olarak, matriksin bir bileşeni olarak ve vücut sıvılarında çözünebilir protein olaraktır (Ponta ve ark 2003).
Kısacası; HAnın folikülde esas görevi ekstrasellüler matriksin hücreler arası boşluklarını doldurmaktır. Viskoelastik özellik gösteren kumulus matriksi KOKun elastik olmasına olanak sağlar ve ovulasyon esnasında yırtılan folikülün kolay geçişi sağlanmış olur (Lammich ve ark 2002).
1.7.2. CD44 İçeren Hücreler
Monositlerde, granülositlerde (B-hücrelerinde ve olgun T-hücrelerinde), eritrositlerde, bulunmaktadır. Epitelyal hücreler, fibroblastlar, iskelet kası, santral sinir sistemi beyaz cevheri ve birçok tümör hücresinde de varlığı gösterilmiştir (Lammich ve ark 2002).
1.8. Oosit Gelişiminin Düzenlenmesi
Oosit gelişiminin düzenlenmesi ve kontrolü hem lokal (parakrin) hem de over dışı (endokrin) faktörleri kapsayan kompleks bir süreçtir. Oosit gelişiminin düzenlenmesinde, hormonların yanı sıra (LH, FSH), büyüme faktörleri, sitokinler, inhibin/aktivin gibi faktörler de kritik önem taşır (Erickson 1994, Salha ve ark 1998).
Reprodüktif sistemde, hormonlar ve büyüme faktörleri yakın ilişki içerisindedir. Büyüme faktörleri overlerde somatik hücreler tarafından, embriyonun değişik bölünme aşamalarında embriyo tarafından ve dişi üreme kanallarına ait hücreler tarafından sentezlenebilmektedirler (Matsui ve ark 1991, Dong ve ark 1996, De La Fuente ve ark 1999).
Organizmada, tek bir yumurta hücresinden embriyo oluşumu ve puberte dahil gelişimin pek çok evresinde sürekli bir büyüme faktörü salımı mevcuttur. Bu faktörlere, hücre proliferasyonu, rejenerasyon ve farklılaşma gibi temel olaylarda ihtiyaç duyulmaktadır. Hücre siklusunun M fazında, büyüme faktörleri ve sitokinler etki göstermektedir (King ve Cidlowski 1995).
Hücreler belli faktörler tarafından gönderilen spesifik sinyaller sonucu bölünür. Büyüme faktörleri hücre bölünmesi üzerinde pozitif etki gösterirken, bazı sitokinlerin hücre bölünmesini engelleyici etkileri bilinmektedir. Belli bir hücrenin
1724. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Folliküler sıvıdaki TSH değerlerinin oksidatif hasar parametreleri ve in vitro fertilizasyon üzerine etkisi - Sayfa 22
büyük rol oynar. Oositlerin içinde yaşadığı bu mikroçevre, steroid hormon, büyüme faktörü, sitokinler, granüloza hücreleri ve lökositleri içeren ve metabolik olarak aktif bir sistemdir; foliküler olgunlaşma ve granüloza hücre fonksiyonları açısından çok önemlidir. Aynı zamanda, fertilizasyon oranını ve embriyo kalitesini de etkilemektedir (Agarwal ve ark., 2005). Embriyo kalitesinin değerlendirilm...
Primer Yara İyileşmesi Üzerine Embriyonik Kök Hücre ve Ovaryum Folikül Sıvısının - Sayfa 55
2.4.1. OVARYUM FOLİKÜL SIVISINDA BULUNAN SİTOKİNLER Folikül sıvısı (FF) oosit ve oositin büyüme gelişiminin düzenlenmesi için gerekli immünolojik faktörleri içeren mikro çevredir. Ovaryum fonksiyonlarını etkileyebilen immün ve endokrin sistemler arasındaki iletişim bu mikro çevre aracılığıyla gerçekleşir. FF’deki düzenleyici faktörlerin organizasyonu fertilizasyon ve erken embriyonik gelişimle do...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
hücreler
büyüme
etki
oosit
embriyo


24. SAYFA ICERIGI

olarak, matriksin bir bileşeni olarak ve vücut sıvılarında çözünebilir protein olaraktır (Ponta ve ark 2003).
Kısacası; HAnın folikülde esas görevi ekstrasellüler matriksin hücreler arası boşluklarını doldurmaktır. Viskoelastik özellik gösteren kumulus matriksi KOKun elastik olmasına olanak sağlar ve ovulasyon esnasında yırtılan folikülün kolay geçişi sağlanmış olur (Lammich ve ark 2002).
1.7.2. CD44 İçeren Hücreler
Monositlerde, granülositlerde (B-hücrelerinde ve olgun T-hücrelerinde), eritrositlerde, bulunmaktadır. Epitelyal hücreler, fibroblastlar, iskelet kası, santral sinir sistemi beyaz cevheri ve birçok tümör hücresinde de varlığı gösterilmiştir (Lammich ve ark 2002).
1.8. Oosit Gelişiminin Düzenlenmesi
Oosit gelişiminin düzenlenmesi ve kontrolü hem lokal (parakrin) hem de over dışı (endokrin) faktörleri kapsayan kompleks bir süreçtir. Oosit gelişiminin düzenlenmesinde, hormonların yanı sıra (LH, FSH), büyüme faktörleri, sitokinler, inhibin/aktivin gibi faktörler de kritik önem taşır (Erickson 1994, Salha ve ark 1998).
Reprodüktif sistemde, hormonlar ve büyüme faktörleri yakın ilişki içerisindedir. Büyüme faktörleri overlerde somatik hücreler tarafından, embriyonun değişik bölünme aşamalarında embriyo tarafından ve dişi üreme kanallarına ait hücreler tarafından sentezlenebilmektedirler (Matsui ve ark 1991, Dong ve ark 1996, De La Fuente ve ark 1999).
Organizmada, tek bir yumurta hücresinden embriyo oluşumu ve puberte dahil gelişimin pek çok evresinde sürekli bir büyüme faktörü salımı mevcuttur. Bu faktörlere, hücre proliferasyonu, rejenerasyon ve farklılaşma gibi temel olaylarda ihtiyaç duyulmaktadır. Hücre siklusunun M fazında, büyüme faktörleri ve sitokinler etki göstermektedir (King ve Cidlowski 1995).
Hücreler belli faktörler tarafından gönderilen spesifik sinyaller sonucu bölünür. Büyüme faktörleri hücre bölünmesi üzerinde pozitif etki gösterirken, bazı sitokinlerin hücre bölünmesini engelleyici etkileri bilinmektedir. Belli bir hücrenin
17

İlgili Kaynaklarsingle.php