Çalışmada toplam 30 vakada 1000er hücre ekilimi sonucunda toplam 94 adet koloni oluşumu tespit edildi. Ortalama olarak çalışmada 1000 hücrede-değişik özellikte hücre başına 3.13 koloni oluşumu tespit edildi.
Koloni oluşumu ile hastanın yaşı, E2si ve gebelik durumu arasında bir bağlantı kurulamadı.
3037. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 76
kemoterapisinde kullanılan dosetaksel, estramustin ve mitoksantronun oluşturduğu hücre toksisitesine karşı koruyucu etkisinin olduğu ve hücre proliferasyonunu arttırdığı tespit edildi. İlaç grupları arasında değerlendirme yapıldığında ise, en etkili ilacın dosetaksel olduğu görüldü. Bunun nedeni, dosetaksel'in oluşturduğu mikrotubulün (ortalama 13.4 tubulin subünitesi) büyük olması, hücre içine d...
- Sayfa 76
kemoterapisinde kullanılan dosetaksel, estramustin ve mitoksantronun oluşturduğu hücre toksisitesine karşı koruyucu etkisinin olduğu ve hücre proliferasyonunu arttırdığı tespit edildi. İlaç grupları arasında değerlendirme yapıldığında ise, en etkili ilacın dosetaksel olduğu görüldü. Bunun nedeni, dosetaksel'in oluşturduğu mikrotubulün (ortalama 13.4 tubulin subünitesi) büyük olması, hücre içine d...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tespit
koloni
edildi
hücre
oluşumu
çalışmada


37. SAYFA ICERIGI

Çalışmada toplam 30 vakada 1000er hücre ekilimi sonucunda toplam 94 adet koloni oluşumu tespit edildi. Ortalama olarak çalışmada 1000 hücrede-değişik özellikte hücre başına 3.13 koloni oluşumu tespit edildi.
Koloni oluşumu ile hastanın yaşı, E2si ve gebelik durumu arasında bir bağlantı kurulamadı.
30

İlgili Kaynaklarsingle.php