EK. B: Bilgilendirilmiş Onay Formu Aşagıdaki konularda hastaya gerekli tüm bilgiler verilmelidir. Hazırlanacak
olan HASTA ONAM FORMUNUZ ayrıntılı olarak aşağıdaki sıralamaya ve çalışmanızın niteliğine uygun bir şekilde hazırlanarak çalışma dosyanıza konulacaktır.
a- Çalışmanın amacı yumurta toplama işlemi (OPU) esnasında ayıklanıp atılacak olan kumulus,
granüloza hücreleri içerisinde kök hücre varlığını araştırmaktır. Yöntemimizde size ait tıbbi atık durumundaki materyal kullanılacaktır. Eğer hedeflediğimiz hücre grubu varsa bunun yararı kısırlık tedavisinin ileride daha iyi yorumlanıp uygulanmasına sebep olabilir. Hastaya hiçbir riskimiz yoktur.
b- Çalışmamızın mevcut tedaviniz ile bir ilgisi yoktur. c- Çalışmamız vaka başına 5-21 gün süre tutacaktır. d- Çalışmamızda vakaya herhangi bir mali yük getirmeyecektir. e- Çalışmamızda vaka hakkında kişisel bilgiler bir başkası ile paylaşılmayacaktır. f- Çalışmamız şahsınıza hiçbir zarar vermeyecektir. g- Çalışmamızda hedeflenen gönüllü sayısı 30dur. h- Çalışma ile ilgili başvurulabilecek doktor; Doç.Dr. T. Murad AKTAN, 2236731 nolu
telefonla ulaşılabilmektedir.
i- Araştırmacı çalışılan kültür şartlarında oluşabilecek bir sorun sebebi ile araştırma dışı
bırakılabilir.
j- Çalışmaya katılan gönüllü, istediği herhangi bir zamanda ayrılıp vazgeçme hakkına sahiptir. k- Çalışmamızda kullanılacak materyal evli çiftten sadece bayan eşe ait ve gebelikle ilişkisi
bulunmayan bir biyolojik yapıdır.
4956. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) hastalarında retinoik asit reseptör beta geni promotör metillenmesinin araştırılması - Sayfa 70
58 FORMLAR Gönüllü Hasta Bilgilendirme ve Olur (Rıza) Formu Sayı: Tarih: Sayın Bay/Bayan.......................................................................... Çalışmanın adı: Küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda anti-SOX grup B ve ZIC2 T hücre reaktivitelerinin Değerlendirilmesi Çalışmanın amacı ve açıklaması: Bu çalışma küçük hücreli akciğer kanserinin (KHAK) s...
Basit ve auralı migrenli hastalarda bazı oksidatif stres ve inflamasyon markırlarının biyokimyasal düzeylerinin araştırılması - Sayfa 85
EK 3: HASTA (Veli/vasi) RIZA FORMU Hastalığımla ilgili yapılmak istenen çalışma hakkında her şey bana detayları ile anlatıldı. Çalışmaya katılıp katılmama hakkımın bana ait olduğu, çalışmaya katılmadığım taktirde hastalığımın tedavi ve takibinde herhangi bir değişiklik olmayacağı, alınacak kan örneklerinin ve bu örneklerden elde edilecek test sonuçlarının ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine ...
İnsan kaynaklı dokuya özgü kök hücrelerde nükleosteminin ifade ve dağılımının belirlenmesi - Sayfa 90
76 EKLER EK-1 BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU Değerli Anne Adayı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı‟nda` „‟İnsan göbek bağı stroma dokusunun kök hücresi transplantasyonları amacıyla kullanılmak üzere kontrollü dondurulması koşullarının belirlenmesi; taşıma ve dondurma çözeltilerinin tasarımı‟‟ adlı çalışmamızın yürütülmesi planlanmaktadır. Vücudumuz...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gönüllü
araştırma
çalışma
hasta
ilgili
formu


56. SAYFA ICERIGI

EK. B: Bilgilendirilmiş Onay Formu Aşagıdaki konularda hastaya gerekli tüm bilgiler verilmelidir. Hazırlanacak
olan HASTA ONAM FORMUNUZ ayrıntılı olarak aşağıdaki sıralamaya ve çalışmanızın niteliğine uygun bir şekilde hazırlanarak çalışma dosyanıza konulacaktır.
a- Çalışmanın amacı yumurta toplama işlemi (OPU) esnasında ayıklanıp atılacak olan kumulus,
granüloza hücreleri içerisinde kök hücre varlığını araştırmaktır. Yöntemimizde size ait tıbbi atık durumundaki materyal kullanılacaktır. Eğer hedeflediğimiz hücre grubu varsa bunun yararı kısırlık tedavisinin ileride daha iyi yorumlanıp uygulanmasına sebep olabilir. Hastaya hiçbir riskimiz yoktur.
b- Çalışmamızın mevcut tedaviniz ile bir ilgisi yoktur. c- Çalışmamız vaka başına 5-21 gün süre tutacaktır. d- Çalışmamızda vakaya herhangi bir mali yük getirmeyecektir. e- Çalışmamızda vaka hakkında kişisel bilgiler bir başkası ile paylaşılmayacaktır. f- Çalışmamız şahsınıza hiçbir zarar vermeyecektir. g- Çalışmamızda hedeflenen gönüllü sayısı 30dur. h- Çalışma ile ilgili başvurulabilecek doktor; Doç.Dr. T. Murad AKTAN, 2236731 nolu
telefonla ulaşılabilmektedir.
i- Araştırmacı çalışılan kültür şartlarında oluşabilecek bir sorun sebebi ile araştırma dışı
bırakılabilir.
j- Çalışmaya katılan gönüllü, istediği herhangi bir zamanda ayrılıp vazgeçme hakkına sahiptir. k- Çalışmamızda kullanılacak materyal evli çiftten sadece bayan eşe ait ve gebelikle ilişkisi
bulunmayan bir biyolojik yapıdır.
49

İlgili Kaynaklarsingle.php