3. BULGULAR Yaptığımız çalışmada kumulus hücresinin kolonojenik özelliği çalışılmıştır.
Kriter olarak koloni oluşumunu esas alarak sonuçlar dökümante edildi. Kumulus hücrelerinin genel olarak kültürün 9. gününde 3-4lü, 4-7li veya
daha fazla sayıda küçük koloniler oluşturduğu gözlendi. Kumulus hücrelerinin tek tek kalmış, mitotik aktivite göstermeyen
durumlarında küçük çaplı, sitoplazması az, çekirdeğin belirgin morfolojide olduğu gözlenmiştir. Koloni oluşturmuş hücrelerde ise sitoplazma daha belirgindir, kitle olarak da daha büyüktür. Bir diğer gözlemimiz de koloninin ortasının küçük hücrelerden, periferinin ise daha büyük hücrelerden oluştuğudur. Sonuçlar tabloda verilmiştir (Tablo 3.1.).
2835. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kumulus
koloni
hücrelerinin
koloniler
oluşturduğu
fazla


35. SAYFA ICERIGI

3. BULGULAR Yaptığımız çalışmada kumulus hücresinin kolonojenik özelliği çalışılmıştır.
Kriter olarak koloni oluşumunu esas alarak sonuçlar dökümante edildi. Kumulus hücrelerinin genel olarak kültürün 9. gününde 3-4lü, 4-7li veya
daha fazla sayıda küçük koloniler oluşturduğu gözlendi. Kumulus hücrelerinin tek tek kalmış, mitotik aktivite göstermeyen
durumlarında küçük çaplı, sitoplazması az, çekirdeğin belirgin morfolojide olduğu gözlenmiştir. Koloni oluşturmuş hücrelerde ise sitoplazma daha belirgindir, kitle olarak da daha büyüktür. Bir diğer gözlemimiz de koloninin ortasının küçük hücrelerden, periferinin ise daha büyük hücrelerden oluştuğudur. Sonuçlar tabloda verilmiştir (Tablo 3.1.).
28

İlgili Kaynaklarsingle.php