2. GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmamızda, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesine Şubat 2009- Şubat 2010 tarihleri arasında infertilite nedeniyle başvuran ve onay veren toplam 30 vaka 2009/073 no.lu etik kurul kararınca seçildi.
Çalışmaya alınmama kriterleri:
– Hastanın gönüllü olmaması,
– Folikül aspirasyonu sonucunda oositlerin etrafında kumulusun küçük olması,
– İzolasyon işleminde hedeflenen sayıya ulaşılamaması,
– Yeterince matür oosit elde edilemeyenler,
Çalışmamıza alınan hastaların hepsine uzun protokol uygulandı. Kısaca agonist tedavisi sonrası recFSH ve /veya human menopausal gonadotropin (hMG) kullanılarak kontrollu ovaryan hiperstimulasyonu kadın doğum kliniği tarafından uygulandı. Foliküler matürasyon monitörize edilerek yeterli boyuta ulaştığı zaman hCG uygulaması ile ovulasyon tetiklendi. Takip eden folikül aspirasyonu ile KOK elde edildi.
Rutin intra cytoplasmic sperm injection (ICSI) yöntemi ile matür oositlerin fertilizasyonu sağlanmıştır. Semen örnekleri mastürbasyon yöntemiyle, genelde 24 günlük cinsel perhiz sonrasında, folikül aspirasyonunun yapılacağı gün merkezimizde toplanmıştır.
Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona-kumulus hücrelerinin temizlenmesi (denudation) gerekir. Bu amaçla hyalüronidaz solüsyonu ve cam Pasteur pipetler kullanılır. Kullanılan hyaluronidaz (Hyase-10X) kumulus ve korona hücrelerini oositin etrafından enzimatik yolla uzaklaştırır. 30 snden uzun olmayacak şekilde işleme tabii tutulurlar ve sonrasında yıkama mediumu içeren temiz dropletlere alınırlar. Polar cisimciğin varlığı veya yokluğu ya da germinal vezikül varlığı açısından değerlendirilir.
2330. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 39
Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona-kumulus hücrelerinin temizlenmesi (denudation) gerekir. Bu amaçla hyalüronidaz solusyonu ve cam Pasteur pipetler kullanılır. Kullanılan hyaluronidaz (HYASE-10X) kumulus ve korona hücrelerini oositin etrafından enzimatik yolla uzaklaştırır. 30 sn den uzun olmayacak şekilde işleme tabii tutulurlar ve sonrasında yıkama mediumu içeren temi...
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 53
Çalışmaya alınmama kriterleri • İleri yaş (yaş>38) • Klinik olarak anlamlı sistemik veya endokrinolojik hastalığı olanlar (diabetes mellitus, Cushing hastalığı, tiroid fonksiyon bozukluğu, hiperprolaktinemi… ) • Histerosalpingografi, sonohisterografi veya ofis histeroskopi ile daha önce uterin kavitede submükoz myom, polip, septum, sineşi gibi yer kaplayan lezyon tespit edilenler • Daha önceki ...
İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ? embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin - Sayfa 55
Stimulasyonun 5-6. gününden itibaren transvajinal ultrasonografi ile foliküllerin sayı ve boyutları, endometriumun kalınlığı ve serum östrojen (E2) düzeyleri kaydedildi. Over cevabına göre doz arttırılarak veya azaltılarak ayarlandı. 2-3 gün aralıklarla folikül gelişimi transvajinal ultrasonografi ve serum östrojen (E2) seviyeleri ile takip edildi. Önde giden folikül 18-20 mm olduğunda veya folikü...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kumulus
oosit
işlemi
matür
eden
oositlerin


30. SAYFA ICERIGI

2. GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmamızda, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Yardımcı Üreme Teknikleri Ünitesine Şubat 2009- Şubat 2010 tarihleri arasında infertilite nedeniyle başvuran ve onay veren toplam 30 vaka 2009/073 no.lu etik kurul kararınca seçildi.
Çalışmaya alınmama kriterleri:
– Hastanın gönüllü olmaması,
– Folikül aspirasyonu sonucunda oositlerin etrafında kumulusun küçük olması,
– İzolasyon işleminde hedeflenen sayıya ulaşılamaması,
– Yeterince matür oosit elde edilemeyenler,
Çalışmamıza alınan hastaların hepsine uzun protokol uygulandı. Kısaca agonist tedavisi sonrası recFSH ve /veya human menopausal gonadotropin (hMG) kullanılarak kontrollu ovaryan hiperstimulasyonu kadın doğum kliniği tarafından uygulandı. Foliküler matürasyon monitörize edilerek yeterli boyuta ulaştığı zaman hCG uygulaması ile ovulasyon tetiklendi. Takip eden folikül aspirasyonu ile KOK elde edildi.
Rutin intra cytoplasmic sperm injection (ICSI) yöntemi ile matür oositlerin fertilizasyonu sağlanmıştır. Semen örnekleri mastürbasyon yöntemiyle, genelde 24 günlük cinsel perhiz sonrasında, folikül aspirasyonunun yapılacağı gün merkezimizde toplanmıştır.
Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona-kumulus hücrelerinin temizlenmesi (denudation) gerekir. Bu amaçla hyalüronidaz solüsyonu ve cam Pasteur pipetler kullanılır. Kullanılan hyaluronidaz (Hyase-10X) kumulus ve korona hücrelerini oositin etrafından enzimatik yolla uzaklaştırır. 30 snden uzun olmayacak şekilde işleme tabii tutulurlar ve sonrasında yıkama mediumu içeren temiz dropletlere alınırlar. Polar cisimciğin varlığı veya yokluğu ya da germinal vezikül varlığı açısından değerlendirilir.
23

İlgili Kaynaklarsingle.php