Literatürde çalışmamız daha önce araştırılmamış bir konu olup dişi gamet hücresi oositin gelişimini, kalitesini birebir etkileyen kumulus hücreleridir. Kumulus hücreleri hücre davranışı olarak koloni oluşturma fonksiyonel marker olarak bilinmektedir. Pubmed taramasına göre kumulus hücreleri için belirlenmiş bir kök hücre populasyonu bulunmamaktadır.
Buna dayanarak kumulus hücrelerinde kök hücre davranışı ortaya çıkmış ve koloni oluşturma özelliği göstermiştir. Kök hücre populasyonunun kumulus hücresinde görülmesi ile diğer hücre tiplerinde araştırılması için yol gösterici olmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde YÜTde fertiliteye yardımcı olacağı düşünülebilir.
3744. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hücre
hücreleri
koloni
kumulus
özelliği
sonuçlar


44. SAYFA ICERIGI

Literatürde çalışmamız daha önce araştırılmamış bir konu olup dişi gamet hücresi oositin gelişimini, kalitesini birebir etkileyen kumulus hücreleridir. Kumulus hücreleri hücre davranışı olarak koloni oluşturma fonksiyonel marker olarak bilinmektedir. Pubmed taramasına göre kumulus hücreleri için belirlenmiş bir kök hücre populasyonu bulunmamaktadır.
Buna dayanarak kumulus hücrelerinde kök hücre davranışı ortaya çıkmış ve koloni oluşturma özelliği göstermiştir. Kök hücre populasyonunun kumulus hücresinde görülmesi ile diğer hücre tiplerinde araştırılması için yol gösterici olmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde YÜTde fertiliteye yardımcı olacağı düşünülebilir.
37

İlgili Kaynaklarsingle.php