1.5.3. Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
hCG; IVF döngülerinde LH artışını taklit etmek için verilir. LHı taklit ettiğinin düşünülmesindeki sebep LH gibi son folliküler maturasyonu sağlamasıdır (Enien ve ark 1995).
Östrojen maturasyon süreci içerisinde granuloza hücrelerinin FSH ve LHya olan duyarlılıklarını artırır. Sonuçta granuloza hücrelerinde bazı farklılaşmalar başlar (Enien ve ark 1995).
1.5.4. Kumulus Hücreleri ve Hormonlar
Bütün memelilerde LH artışının oosit maturasyonu ve ovulasyonu başlattığı bilinmektedir. Bu etkiden sonra oosit kumulus hücrelerini oosit maturasyonu için uyarır. Maturasyon, fertilizasyon ve blastosist aşamasına gelebilme kabiliyeti olabilmesi için oositin çevresi çok katlı sıkışık kumulus hücreleriyle kaplanmış, sitoplazmasının bir örnek kumlu görünümlü olması gerektiği tespit edilmiştir. Oositin çevresindeki sağlıklı somatik hücre populasyonunun besin geçişinin kolaylaştırılmasında ve oosite gelen uyarımların iletilmesinde zorunlu olduğu kaydedilmiştir (Greve ve ark 1991, Greve ark 1993, Sirard ve Blondin 1996).
1.6. Kumulus Hücreleri ve Etkileri
Ovulasyon öncesi gonadotropinlerin (testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır) kan seviyesinin yükselmesine cevap olarak, kumulus hücreleri HA üretimine başlar ve oositte mayoz bölünmeye devam eder. Ovulasyon öncesinde kumulus hücreleri ovulasyon zamanı iletişimi sağlar, ovulasyondan sonra spermatozoanın oosit ile birlikte olmasını sağlar ve ovulasyon öncesinde oosit maturasyonunu destekler (Cihangir 2009).
Viskoelastik ekstraselüler matriks üretimi ovulasyonun en önemli basamağı olan kumulus hücreleri tarafından üretilir. Protein sentezinin uyarılması ve özellikle steroid salınımının artması kumulus hücrelerinin sayesinde olur. MIIdeki oositin sitoplazma olgunlaşmasının indüklenmesi spermiumla karşılaşma zamanında olur (Cıncık ve ark 2001).
1219. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kızgınlık gösteren ineklerin serumunda bulunan östradiol-17beta düzeylerinin inek oositlerinin in vitro olgunlaşma ve döllenmesine etkisi - Sayfa 23
13 1.8.1.1. Gonadotropik Hormonlar Gonadotropik hormonlann oosit maturasyonu, fertilizasyonu ve erken embriyo gelişimi üzerine olan etkileri farklıdır. Luteinleştirici hormon, oosit maturasyonunu değil, daha çok in vitro fertilizasyon sonrası erken embriyonik gelişim yeteneğini artı�aktadır (Fukui ve Ona, 1 989; Zuelke ve Brackett, 1 993). Folikül uyarıcı hormon, granuloza hücrelerindeki aromata...
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 46
Ovulasyon; fertilize edilebilme kapasitesi taşıyan oosit ve onu çevreleyen somatik kumulus hücrelerinin overden atılmasıdır (şekil 1). Ovulasyon öncesi gonadotropinlerin kan seviyesinin yükselmesine yanıt olarak oosit mayoz bölünmeyi sürdürürken kumulus hücreleri hyaluronik asit (hyaluronan) üretimine başlar. Kumulus hücreleri ovulasyon öncesinde oosit maturasyonunu destekler, ovulasyon esnasında ...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
hücreleri
oosit
kumulus
gonadotropin
hücrelerini


19. SAYFA ICERIGI

1.5.3. Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
hCG; IVF döngülerinde LH artışını taklit etmek için verilir. LHı taklit ettiğinin düşünülmesindeki sebep LH gibi son folliküler maturasyonu sağlamasıdır (Enien ve ark 1995).
Östrojen maturasyon süreci içerisinde granuloza hücrelerinin FSH ve LHya olan duyarlılıklarını artırır. Sonuçta granuloza hücrelerinde bazı farklılaşmalar başlar (Enien ve ark 1995).
1.5.4. Kumulus Hücreleri ve Hormonlar
Bütün memelilerde LH artışının oosit maturasyonu ve ovulasyonu başlattığı bilinmektedir. Bu etkiden sonra oosit kumulus hücrelerini oosit maturasyonu için uyarır. Maturasyon, fertilizasyon ve blastosist aşamasına gelebilme kabiliyeti olabilmesi için oositin çevresi çok katlı sıkışık kumulus hücreleriyle kaplanmış, sitoplazmasının bir örnek kumlu görünümlü olması gerektiği tespit edilmiştir. Oositin çevresindeki sağlıklı somatik hücre populasyonunun besin geçişinin kolaylaştırılmasında ve oosite gelen uyarımların iletilmesinde zorunlu olduğu kaydedilmiştir (Greve ve ark 1991, Greve ark 1993, Sirard ve Blondin 1996).
1.6. Kumulus Hücreleri ve Etkileri
Ovulasyon öncesi gonadotropinlerin (testislerden sperm, overlerden yumurta üretmek için bu sistemleri uyarma kapasitesine sahip hormonlardır) kan seviyesinin yükselmesine cevap olarak, kumulus hücreleri HA üretimine başlar ve oositte mayoz bölünmeye devam eder. Ovulasyon öncesinde kumulus hücreleri ovulasyon zamanı iletişimi sağlar, ovulasyondan sonra spermatozoanın oosit ile birlikte olmasını sağlar ve ovulasyon öncesinde oosit maturasyonunu destekler (Cihangir 2009).
Viskoelastik ekstraselüler matriks üretimi ovulasyonun en önemli basamağı olan kumulus hücreleri tarafından üretilir. Protein sentezinin uyarılması ve özellikle steroid salınımının artması kumulus hücrelerinin sayesinde olur. MIIdeki oositin sitoplazma olgunlaşmasının indüklenmesi spermiumla karşılaşma zamanında olur (Cıncık ve ark 2001).
12

İlgili Kaynaklarsingle.php