HA sentezi ve ekstraselüler matriks proteinlerinin üretimi kumulus genişlemesi ile olur. HA sülfatlanmış bir glikozamin olup oositin çevresini saran ve korona radiatayı oluşturan özel görevli granüloza hücrelerinde bulunur ve üzerine oturduğu kumulus ooforus hücrelerin birbirine yapışmasını sağlar. Yapılan deneylerde FSHnın kumulus hücrelerini indüklediği belirlenmiştir. Özellikle kumulus hücrelerinin genleşmesini sağlayan ajanların oosit tarafından salgılanan maddeler tarafından yönetildiği ortaya konmuştur (Demir 1995, Salustri ve ark 1992).
Kumulus hücrelerinin HAyı inhibe edebilmesi için folikül sıvısı sülfatlı glikozaminoglikanları içerir. Bu sülfatlı aminlerin fonksiyonu ovariyal siklusun ortasında gonadotropinin pik yaptığı dönemde folikül antrumunda bulunan FSHa bağlı kumulus hücre genleşmesini inhibe etmek ve ayrılmasını engellemek olduğu, ovulasyondan sonra fertilizasyona kadar korona radiata hücrelerinin korunmasıyla oositin sağlıklı kalmasını sağladığı düşünülmektedir (Sato ve ark 1990, Sadler 2000).
HA sentezi hyalüronan sentaz (HAS) olarak adlandırılan üç adet hücre zarı enzimleri tarafından katalize edilir; HAS1, HAS2 ve HAS3. HAS1 ve HAS2 enzimlerinin sentez ettiği hiyalüronan yüksek molekül ağırlığına sahip iken, HAS3 enziminin sentez ettiği hiyalüronan ise düşük molekül ağırlığına sahiptir. HAS ekspresyonu ise hücre çeşidine bağlı olarak değişmektedir (Itano ve ark 1999).
KOK matriks oluşumu kumulus hücresinden HA sentezini gerektirir. LH etkisiyle oosit tarafından salgılanan büyüme faktörleri, kumulus hücresindeki matriks üreten genleri harekete geçirir. HA üreten HAS2 bu yol ile aktive olur. Aktivasyonu oositin büyüme kapasitesiyle ilişkilidir (Russel ve Salustri 2006).
HA çoğu dokuda önemli bir ekstraselüler matriks komponentidir. Doku yenilenmesinde, inflamasyonda, ateroskleroz ve kanser gibi hastalıklarda varlığı gösterilmiştir (Toole 2004).
Hücre dışı matriksindeki miktarının hasarlı dokuların tamirinde iş yapabilmesiyle doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir (Grskovic ve ark 2006, Fam ve ark 2007).
1522. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 51
polimeraz chain reaksiyonu analizi ile hCG enjeksiyonu sonrasında fare COC ‘da inter-α- tripsin inhibitörü (IαI) yokluğunda 29 genin regulasyonunun aktifleştiği, 5 genin regulasyonunun ise inhibe olarak ovulasyon yetmezliğine neden olduklarını bulmuşlardır (189). Wu ve ark. yaptıkları diğer bir çalışmada kumulus hücre varlığının oosit üzerindeki oksidatif stresi azalttığını ortay...
Bazı indol türevi bileşiklerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve biyolojik etkileri üzerindeki çalışmalar - Sayfa 56
aktif kısımları plazma membranının iç yüzünden çıkıntı yapmış durumdadır. HA, sentezlendiği sırada plazma membranından hücre yüzeyine veya ECM’in içine çekilir. Bu olayda bu izoenzimler tektir ve iki enzimatik bileşene sahiptirler. Bunlardan biri GlcUA’ya eklenirken; diğeri de GlcNAc’ye eklenmektedir. Bu izoenzimlerin amino asit dizilim sıraları %50-71 kadar aynıdır, fakat genlerin kromozom sırala...
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 49
Ovulasyon öncesi dönemde oosit etrafında kumulus matriksinin hızla oluşumu yegane ve dinamik biyolojik bir olaydır. Somatik over hücreleri ve oosit tarafından üretilen proteinler ve dolaşan hormonlar sayesinde kumulus hücrelerinin kompleks genlerinin regulasyonu ile kumulus matriksi oluşur. Bu kompleksin düzgün oluşumu ve birleşimi, folikül çatlaması, oositin transportu ve fertilizasyonu gibi kadı...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
sentez
hücrelerin
büyüme
oosit
sentezi


22. SAYFA ICERIGI

HA sentezi ve ekstraselüler matriks proteinlerinin üretimi kumulus genişlemesi ile olur. HA sülfatlanmış bir glikozamin olup oositin çevresini saran ve korona radiatayı oluşturan özel görevli granüloza hücrelerinde bulunur ve üzerine oturduğu kumulus ooforus hücrelerin birbirine yapışmasını sağlar. Yapılan deneylerde FSHnın kumulus hücrelerini indüklediği belirlenmiştir. Özellikle kumulus hücrelerinin genleşmesini sağlayan ajanların oosit tarafından salgılanan maddeler tarafından yönetildiği ortaya konmuştur (Demir 1995, Salustri ve ark 1992).
Kumulus hücrelerinin HAyı inhibe edebilmesi için folikül sıvısı sülfatlı glikozaminoglikanları içerir. Bu sülfatlı aminlerin fonksiyonu ovariyal siklusun ortasında gonadotropinin pik yaptığı dönemde folikül antrumunda bulunan FSHa bağlı kumulus hücre genleşmesini inhibe etmek ve ayrılmasını engellemek olduğu, ovulasyondan sonra fertilizasyona kadar korona radiata hücrelerinin korunmasıyla oositin sağlıklı kalmasını sağladığı düşünülmektedir (Sato ve ark 1990, Sadler 2000).
HA sentezi hyalüronan sentaz (HAS) olarak adlandırılan üç adet hücre zarı enzimleri tarafından katalize edilir; HAS1, HAS2 ve HAS3. HAS1 ve HAS2 enzimlerinin sentez ettiği hiyalüronan yüksek molekül ağırlığına sahip iken, HAS3 enziminin sentez ettiği hiyalüronan ise düşük molekül ağırlığına sahiptir. HAS ekspresyonu ise hücre çeşidine bağlı olarak değişmektedir (Itano ve ark 1999).
KOK matriks oluşumu kumulus hücresinden HA sentezini gerektirir. LH etkisiyle oosit tarafından salgılanan büyüme faktörleri, kumulus hücresindeki matriks üreten genleri harekete geçirir. HA üreten HAS2 bu yol ile aktive olur. Aktivasyonu oositin büyüme kapasitesiyle ilişkilidir (Russel ve Salustri 2006).
HA çoğu dokuda önemli bir ekstraselüler matriks komponentidir. Doku yenilenmesinde, inflamasyonda, ateroskleroz ve kanser gibi hastalıklarda varlığı gösterilmiştir (Toole 2004).
Hücre dışı matriksindeki miktarının hasarlı dokuların tamirinde iş yapabilmesiyle doğru orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir (Grskovic ve ark 2006, Fam ve ark 2007).
15

İlgili Kaynaklarsingle.php