ii. İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ 1.1. Dişi Genital Sistem
1.1.1. Ovaryum Anatomi ve Histolojisi
1.1.2. Ovaryum Embriyolojisi 1.2. Oosit Gelişimi
1.3. Ovulasyon 1.4. Oosit Maturasyonunun Klinik Değerlendirilmesi
1.4.1. Kumulus Hücreleri ve Oosit Maturasyonu 1.4.2. YÜT de Sağlıklı Oositler
1.5. Hormonlar 1.5.1. Folikül Stimüle Hormon (FSH) 1.5.2. Lüteinize Hormon (LH) 1.5.3. Human Chorionic Hormon (hCG) 1.5.4. Kumulus Hücreleri ve Hormonlar
1.6. Kumulus Hücreleri ve Etkileri 1.7. Kumulus Hücreleri ve Hyaluronik Asit
1.7.1. Hyaluronan Reseptörleri 1.7.2. CD44 İçeren Hücreler 1.8. Oosit Gelişiminin Düzenlenmesi 1.8.1. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) 1.8.2. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF I-II) 1.8.3. Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF) 1.8.4. Büyüme Farklılaşma Büyüme Faktörü9 (GDF-9) 1.9. Kök Hücre ve Tanımı 1.9.1. Yetişkin Tip Kök Hücreler 1.9.2. Hematopoetik Kök Hücreler (HKH) 1.9.3. Mezenkimal Kök Hücreler (MKH) 2. GEREÇ ve YÖNTEM
3. BULGULAR 4. TARTIŞMA 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 6. ÖZET

1 1 2 3 3 5 6 8 9 10 10 11 12 12 12 14 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 28 31 36 38
ii5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçan hipertiroidi modelinde, ovaryum ve testis dokusunun histokimyasal, immunohistokimyasal ve moleküler olarak araştırılması - Sayfa 39
Tiroid hormonlarının ovaryum fonksiyonları üzerine de çeşitli etkileri bulunmaktadır. Matür oosit üretimi ve steroid hormon biyosentezi memeli ovaryumunun temel fonksiyonlarıdır ve bu fonksiyonlar belli hormonal kontrol altında kompleks bir süreç olarak folikül gelişimi ile ilgilidir. Hipofizden salgılanan gonadotropinler folikül gelişimi ve farklanmasının düzenlenmesinde major rol oynarken, çeşit...
Kızgınlık gösteren ineklerin serumunda bulunan östradiol-17beta düzeylerinin inek oositlerinin in vitro olgunlaşma ve döllenmesine etkisi - Sayfa 5
. iv iÇiNDEKiLER Kabul ve Onay Önsöz içindekiler Şekiller ve Tablolar Dizini Simgeler ve Kısaltmalar Dizini 1.GIRIŞ 1.1. in vitro Fertilizasyonun (IVF) Tarihçesi 1.2. ineklerde Ovaryum Fizyolojisi 1.2.1. ineklerde Follikülogenez ve Oogenez 1.2.2. Folliküler Atrezi 1.3. in vivo Oosit Maturasyonu 1.3.1. Nükleer Maturasyon 1.3.2. Sitoplazmik Maturasyon 1.4. in vivo Oosit Maturasyonuna Etki Eden ...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kumulus
oosit
hücre
hücreler
büyüme
hormon


5. SAYFA ICERIGI

ii. İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ 1.1. Dişi Genital Sistem
1.1.1. Ovaryum Anatomi ve Histolojisi
1.1.2. Ovaryum Embriyolojisi 1.2. Oosit Gelişimi
1.3. Ovulasyon 1.4. Oosit Maturasyonunun Klinik Değerlendirilmesi
1.4.1. Kumulus Hücreleri ve Oosit Maturasyonu 1.4.2. YÜT de Sağlıklı Oositler
1.5. Hormonlar 1.5.1. Folikül Stimüle Hormon (FSH) 1.5.2. Lüteinize Hormon (LH) 1.5.3. Human Chorionic Hormon (hCG) 1.5.4. Kumulus Hücreleri ve Hormonlar
1.6. Kumulus Hücreleri ve Etkileri 1.7. Kumulus Hücreleri ve Hyaluronik Asit
1.7.1. Hyaluronan Reseptörleri 1.7.2. CD44 İçeren Hücreler 1.8. Oosit Gelişiminin Düzenlenmesi 1.8.1. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) 1.8.2. İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF I-II) 1.8.3. Fibroblast Büyüme Faktörü (FGF) 1.8.4. Büyüme Farklılaşma Büyüme Faktörü9 (GDF-9) 1.9. Kök Hücre ve Tanımı 1.9.1. Yetişkin Tip Kök Hücreler 1.9.2. Hematopoetik Kök Hücreler (HKH) 1.9.3. Mezenkimal Kök Hücreler (MKH) 2. GEREÇ ve YÖNTEM
3. BULGULAR 4. TARTIŞMA 5. SONUÇ ve ÖNERİLER 6. ÖZET

1 1 2 3 3 5 6 8 9 10 10 11 12 12 12 14 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 28 31 36 38
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php