Hyalüronan molekülünün en önemli fizyolojik fonksiyonlarından birkaçı; su homeostazisi, damarlanma (anjiyogenezis) ve hücre göçünün düzenlenmesidir (Fraser ve ark 1997).
Ayrıca hyalüronan dokular etrafında oluşan tümör invazyonunda da önemli bileşenler arasında yer almaktadır ( Auvinen ve ark 1997, Auvinen ve ark 2000).
1.7.1. Hyaluronan Reseptörleri
Hyaluronan hücreler arasında yoğun halde bulunmakla birlikte, hücre proliferasyonunu tetikleyip hücre yüzey reseptörlerine bağlanır. Bağlandığı reseptörlerden bilinenleri CD44 ve lenfatik damar endotelyal hyaluronan reseptör1dir ( Brecht ve ark 1986, Laurent ve Fraser 1992, Bono ve ark 2004).
Güncel çalışmalar HAnın tümör hücrelerinin CD44 reseptörleri ile etkileştiğini, ErbB2 reseptörünü aktive ettiğini, bunun sonucunda P13K yolunu aktive ettiğini göstermektedir. P13K yolu hücre büyümesi ve yaşaması için etkili sinyaldir (Ghatak ve ark 2005, Misra ve ark 2005).
Bu yol CD44 için aktiftir. CD44 sentezi HA sentezi ile paralel olup, in vitro ortamdaki kumulus hücre kültürlerinde HAnın apopitotik indeksi azalttığı gözlemlenmiştir. Normal primer hücrelerin aksine, tümör kökenli hücrelerde HAya yüksek afiniteli CD44 üretimi gösterilmiştir (Kaneko ve ark 2000, Saito ve ark 2000).
CD44 bağımlı oluşumların mekanizmalarının açıklanması, molekülün çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilmesini sağlayabilecek olması açısından önemlidir (Nazikoğlu ve Çakar 2006).
CD44, bir hücre zarı adezyon molekülüdür. Tek zincirli bir molekül olup, bir hücre dışı distal parça, kökü oluşturan proksimal parça, zar içi geçiş parçası ve sitoplazmik kuyruktan oluşur.
Son yıllarda yapılan çalışmalar CD44ün bilinen klasik hücre zarı üzerindeki konumu dışında formlarda da bulunduğunu göstermiştir. Bu çalışmalarda CD44ün organizmada üç fazda bulunduğu ön görülmektedir: Bunlar hücre zarı reseptörü
1623. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Normal normospermik fertil erkeklerde spermiyumun antijenik yapısı ve bu yapının varikoselli hastalardaki değişiminin incelenmesi. Işık mikroskopu düzeyinde immunohistokimyasal çalışma - Sayfa 73
Alzheimer’in amiloid peptidine bağlandığı ileri sürülmektedir. CD14 respiratuar epitelial hücrelerinde, korneada, silier cisim epitelial hücrelerinde, üroepitelial hücrelerinde de rastlanmıştır (110,111,112). Ek olarak CD ekspresyonu düz kas hücrelerinde, fibroblastlarda, pankreas β adacık hücrelerinde ve spermiyumlarda da tespit edilmiştir (113,114). Yapılan çalışmalara molekülün hem seminal plaz...
Meme infiltratif duktal karsinomlarında CD24, CD44, galektin-1 ekspresyonlarının tümör diferansiasyonu ve lenf nodu metastaz potansiyeli ile ilişkisi - Sayfa 35
23 izoformlarının çeşitli kanserlerdeki ekspresyonları ve tümör progresyonu üzerindeki etkileri Tablo 2.10’de özetlenmiştir. Tablo 2.10. Çeşitli tümörlerde CD44 izoformlarının ekspresyonu ve tümör progresyonu ile ilişkisi 93 Tümör Eksprese edilen CD44 izoformu Tümör progresyonu ile ilişkisi Pankreas kanseri v6 Bilinmiyor Non-Hodgkin lenfoma v3, v6, v9 Kötü prognoz ...
Özofagus yassı epitel hücreli karsinomlarında CD44s ekspresyonunun klinikopatolojik faktörlerle ilişkisi ve prognostik önemi - Sayfa 33
CD44’ün tümör-endotel etkileşiminde, hücre migrasyonunda, hücre adezyonunda ve tümör progresyonu ve metastazında etkisi olduğu kabul edilmektedir (57). Bir hücre yüzey reseptörü olarak CD44, hücreler arası ve hücre-ekstrasellüler matriks arası etkileşimlerde önemli rol oynar. Hücre adezyon molekülleri olarak adlandırılan spesifik hücre yüzey glikoproteinleri yukarıda anlatılan rollerine ek olarak...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücreler
hücre
tümör
molekül
hücrelerin
cdün


23. SAYFA ICERIGI

Hyalüronan molekülünün en önemli fizyolojik fonksiyonlarından birkaçı; su homeostazisi, damarlanma (anjiyogenezis) ve hücre göçünün düzenlenmesidir (Fraser ve ark 1997).
Ayrıca hyalüronan dokular etrafında oluşan tümör invazyonunda da önemli bileşenler arasında yer almaktadır ( Auvinen ve ark 1997, Auvinen ve ark 2000).
1.7.1. Hyaluronan Reseptörleri
Hyaluronan hücreler arasında yoğun halde bulunmakla birlikte, hücre proliferasyonunu tetikleyip hücre yüzey reseptörlerine bağlanır. Bağlandığı reseptörlerden bilinenleri CD44 ve lenfatik damar endotelyal hyaluronan reseptör1dir ( Brecht ve ark 1986, Laurent ve Fraser 1992, Bono ve ark 2004).
Güncel çalışmalar HAnın tümör hücrelerinin CD44 reseptörleri ile etkileştiğini, ErbB2 reseptörünü aktive ettiğini, bunun sonucunda P13K yolunu aktive ettiğini göstermektedir. P13K yolu hücre büyümesi ve yaşaması için etkili sinyaldir (Ghatak ve ark 2005, Misra ve ark 2005).
Bu yol CD44 için aktiftir. CD44 sentezi HA sentezi ile paralel olup, in vitro ortamdaki kumulus hücre kültürlerinde HAnın apopitotik indeksi azalttığı gözlemlenmiştir. Normal primer hücrelerin aksine, tümör kökenli hücrelerde HAya yüksek afiniteli CD44 üretimi gösterilmiştir (Kaneko ve ark 2000, Saito ve ark 2000).
CD44 bağımlı oluşumların mekanizmalarının açıklanması, molekülün çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılabilmesini sağlayabilecek olması açısından önemlidir (Nazikoğlu ve Çakar 2006).
CD44, bir hücre zarı adezyon molekülüdür. Tek zincirli bir molekül olup, bir hücre dışı distal parça, kökü oluşturan proksimal parça, zar içi geçiş parçası ve sitoplazmik kuyruktan oluşur.
Son yıllarda yapılan çalışmalar CD44ün bilinen klasik hücre zarı üzerindeki konumu dışında formlarda da bulunduğunu göstermiştir. Bu çalışmalarda CD44ün organizmada üç fazda bulunduğu ön görülmektedir: Bunlar hücre zarı reseptörü
16

İlgili Kaynaklarsingle.php