6. ÖZET
T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kumulus Oosit Kompleksinde Kök Hücre Populasyonunun Araştırılması
Nihan GÜNASLAN Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
YÜKSEK LİSANS TEZİ/ KONYA2010
Kök hücre farklılaşma ve çoğalabilme yeteneği sayesinde son yıllarda hücre ve gelişim biyolojisinde ve genetik hastalıkların tedavisinde büyük başarılar ve önemli bilgiler elde edilmiştir. Günümüzde temel ve klinik bilgiler düzeyinde yapılan kumulus hücreleri ve kök hücreler çalışması bulunmamaktadır. Literatürde kumulus hücreleri için belirlenmiş bir kök hücre markerı yoktur. Dişi gamet hücresi olan oositin tek başına değil, etrafındaki kumulus hücreleri ile birlikte gelişme gösterdiği bilinmektedir. Kumulus hücresi oositin gelişimini ve kalitesini etkileyen bir hücredir.
Çalışma 30 vaka üzerinde gerçekleştirildi. Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona kumulus hücreleri hyalürinidaz enzimiyle oositin etrafından temizlendi. Lam üzerinde tek tek sayımı yapıldıktan sonra 1000 hücre hedeflenerek kültür kabına 2cc vasat eşliğinde ekimi yapılıp inkübatörde bekletildi.4. ve 7. günlerde mediumları tazelendi. 9. günde ise toluidine blue boyası ile boyanıp parafin oil ile kapatıldı. Kültür kabı invert mikroskop altında değerlendirilip koloniler sayıldı. Ekimin 9. gününde 3-4lü, 4-7li veya daha fazla sayıda küçük koloniler oluşturduğu gözlendi.
Çıkan sonuçlar elde edilen koloni sayısına göre A ( +10 ), B ( 6-10 ), C ( 3-6 ) şeklinde sınıflandırıldı. Sırasıyla 16, 30 ve 48 koloni elde edildi. Hastanın E2si, yaşı ve gebelik durumu ile elde edilen koloniler arasında bir bağlantı kurulamadı.
Bu çalışmanın konusuyla ilgili daha fazla vaka ve ekim süresinin uzatılması ile gözlem yapılıp değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde yardımcı üreme tekniklerinde fertiliteye yardımcı olacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Kumulus hücresi, kök hücre, koloni, kumulus oosit kompleksi
3845. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
hücreler
hücreleri
kumulus
hücre
oosit


45. SAYFA ICERIGI

6. ÖZET
T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Kumulus Oosit Kompleksinde Kök Hücre Populasyonunun Araştırılması
Nihan GÜNASLAN Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
YÜKSEK LİSANS TEZİ/ KONYA2010
Kök hücre farklılaşma ve çoğalabilme yeteneği sayesinde son yıllarda hücre ve gelişim biyolojisinde ve genetik hastalıkların tedavisinde büyük başarılar ve önemli bilgiler elde edilmiştir. Günümüzde temel ve klinik bilgiler düzeyinde yapılan kumulus hücreleri ve kök hücreler çalışması bulunmamaktadır. Literatürde kumulus hücreleri için belirlenmiş bir kök hücre markerı yoktur. Dişi gamet hücresi olan oositin tek başına değil, etrafındaki kumulus hücreleri ile birlikte gelişme gösterdiği bilinmektedir. Kumulus hücresi oositin gelişimini ve kalitesini etkileyen bir hücredir.
Çalışma 30 vaka üzerinde gerçekleştirildi. Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositlerin etrafındaki korona kumulus hücreleri hyalürinidaz enzimiyle oositin etrafından temizlendi. Lam üzerinde tek tek sayımı yapıldıktan sonra 1000 hücre hedeflenerek kültür kabına 2cc vasat eşliğinde ekimi yapılıp inkübatörde bekletildi.4. ve 7. günlerde mediumları tazelendi. 9. günde ise toluidine blue boyası ile boyanıp parafin oil ile kapatıldı. Kültür kabı invert mikroskop altında değerlendirilip koloniler sayıldı. Ekimin 9. gününde 3-4lü, 4-7li veya daha fazla sayıda küçük koloniler oluşturduğu gözlendi.
Çıkan sonuçlar elde edilen koloni sayısına göre A ( +10 ), B ( 6-10 ), C ( 3-6 ) şeklinde sınıflandırıldı. Sırasıyla 16, 30 ve 48 koloni elde edildi. Hastanın E2si, yaşı ve gebelik durumu ile elde edilen koloniler arasında bir bağlantı kurulamadı.
Bu çalışmanın konusuyla ilgili daha fazla vaka ve ekim süresinin uzatılması ile gözlem yapılıp değerlendirilmesi uygun olacaktır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilerde yardımcı üreme tekniklerinde fertiliteye yardımcı olacağı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Kumulus hücresi, kök hücre, koloni, kumulus oosit kompleksi
38

İlgili Kaynaklarsingle.php