4. TARTIŞMA
Çalışmamız sonunda oositi çevreleyen kumulus hücrelerine ait kolojenik özellikte hücre populasyonun varlığı ortaya konulmuştur. 11.11.2010 tarihi itibariyle pubmed taramasında kumulus hücre populasyonunda kök hücre varlığına dair makale tespit edilememiştir. Dolayısıyla ilk defa bu populasyonun varlığı fonksiyonel marker olan koloni oluşumunun gösterilmesiyle ortaya konulmuştur.
Kök hücre tanımlamasının yerine koloni oluşturma kapasitesinin öne çıkarılması daha bilimsel bir ifadedir. Koloni oluşturabilmek kök hücrenin zaten en temel özelliğidir. Bu konu da çalışmamızda Barrandon ve Greenin (1987) deri hücreleri ile ilgili çalışması esas alınmıştır. Literatürde daha önce kumulus hücrelerinin koloni oluşturma özellikleri rapor edilmemiş olduğundan ekim sayısı, ekim yüzey alanı, ekim medium miktarı hakkında uzun bir ön çalışma aşaması gerçekleştirdik. Bu ön çalışma da örneğin 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 1500 hücre ekimleri taban alanı 9,6cm2 ve 19.625cm2 kültür kaplarında denendi. Ayrıca bu parametrelerin lag phase süresini belli etmek için 3. , 5. ,7. , (Resim 4.1.) 9. ,11. ,13. ,15. , günlerinde değerlendirildi. Tez süresinin durumu da göz önüne alınarak lag phasenin 7-9 gün tuttuğu, koloni oluşumu için 1000 hücre seçilmesi gerektiği ve bununda 2cc medyum kullanılarak yapılması kanaatine varıldı ve çalışmamız buna göre devam etti. Barrandon ve Greenin (1987) çalışmasında önerildiği gibi 3 koloni sınıflaması yapıldı ancak mitotik aktivite kumulus hücrelerinde daha düşük olduğundan A,B ve C sınıflamasında toplam hücre sayısını düşük tutmak zorunda kaldık. Barrandon ve Greenin (1987) çalıştığı keratosit hücre populasyonun ömrü 150 yıldır. Bizim çalıştığımız kumulus hücre populasyonu zaten lag phase da ( kadın menstrual siklusu düşünüldüğünde) ortadan kalkma özelliğindedir. Ayrıca Brandon ve Greenin (1987) çalıştığı hücreler dairesel koloni oluşturma özelliğindeyken bizim çalıştığımız hücreler yıldızsı ve karışık şekilli geometrik özellik arz ettiği için yüzey alanı ölçümleri yapılmadı.
Yukarıdaki özellikler göz önüne alındığında kolonilerimiz hem küçüktü hem de değişik şekil arz ediyordu. Buna göre A, B ve C sınıflamasına göre sırasıyla 16,30 ve 48 olarak toplam 94 koloni elde edildi.
3138. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
hücreleri
hücreler
çalışma
koloni
kültür


38. SAYFA ICERIGI

4. TARTIŞMA
Çalışmamız sonunda oositi çevreleyen kumulus hücrelerine ait kolojenik özellikte hücre populasyonun varlığı ortaya konulmuştur. 11.11.2010 tarihi itibariyle pubmed taramasında kumulus hücre populasyonunda kök hücre varlığına dair makale tespit edilememiştir. Dolayısıyla ilk defa bu populasyonun varlığı fonksiyonel marker olan koloni oluşumunun gösterilmesiyle ortaya konulmuştur.
Kök hücre tanımlamasının yerine koloni oluşturma kapasitesinin öne çıkarılması daha bilimsel bir ifadedir. Koloni oluşturabilmek kök hücrenin zaten en temel özelliğidir. Bu konu da çalışmamızda Barrandon ve Greenin (1987) deri hücreleri ile ilgili çalışması esas alınmıştır. Literatürde daha önce kumulus hücrelerinin koloni oluşturma özellikleri rapor edilmemiş olduğundan ekim sayısı, ekim yüzey alanı, ekim medium miktarı hakkında uzun bir ön çalışma aşaması gerçekleştirdik. Bu ön çalışma da örneğin 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 1500 hücre ekimleri taban alanı 9,6cm2 ve 19.625cm2 kültür kaplarında denendi. Ayrıca bu parametrelerin lag phase süresini belli etmek için 3. , 5. ,7. , (Resim 4.1.) 9. ,11. ,13. ,15. , günlerinde değerlendirildi. Tez süresinin durumu da göz önüne alınarak lag phasenin 7-9 gün tuttuğu, koloni oluşumu için 1000 hücre seçilmesi gerektiği ve bununda 2cc medyum kullanılarak yapılması kanaatine varıldı ve çalışmamız buna göre devam etti. Barrandon ve Greenin (1987) çalışmasında önerildiği gibi 3 koloni sınıflaması yapıldı ancak mitotik aktivite kumulus hücrelerinde daha düşük olduğundan A,B ve C sınıflamasında toplam hücre sayısını düşük tutmak zorunda kaldık. Barrandon ve Greenin (1987) çalıştığı keratosit hücre populasyonun ömrü 150 yıldır. Bizim çalıştığımız kumulus hücre populasyonu zaten lag phase da ( kadın menstrual siklusu düşünüldüğünde) ortadan kalkma özelliğindedir. Ayrıca Brandon ve Greenin (1987) çalıştığı hücreler dairesel koloni oluşturma özelliğindeyken bizim çalıştığımız hücreler yıldızsı ve karışık şekilli geometrik özellik arz ettiği için yüzey alanı ölçümleri yapılmadı.
Yukarıdaki özellikler göz önüne alındığında kolonilerimiz hem küçüktü hem de değişik şekil arz ediyordu. Buna göre A, B ve C sınıflamasına göre sırasıyla 16,30 ve 48 olarak toplam 94 koloni elde edildi.
31

İlgili Kaynaklarsingle.php