1.8.2. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF-I, II)
Küçük bir peptid olan insülin, mitojenik etkiye sahip olmakla birlikte, primer olarak glukoz transportunu yürütmektedir. İnsan ve hayvan çalışmalarında IGF ailesinin üyelerinin, oositte, embriyonun erken aşamalarında, dişi üreme kanalındaki sıvıda, epitel hücrelerinde ve endometriyumda eksprese olduğu gösterilmiştir. Temel olarak çeşitli hücre tiplerinde, hücresel mayoz ve farklılaşmayla ilgisi bulunmuştur (Hemmings ve ark 1992).
IGF-Iin granüloza hücrelerinin proliferasyonu ve oositlerin maturasyonuna etki ettiğini belirtmişler ve IGF-I varlığında matur hale getirilen oositlerin bölünme oranlarında ve blastosiste gelişimlerinde önemli bir artış olduğunu saptamışlardır (Pawshe ve ark 1998).
IGF I, IIde FSH etkisi ile kuvvetlenmektedirler. IGFler granüloza hücrelerinde gonadotropinlerin etkilerini artırırlar. IGFlerin biyolojik aktivitelerinde bağlayıcı proteinlerinde rolü önem taşımaktadır. IGF Iin sistemik dolaşımdan ,IGF IInin ise lokal olarak granüloza hücrelerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Artan IGF Iin etkisi ile; FSH etkisiyle birlikte progesteron ve östrojen sentezi artar, LH reseptörleri artar. Yeterli LH reseptörü oluşunca, LH direkt olarak granüloza hücrelerine etki ederek luteinizasyona ve progesteron yapımına yol açar. İnhibinin LH aktivitesini kuvvetlendirmesi sonucu androjen ve östrojen sentezi artış gösterir (Bulgurcuoğlu ve ark 2003).
1.8.3. Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF)
FGF’lerin orijinal karakterini taşıyan 2 türü önemlidir. FGF1 (asidik FGF, aFGF) ve FGF2 (bazik FGF, bFGF). bFGF ile birlikte, büyüme farklılaşma faktörü (GDF), insan oositlerinin maturasyonu ve embriyonik gelişimiden sorumludur. bFGF memeli overyen fonksiyonunun parakrin bir regülatörü olarak gösterilir (Knee ve ark 1994).
İnsan oositlerinde bFGF, mRNA’sının mevcut olduğu granüloza ve kumulus hücrelerinde saptanmıştır. Bununla birlikte erken folikül döneminde oosit tarafından üretilmekte ve esasında primordial folikül gelişimini düzenlemektedir (Nilsson ve ark 2001).
1926. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçan over iskemi-reperfüzyon modelinde Rosuvastatin'in over üzerine tedavi edici etkisinin histopatolojik ve histomorfometrik olarak değerlendirilmesi - Sayfa 41
41 Sekresyon faz: Ovülasyon olduktan sonra ise, sekretuvar faz başlar ve bu dönem 14 gün kadar sürer. Yumurtalıkta korpus luteum gelişimi başlar. Korpus luteum, progesteron ve östrojen sentezler. Bu dönemde progesteronun etkisi ile endometriyumun sekretuvar aktivitesinde ve damarlanmasında artma olur. Bunun amacı döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uterusu hazırlamaktır. Döllenme oluşmazsa korpu...
Deneysel sıçan endometriyozis modelinde implantasyon kusurunun histolojik olarak değerlendirilmesi - Sayfa 23
multilaminar primer folikül etrafında organize olmaya başlar. Teka internayı oluşturan hücreler plazmalemmalarında LH reseptörlerine sahiptir ve steroid üreten hücrelerin ince yapı karakteristiğini gösterir. Bu Teka interna hücreleri erkek cinsiyet hormonu olan androstenedion üretir. Bu hormon granüloza hücrelerine girer ve aromataz enzimi tarafından östrojen östradiole dönüştürülür. Granüloza hüc...
Farklı kontrollü overyan hiperstimulasyon protokollerinin follikülogenezde rol oynayan folliküler sıvı markırları üzerine etkisi - Sayfa 19
hormonu da gonadotropinler ve östradiol ile sinerjik etki göstererek teka hücrelerinde IGF-I sentezini arttırır. IGF-I’in gonadotropinlerin etkilerini düzenleyici görevi vardır. Granüloza hücrelerinin FSH’ya duyarlılığını belirleyen anahtar sitokindir.27 Çeşitli çalışmalar IGF-I’in granüloza hücrelerinde follikülün farklı gelişim evrelerinde farklı işlevleri uyardığını göstermektedir.27 Granüloza...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
hücre
progesteron
granüloza
folikül
önem


26. SAYFA ICERIGI

1.8.2. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF-I, II)
Küçük bir peptid olan insülin, mitojenik etkiye sahip olmakla birlikte, primer olarak glukoz transportunu yürütmektedir. İnsan ve hayvan çalışmalarında IGF ailesinin üyelerinin, oositte, embriyonun erken aşamalarında, dişi üreme kanalındaki sıvıda, epitel hücrelerinde ve endometriyumda eksprese olduğu gösterilmiştir. Temel olarak çeşitli hücre tiplerinde, hücresel mayoz ve farklılaşmayla ilgisi bulunmuştur (Hemmings ve ark 1992).
IGF-Iin granüloza hücrelerinin proliferasyonu ve oositlerin maturasyonuna etki ettiğini belirtmişler ve IGF-I varlığında matur hale getirilen oositlerin bölünme oranlarında ve blastosiste gelişimlerinde önemli bir artış olduğunu saptamışlardır (Pawshe ve ark 1998).
IGF I, IIde FSH etkisi ile kuvvetlenmektedirler. IGFler granüloza hücrelerinde gonadotropinlerin etkilerini artırırlar. IGFlerin biyolojik aktivitelerinde bağlayıcı proteinlerinde rolü önem taşımaktadır. IGF Iin sistemik dolaşımdan ,IGF IInin ise lokal olarak granüloza hücrelerinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Artan IGF Iin etkisi ile; FSH etkisiyle birlikte progesteron ve östrojen sentezi artar, LH reseptörleri artar. Yeterli LH reseptörü oluşunca, LH direkt olarak granüloza hücrelerine etki ederek luteinizasyona ve progesteron yapımına yol açar. İnhibinin LH aktivitesini kuvvetlendirmesi sonucu androjen ve östrojen sentezi artış gösterir (Bulgurcuoğlu ve ark 2003).
1.8.3. Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF)
FGF’lerin orijinal karakterini taşıyan 2 türü önemlidir. FGF1 (asidik FGF, aFGF) ve FGF2 (bazik FGF, bFGF). bFGF ile birlikte, büyüme farklılaşma faktörü (GDF), insan oositlerinin maturasyonu ve embriyonik gelişimiden sorumludur. bFGF memeli overyen fonksiyonunun parakrin bir regülatörü olarak gösterilir (Knee ve ark 1994).
İnsan oositlerinde bFGF, mRNA’sının mevcut olduğu granüloza ve kumulus hücrelerinde saptanmıştır. Bununla birlikte erken folikül döneminde oosit tarafından üretilmekte ve esasında primordial folikül gelişimini düzenlemektedir (Nilsson ve ark 2001).
19

İlgili Kaynaklarsingle.php