı ve folikül uyaran hormon reseptörlerinin (FSHR) östrojen reseptörlerinin (ER), Progesteron reseptörlerinin (PR) immünohistokimyasal olarak belirlenmesi. - Sayfa 7
1.GİRİŞ Ovaryum (ovarium), salgıladığı östrojen ve progesteron hormonlarıyla, kadın genital sisteminin bütün organları üzerinde etkili olan, genital döngüyü düzenleyen bir organdır. 1 Ovaryumlarda erginlik evresinden başlayarak, bir grup primordiyal folikülde foliküler büyüme olarak adlandırılan süreç başlar. Bu süreç oositler, granüloza hücreleri ve folikülleri çevreleyen stromadaki fibroblast ...
Deneysel sıçan endometriyozis modelinde implantasyon kusurunun histolojik olarak değerlendirilmesi - Sayfa 23
multilaminar primer folikül etrafında organize olmaya başlar. Teka internayı oluşturan hücreler plazmalemmalarında LH reseptörlerine sahiptir ve steroid üreten hücrelerin ince yapı karakteristiğini gösterir. Bu Teka interna hücreleri erkek cinsiyet hormonu olan androstenedion üretir. Bu hormon granüloza hücrelerine girer ve aromataz enzimi tarafından östrojen östradiole dönüştürülür. Granüloza hüc...
- Sayfa 26
2.5.2. Folikül Gelişim Fizyolojisi Çocukluk çağı boyunca granülosa hücreleri ovaryumun beslenmesini üstlenirler. Aynı zamanda, oositlerin olgunlaşmasını baskılayan bir faktör, oosit-matürasyonu inhibe edici faktörü salgılayarak ovumun mayozun profaz aşamasında, primordiyal halde kalmasına yardımcı olurlar. Püberte sonrasında, ön hipofiz bezinin büyük miktarda FSH ve LH salgılaması ile her iki ova...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hormon
östrojen
foliküllerin
hipofiz
granüloza
hücreleri


17. SAYFA ICERIGI

Genital döngüler süreciyle başlayan ovaryumdaki değişiklikler, tümüyle hipofiz ön lobundan salgılanan gonadotropik hormonlar, folikül stimüle hormona (FSH) ve LHya bağlıdır. Ovaryumların inaktif olmasının nedeni gonadotropin hormonlarıyla uyarılmamasından kaynaklanır. FSH; overlerde foliküllerin proliferasyonunu ve östrojen salınımını sağlar (Kayaalp 2000).
Bu durum çocukluk evresinde izlenebilir. Gonadotropinlerden FSH ve LH salgılanmaya başladığı yaş 9-10dur. 1116 yaşlarında genital döngü başlar ve en yüksek düzeye ulaşır. Bu değişimin olduğu dönemin adı pubertedir (Carson ve ark 1986).
1.5.1 Folikül Stimüle Hormon (FSH)
Oositin gelişmesi gonadottropinlere bağımlı olup artan östrojen yapımı ile uyum içindedir. Preantral foliküllerin granüloza hücreleri, steroidleri sentezleyebilir fakat östrojeni daha fazla yapabilmektedir. FSH hem granüloza hücrelerindeki östrojen yapımını başlatır hem de granüloza hücrelerinin büyümesini stimüle eder (Young ve ark 1992).
FSH granulosa hücrelerinin proliferasyonunda ve diffrerasyonunda etkili olmaktadır. Primer, sekonder, antral foliküllerde bulunan granulosa hücrelerinde ve primordial folliküllerde bulunan oositlerde FSH reseptörlerinin ve FSH reseptör geninin var olduğu ve küçük foliküllerin gelişimi için bazal seviyede FSHnın ve östradiolün gerekli olduğu tespit edilmiştir (Hurk ve ark 1997).
Ovaryumların salgıladığı hormonların (östrojen ve progesteron) kendisi üzerine de etkileri bulunmaktadır. Ovaryumda östrojen ve progesteron reseptörlerinin dağılımını belirlemek için immünohistokimyasal yöntemlerden yararlanılmaktadır. Yapılan çalışmalar da östrojen ve progesteron reseptörlerinin, bulundukları folikülün granüloza hücrelerinde gözlendiği bilinmektedir (Iwai ve ark 1990).
Preantral granüloza hücrelerinde FSH reseptörlerinden dolayı folikül kendi östrojenik mikroçevresini oluşturur (McNatty ve ark 1979). Bundan dolayı östrojen yapımı FSH reseptör içeriği ile de sınırlandırılır. FSH, östrojen ile birlikte hareket ederek granüloza hücrelerinde sinerjik mitotik etki yaparak proliferasyonu uyarır.
10

İlgili Kaynaklarsingle.php