tamamen kapanacak şekilde kapatıldı. Parafin oil ile kapatmamızın amacı görüntü özelliğinin korunması ve kontamine olmasını önlemek içindir. Tüm saha değerlendirmesi yapılarak toplam koloni özelliği ve sayısı belirlendi. Koloniler invert mikroskopta (Nikon, Eclipse TE300) objektifte bakılarak sayıldı. Tablo yapılarak koloniler sınıflandırıldı (Tablo 2.1.) Tablo 2.1. Mikroskopta koloniler sayılarak A(+10) ,B (6-10), C(3-6) şeklinde sınıflandırma yapıldı.
A +10 fazla hücre sayısına sahip koloni (Resim 2.4.) B 6-10 hücre sayısına sahip koloni (Resim 2.5.) C 3-6 hücre sayısına sahip koloni sayısı (Resim 2.6.)
Resim 2.4. 9. gün sonunda TB ile kumulus hücrelerinin oluşturduğu A sınıfı koloni tipi X40
2633. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda Tümör nekrozis faktör alfa baskılayıcısı (Etanersept) ve nitrik oksit sentaz baskılayıcısı (L-NAME) uygulamasının nöronal apoptozis ve motor yetiler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 57
Kaspaz-3 İmmünohistokimya Yöntemiyle Beyindeki Apoptotik Hücrelerin Değerlendirilmesi Beynin sağ yarısında Kaspaz-3 yöntemiyle yapılan apoptotik hücre sayılarının değerlendirilmesinde; uygulanan hipoksi ve iskemi modeliyle beyindeki apoptotik hücre sayısında artış gözlendi (Resim 7,8). Grup B, C ve grup D’ deki ortalama apoptotik hücre sayıları sırasıyla 13.9 ± 2.4, 10.9 ± 1.7 ve11 ± 2.1 iken; gr...
- Sayfa 15
xv RESİMLERİN LİSTESİ Resim Sayfa Resim 2.1. Bifidobakterilerin elektron mikroskobu görüntüleri .............................. 10 Resim 2.2. Bifidobakterilerin ışık mikroskobu görüntüleri ..................................... 12 Resim 4.1. Bifidobakterilerin koloni yapısı, ışık ve elektron mikroskobu görüntüsü………………………………………………………………. 45 Resim 4.2. Fruktoz-6-Fosfat fosfoketola...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
resim
koloni
sahip
görüntü
sayısı


33. SAYFA ICERIGI

tamamen kapanacak şekilde kapatıldı. Parafin oil ile kapatmamızın amacı görüntü özelliğinin korunması ve kontamine olmasını önlemek içindir. Tüm saha değerlendirmesi yapılarak toplam koloni özelliği ve sayısı belirlendi. Koloniler invert mikroskopta (Nikon, Eclipse TE300) objektifte bakılarak sayıldı. Tablo yapılarak koloniler sınıflandırıldı (Tablo 2.1.) Tablo 2.1. Mikroskopta koloniler sayılarak A(+10) ,B (6-10), C(3-6) şeklinde sınıflandırma yapıldı.
A +10 fazla hücre sayısına sahip koloni (Resim 2.4.) B 6-10 hücre sayısına sahip koloni (Resim 2.5.) C 3-6 hücre sayısına sahip koloni sayısı (Resim 2.6.)
Resim 2.4. 9. gün sonunda TB ile kumulus hücrelerinin oluşturduğu A sınıfı koloni tipi X40
26

İlgili Kaynaklarsingle.php