genetik hastalık modelleri oluşturmasında büyük başarılar ve önemli bilgiler elde edilmiştir ( Demir 2009).
Memeli canlılarının gelişiminde döllenen yumurta hücresi erişkin bir vücutta yer alan 200den fazla farklı hücre tipine dönüşmektedir. Üstün farklılaşma ve çoğalma yetenekleri sayesinde bir organizmayı oluşturma kapasitesine sahip bu hücrelerin tek örneği zigot olup totipotent hücre adını alır. Erken embriyonal dönemde 4 hücreden 8 hücreye kadar olan tüm blastomerler totipotent kabul edilirler.
Morula aşamasından sonra ilk farklılaşma gerçekleşir. Dışta yer alan ve ileride plasenta katmanını oluşturan trofoblast hücreleri oluşurken iç bölgedeki hücreler farklılaşmakta ve iç hücre yığını oluşturmaktadır. İç hücre kitlesinden elde edilen hücreler endoderm-ektoderm ve mezoderm gibi birçok farklı hücre tipine dönüşme yeteneğindedirler ve bu hücreler pluripotent kök hücreler adını alır (Vats ve ark 2002, OShea 2004, Ulloa-Montoya ve ark 2005, Wobus ve Boheler 2005).
Embriyonik kök hücreler pluripotent bir yapıya sahiptirler. Yani endoderm, mezoderm ve ektoderm olarak embriyoyu meydana getiren yaprakları oluşturabilirler.
Gelişimin ilerleyen döneminde bulundukları alan ile sınırlı ya da özel bir uyarı ile ancak farklılaşma yetenekli hücreler olan erişkin tipi kök hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler multipotent hücreler olarak kabul edilirler ( Henningson ve ark 2003).
1.9.1. Yetişkin Tip Kök Hücreler
Kendini organizmanın yaşamı boyunca yenileyebilen; yetişkin dokulardaki öncül hücrelere değişebilen multipotent hücrelerdir. Sayıları sınırlıdır ve bir şekilde hasarlanan hücrelerin yerinin doldurulmasında görev alarak, dengenin korunmasını sağlamaktadırlar. Tüm vücutta yayılmış olarak bulunduklarından elde etmek kolay olmamaktadır (Attar 2004).
2128. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mezenkimal kök hücre kaynaklı osteoblastların spongioz allogreftle inkübasyonunun osteojenik aktiviteye etkisi - Sayfa 22
İsim Hücre Tipi (Yerleşim) EKH Morula aşamasındaki hücreler Farklanma Etkinliği Totipotent EKH Blastosis aşamasındaki iç hücre kitlesi Pluripotent hücreleri EKH Gastrula aşamasındaki epiblast hücreleri Pluripotent EKH Ektoderm, mezoderm ve endoderm hücreleri YKH Özgün doku hücreleri Pluripotent Multipotent YKH Bir dokudaki yerleşik hücreler Unipotent Farklanma Yönü Emb...
Yaşlanmaya bağlı ovaryumlarda mezenkimal kök hücre ekspresyonu - Sayfa 34
İsim EKH EKH EKH EKH YKH YKH Hücre (Yerleşim) Tipi Farklanma Etkinliği Farklanma Yönü Morula aşamasındaki hücreler Totipotent Blastosist Pluripotent aşamasındaki iç hücre kitlesi hücreleri Embriyon embriyon ve dışı tabakalar Embriyon gövdesi (tüm somatik ve germ hücreleri) Gastrula aşamasındaki epiblast hücreleri Pluripotent Ektoderm, Pluripoten...
Otolog hematopoetik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında sağkalım üzerine etkisi olan faktörlerin belirlenmesi - Sayfa 18
elde etmeyi başarmıştır (14, 15). Aynı yıl John Gearhart, fetal gonodal dokulardan primordiyal germ hücrelerini elde etmiştir (16). Bu önemli çalışmalar ile kök hücre çalışmalarının sayısı hızla artmakla beraber biyoloji ve tıp ile ilgili bilim insanları dışında medyanın, etik ile ilgilenenlerin, din adamlarının ve hukukçuların da ilgi ve uğraş alanı olmaya başlamıştır (17). 2.2. KÖK HÜCRE Kök h...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücreler
ektoderm
endoderm
totipotent
hücre
multipotent


28. SAYFA ICERIGI

genetik hastalık modelleri oluşturmasında büyük başarılar ve önemli bilgiler elde edilmiştir ( Demir 2009).
Memeli canlılarının gelişiminde döllenen yumurta hücresi erişkin bir vücutta yer alan 200den fazla farklı hücre tipine dönüşmektedir. Üstün farklılaşma ve çoğalma yetenekleri sayesinde bir organizmayı oluşturma kapasitesine sahip bu hücrelerin tek örneği zigot olup totipotent hücre adını alır. Erken embriyonal dönemde 4 hücreden 8 hücreye kadar olan tüm blastomerler totipotent kabul edilirler.
Morula aşamasından sonra ilk farklılaşma gerçekleşir. Dışta yer alan ve ileride plasenta katmanını oluşturan trofoblast hücreleri oluşurken iç bölgedeki hücreler farklılaşmakta ve iç hücre yığını oluşturmaktadır. İç hücre kitlesinden elde edilen hücreler endoderm-ektoderm ve mezoderm gibi birçok farklı hücre tipine dönüşme yeteneğindedirler ve bu hücreler pluripotent kök hücreler adını alır (Vats ve ark 2002, OShea 2004, Ulloa-Montoya ve ark 2005, Wobus ve Boheler 2005).
Embriyonik kök hücreler pluripotent bir yapıya sahiptirler. Yani endoderm, mezoderm ve ektoderm olarak embriyoyu meydana getiren yaprakları oluşturabilirler.
Gelişimin ilerleyen döneminde bulundukları alan ile sınırlı ya da özel bir uyarı ile ancak farklılaşma yetenekli hücreler olan erişkin tipi kök hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler multipotent hücreler olarak kabul edilirler ( Henningson ve ark 2003).
1.9.1. Yetişkin Tip Kök Hücreler
Kendini organizmanın yaşamı boyunca yenileyebilen; yetişkin dokulardaki öncül hücrelere değişebilen multipotent hücrelerdir. Sayıları sınırlıdır ve bir şekilde hasarlanan hücrelerin yerinin doldurulmasında görev alarak, dengenin korunmasını sağlamaktadırlar. Tüm vücutta yayılmış olarak bulunduklarından elde etmek kolay olmamaktadır (Attar 2004).
21

İlgili Kaynaklarsingle.php