KOK hücreleri içerisinde hiyaz enzimi ve hepes mediumu (Life Global) içeren dropletlerden geçirilerek denuding yapıldı. Tıbbi atık hükmündeki kumulus hücreleri dropletlerden toplandı, 10dk 2000 santrifüjde pellet haline getirildi. Pellet üzerine 500l alınarak denuding yapıldı. Sayım yapma işleminde örnekten lam üzerine 5l, alınarak binoküler mikroskop altında ( Nikon) objektifte sayımı yapıldı, toluidin boyası (TB) ile boyanıp ve tam saha hücre sayımı yapıldı (Resim 2.1.).
Resim 2.1. TB ile sayımı yapılan kumulus hücrelerinin örneği X 20
Bu şekilde 5 adet lam lamel örnek hazırlandı. Tüm örneklerin kumulus dağılımının olduğu vakalar çalışmaya alındı. Tüm lamlarda hücrelerin tek tek dağınık olduğu belirlenen vakalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmadan dışlanan toluidine blue (TB) boyanmış bir örnek gösterilmektedir ( Resim 2.2.)
Daha önce yaptığımız ön çalışma bulgularına göre ekilecek hücre sayısı 1000 olarak belirlendi. Taban alanı 19,625cm2 olan kültür kabına 2cc vasat eşliğinde hücre ekimi yapıldı. Kültür ortamı şartları inkübatör (Nuare %5, 37C) olarak belirlendi. İnkübasyon 9 gün sürdü, ilk medium değişimi 4. ve ikinci medium değişimi de 7. gün olarak belirlendi ve 9. günde TB boyası ile boyandı ve değerlendirildi.
2431. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
kültür
hücreleri
hücrelerin
yapıldı
kumulus


31. SAYFA ICERIGI

KOK hücreleri içerisinde hiyaz enzimi ve hepes mediumu (Life Global) içeren dropletlerden geçirilerek denuding yapıldı. Tıbbi atık hükmündeki kumulus hücreleri dropletlerden toplandı, 10dk 2000 santrifüjde pellet haline getirildi. Pellet üzerine 500l alınarak denuding yapıldı. Sayım yapma işleminde örnekten lam üzerine 5l, alınarak binoküler mikroskop altında ( Nikon) objektifte sayımı yapıldı, toluidin boyası (TB) ile boyanıp ve tam saha hücre sayımı yapıldı (Resim 2.1.).
Resim 2.1. TB ile sayımı yapılan kumulus hücrelerinin örneği X 20
Bu şekilde 5 adet lam lamel örnek hazırlandı. Tüm örneklerin kumulus dağılımının olduğu vakalar çalışmaya alındı. Tüm lamlarda hücrelerin tek tek dağınık olduğu belirlenen vakalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmadan dışlanan toluidine blue (TB) boyanmış bir örnek gösterilmektedir ( Resim 2.2.)
Daha önce yaptığımız ön çalışma bulgularına göre ekilecek hücre sayısı 1000 olarak belirlendi. Taban alanı 19,625cm2 olan kültür kabına 2cc vasat eşliğinde hücre ekimi yapıldı. Kültür ortamı şartları inkübatör (Nuare %5, 37C) olarak belirlendi. İnkübasyon 9 gün sürdü, ilk medium değişimi 4. ve ikinci medium değişimi de 7. gün olarak belirlendi ve 9. günde TB boyası ile boyandı ve değerlendirildi.
24

İlgili Kaynaklarsingle.php