1.9.2. Hematopoetik Kök Hücreler (HKH) HKH; hematopoezin devamlılığı için kendilerini yenileme, miyeloid ve
lenfoid kompartmanların progenitörlerini oluşturma yeteneğine sahip, tüm kan hücrelerinin köken aldığı, embriyonal karakterde öncül hücrelerdir.
HKHlerin vücut dışında stroma veya stromadan yoksun ortamda kısa süreli kültürleri yapılabilmektedir. Kültür sırasında HKHlerin mitotik aktivitelerini korumalarına rağmen kendini yenileme yeteneğinde azalmaların olduğu belirtilmiştir. İnsan HKHleri immünolojik ayrıştırma sırasında CD34 ve CD38 yüzey antijenlerinin bulunup bulunmamasına göre ayrılmaktadır (Ulloa- Montoya ve ark 2005).
1.9.3. Mezenkimal Kök Kücreler (MKH) MKH ilk olarak 1966 yılında Friedenstein ve arkadaşlarının kemik iliği
örneklerinin in vitro ortamda fötal sığır serumu katkılı medium ile yapılan kültüründe kültür kabına yapışan hücrelerin, yapışmayan hücrelerden ayrılması ile tanımlanmıştır. Kültür kabına yapışma ve koloni oluşturma kabiliyetinde olan mezenkimal kök hücreler kültür ortamında çoğalma yeteneği yüksek, mezenkimal ve diğer embriyonik tabakalara ait özel hücrelere dönüşme kabiliyetinde olan hücrelerdir. Bu çalışmalar insan MKHnin tümünün osteojenik özellik gösterdiği, diğer özelliklerinin ise kültür sırasında kaybolduğu bildirilmiştir (Attar 2004).
MKH kemik iliğinin dışında, yağ dokuda, periosteumda, sinovyal zarda, kasta, deride, kıl kökünde, periodontal ligamentlerde, dişte, kılcal damar duvarında, plasentada, göbek kordon kanında ve kanda bulunmaktadır. Dokularda bulunan MKHlerin görevi tam anlamıyla açıklanamasa da dokuların homeostazında görev aldığı düşünülmektedir (Ulloa-Montoya ve ark 2005).
2229. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaşlanmaya bağlı ovaryumlarda mezenkimal kök hücre ekspresyonu - Sayfa 39
hücreleri daha sonra kullanılmak üzere depolanmaya başlamıştır. Bu matriks Warton Jeli olarak adlandırılmış ve mezenkimal kök hücre izolasyonunda kullanılmıştır. Kordon kanı hücreleri yüksek telomeraz aktivitesi gösterirler ve tipik kök hücrelere benzer c-kit gibi antijenler taşırlar (Bongso ve ark 2005). Erişkin Kök hücreleri Erişkin kök hücre olarak adlandırılan bir grup hücre, bu hücreleri de...
- Sayfa 31
i) Embriyonik kök hücreler: Embriyonik kök hücreler, 4-5 günlük embriyonun blastositinin iç hücre tabakasından elde edilen totipotent özellikte hücrelerdir (Blau et al., 2001). Bu hücreler, sınırsız farklılaşma ve farklı yönlere gidebilme özelliğinde olan kök hücrelerdir (Sunay, 2010). ii) Erişkin kök hücreler: Erişkin kök hücreleri, bir doku veya organdaki farklılaşmış hücreler arasında bulunan ...
Lösemik kök hücrelerde erken embriyonik kök hücre transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonunun araştırılması - Sayfa 30
2.4 KEMİK İLİĞİ KÖKENLİ KÖK HÜCRELER Kemik iliği incelendiğinde, hematopoietik elemanlar, endotel öncü hücreleri ve stromal hücreler dikkati çekmektedir. En iyi çalışılan erişkin kök hücresi olan HKH, kemik iliğinde erişkin yaşamda bulunmaktadır (52). HKH’nin varlığı letal olarak miyeloablatif konağın hematopoietik sistemini yeniden oluşturmak için transplante edildiğinde donörde tekrar engraftme...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücreler
mezenkimal
kemik
iliği
hücrelerin
kültür


29. SAYFA ICERIGI

1.9.2. Hematopoetik Kök Hücreler (HKH) HKH; hematopoezin devamlılığı için kendilerini yenileme, miyeloid ve
lenfoid kompartmanların progenitörlerini oluşturma yeteneğine sahip, tüm kan hücrelerinin köken aldığı, embriyonal karakterde öncül hücrelerdir.
HKHlerin vücut dışında stroma veya stromadan yoksun ortamda kısa süreli kültürleri yapılabilmektedir. Kültür sırasında HKHlerin mitotik aktivitelerini korumalarına rağmen kendini yenileme yeteneğinde azalmaların olduğu belirtilmiştir. İnsan HKHleri immünolojik ayrıştırma sırasında CD34 ve CD38 yüzey antijenlerinin bulunup bulunmamasına göre ayrılmaktadır (Ulloa- Montoya ve ark 2005).
1.9.3. Mezenkimal Kök Kücreler (MKH) MKH ilk olarak 1966 yılında Friedenstein ve arkadaşlarının kemik iliği
örneklerinin in vitro ortamda fötal sığır serumu katkılı medium ile yapılan kültüründe kültür kabına yapışan hücrelerin, yapışmayan hücrelerden ayrılması ile tanımlanmıştır. Kültür kabına yapışma ve koloni oluşturma kabiliyetinde olan mezenkimal kök hücreler kültür ortamında çoğalma yeteneği yüksek, mezenkimal ve diğer embriyonik tabakalara ait özel hücrelere dönüşme kabiliyetinde olan hücrelerdir. Bu çalışmalar insan MKHnin tümünün osteojenik özellik gösterdiği, diğer özelliklerinin ise kültür sırasında kaybolduğu bildirilmiştir (Attar 2004).
MKH kemik iliğinin dışında, yağ dokuda, periosteumda, sinovyal zarda, kasta, deride, kıl kökünde, periodontal ligamentlerde, dişte, kılcal damar duvarında, plasentada, göbek kordon kanında ve kanda bulunmaktadır. Dokularda bulunan MKHlerin görevi tam anlamıyla açıklanamasa da dokuların homeostazında görev aldığı düşünülmektedir (Ulloa-Montoya ve ark 2005).
22

İlgili Kaynaklarsingle.php