S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Nihan GÜNASLAN tarafından savunulan bu çalışma, jürimiz tarafından Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oy birliğiile kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı:

Prof. Dr. Hasan CÜCE Selçuk Üniversitesi

Danışman:

Doç. Dr. T. Murad AKTAN Selçuk Üniversitesi

Üye: Doç. Dr . Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI Selçuk Üniversitesi

ONAY:
Bu tez, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmenliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu . tarih ve .sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Orhan ÇETİN Enstitü Müdürü3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ,koenzim Q (CoQ) ve hemosistein düzeylerinin araştırılması - Sayfa 3
S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne Şahin ŞANTÜRK tarafından savunulan bu çalışma, jürimiz tarafından Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Jüri Başkanı: Prof. Dr. İdris Mehmetoğlu Selçuk Üniversitesi Danışman: Prof. Dr. İdris Mehmetoğlu Selçuk Üniversitesi Üye: Prof. Dr. Hasan Acar Selçuk Üniversitesi Üy...
Obez kişilerde ve sağlıklı kontrollerde kan ADMA, adiponektin, çinko ve bakır düzeylerinin araştırılması - Sayfa 3
S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne Muhammet ÇELİK tarafından savunulan bu çalışma, jürimiz tarafından Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Jüri Başkanı: Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU Selçuk Üniversitesi İmza Danışman: Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU Selçuk Üniversitesi İmza Üye: Prof. Dr. Haluk DÜLGER S...
Sağlıklı bireylerde MRG ile servikal spinal kord ve aynı seviyedeki kanalis vertebralis alanlarının karşılaştırmalı incelenmesi - Sayfa 2
S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne Fatma DUMAN tarafından savunulan bu çalışma, jürimiz tarafından Anatomi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oy birliği / oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Jüri Başkanı: Prof. Dr. Taner ZİYLAN Selçuk Üniversitesi Üye: Doç. Dr. Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI Selçuk Üniversitesi Üye: Yrd. Doç. Dr. Demet KIREŞİ AYDOĞDU Selçuk Üniversites...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
üniversitesi
onay
lisansüstü
eğitimöğretim
ilgili


3. SAYFA ICERIGI

S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Nihan GÜNASLAN tarafından savunulan bu çalışma, jürimiz tarafından Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oy birliğiile kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı:

Prof. Dr. Hasan CÜCE Selçuk Üniversitesi

Danışman:

Doç. Dr. T. Murad AKTAN Selçuk Üniversitesi

Üye: Doç. Dr . Aynur Emine ÇİÇEKCİBAŞI Selçuk Üniversitesi

ONAY:
Bu tez, Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmenliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu . tarih ve .sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Orhan ÇETİN Enstitü Müdürü

İlgili Kaynaklarsingle.php