5. SONUÇ ve ÖNERİLER
İnfertilite, çiftlerin en az bir yıl süreyle hiçbir kontrasepsiyon yöntemi kullanmaksızın, düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamaması durumudur. Üreme çağındaki çiftlerin % 1015i infertildir.
İnfertilite tedavisindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler başarı oranlarının giderek artmasını sağlamıştır. YÜT insan üreme hücrelerinin (oosit ve sperm) vücut dışında fertilizasyonu ile embriyo elde edilmesini sağlayan yöntemlerin tümünü kapsar. Çiftlerin çocuk sahibi olabilme rüyalarını gerçekleştirmede gelişen bu teknolojiler önemli rol oynamaktadır.
Çalışma intra sitoplazmik sperm injeksiyonu-embriyo transfer (ICSI-ET) sikluslarında geliştirilen embriyoların kalitesini, implantasyon ve gebelik oranlarını arttırmaya yönelik planlanan çalışmadır.
Yaptığımız çalışmada dişi gamet hücresi etrafındaki kumulus hücreleri hyalüronidaz enzimi ile muamele edilip hyaluranandan arındırıldı. Kumulus hücreleri lam üzerinde tek tek sayılıncaya kadar ependorf tüpte homojenize edildi. Mikroskopta sayıldı ve çıkan sonuç 1000 hücre hedefleyerek kültür kabına ekim yapıldı ve 2 cc one step medium eklendi. 9 gün boyunca etüvde bekletildi. 4. ve 7. günlerde etüvden çıkarılarak mediumlar tazelendi. 9.gün ise kültür kabı %5lik hazırlanmış toluidine blue 3dk süresince boyandıktan sonra distile su ile yıkandı. Kuruduktan sonra parafin oille kültür kabının üzeri tamamen kapanacak şekilde kapatıldı. Mikroskobik koloniler invert mikroskopta bakılarak sayım yapıldı.
Kolonilere invert mikroskopta baktığımız da 3 tip koloni gözlendi. A ( +10 ) yapısındaki koloniler 10 ve daha fazla hücre (genellikle küçük) içerdiği ve bunların koloni çevresinde yoğunlaştığı görüldü. Holoklon yapısında koloni oluşturduğu ve en çok üreme kapasitesine sahip hücrelerden oluştuğu gözlendi. B ( 610 ) tipindeki koloniler meroklon yapısındaki olup farklı büyüme özelliğine sahip, karışık hücrelerden ibaretti. (Meroklon; paraklon ve holoklon arasında geçiş koloni yapısındadır). C ( 36 ) koloni tipi paraklon yapısında olup; replikatif yaşamı kısa hücre özelliğine sahip olduğu görüldü.
3643. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yardımcı üreme tekniklerinde (IVF, ICSI) farklı hücre kültürleri ile elde edilen insan embriyolarının blastomer fragmantasyonlarının azaltılması açısından incelenmesi - Sayfa 55
VI-ÖZET Günümüzde infertilite tedavisinde kullanılan bir çok tedavi yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biri olan ICSI (intrasitoplazınik sperm enjeksiyonu)'de in vitro olarak matür bir oositin içine spermin enjekte edilmesiyle iyi kalitede bir embriyo ve ardından da sağlıklı bir fetus elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, bu süreçte her zaman iyi kalitede embriyo elde edilmesi mümkün olamamaktadır. ...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
hücreleri
sonra
kültür
kumulus
invert


43. SAYFA ICERIGI

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
İnfertilite, çiftlerin en az bir yıl süreyle hiçbir kontrasepsiyon yöntemi kullanmaksızın, düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamaması durumudur. Üreme çağındaki çiftlerin % 1015i infertildir.
İnfertilite tedavisindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeler başarı oranlarının giderek artmasını sağlamıştır. YÜT insan üreme hücrelerinin (oosit ve sperm) vücut dışında fertilizasyonu ile embriyo elde edilmesini sağlayan yöntemlerin tümünü kapsar. Çiftlerin çocuk sahibi olabilme rüyalarını gerçekleştirmede gelişen bu teknolojiler önemli rol oynamaktadır.
Çalışma intra sitoplazmik sperm injeksiyonu-embriyo transfer (ICSI-ET) sikluslarında geliştirilen embriyoların kalitesini, implantasyon ve gebelik oranlarını arttırmaya yönelik planlanan çalışmadır.
Yaptığımız çalışmada dişi gamet hücresi etrafındaki kumulus hücreleri hyalüronidaz enzimi ile muamele edilip hyaluranandan arındırıldı. Kumulus hücreleri lam üzerinde tek tek sayılıncaya kadar ependorf tüpte homojenize edildi. Mikroskopta sayıldı ve çıkan sonuç 1000 hücre hedefleyerek kültür kabına ekim yapıldı ve 2 cc one step medium eklendi. 9 gün boyunca etüvde bekletildi. 4. ve 7. günlerde etüvden çıkarılarak mediumlar tazelendi. 9.gün ise kültür kabı %5lik hazırlanmış toluidine blue 3dk süresince boyandıktan sonra distile su ile yıkandı. Kuruduktan sonra parafin oille kültür kabının üzeri tamamen kapanacak şekilde kapatıldı. Mikroskobik koloniler invert mikroskopta bakılarak sayım yapıldı.
Kolonilere invert mikroskopta baktığımız da 3 tip koloni gözlendi. A ( +10 ) yapısındaki koloniler 10 ve daha fazla hücre (genellikle küçük) içerdiği ve bunların koloni çevresinde yoğunlaştığı görüldü. Holoklon yapısında koloni oluşturduğu ve en çok üreme kapasitesine sahip hücrelerden oluştuğu gözlendi. B ( 610 ) tipindeki koloniler meroklon yapısındaki olup farklı büyüme özelliğine sahip, karışık hücrelerden ibaretti. (Meroklon; paraklon ve holoklon arasında geçiş koloni yapısındadır). C ( 36 ) koloni tipi paraklon yapısında olup; replikatif yaşamı kısa hücre özelliğine sahip olduğu görüldü.
36

İlgili Kaynaklarsingle.php