Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarda söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.
TARİH:
Gönüllünün Adı Soyadı,İmzası, Adresi (varsa telefon/faks no.)

Açıklamaları yapan araştırıcının Adı soyadı,İmzası

Nihan GÜNASLAN

Herhangi bir nedenle başvurulacak doktorun Adı,soyadı, imzası (varsa telefon/faks no)

Doç.Dr. T. Murad AKTAN

Tel: 0537 960 96 94

Rıza alma işleminde başından sonuna kadar tanıklık eden kişinin Adı soyadı,

Ayten ŞAHİN (Hemşire)

5057. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sigara içen ve içmeyen sağlıklı erkek bireylerde agız içi mukoza epitel hücrelerinin mikronükleus (MN) ve nükleolus organizer bölgeleri (NOR'lar) üzerinde ışık mikroskobik çalışmalar - Sayfa 48
42 Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarda söz konusu Klinik Araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. Tarih ...../...../....... . Gönüllünün Adı soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon/faks no.): Velayet veya vesayet altında buluna...
Türk toplumundaki hipertrofik kardiyomiyopatili hastalarda kardiyak troponin I gen mutasyonlarının taranması - Sayfa 76
63 GÖNÜLLÜ ONAY FORMU Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) Velayet veya vesayet altında bulunanlar...
Troponin t gen mutasyonlarının türk populasyonundaki dilate kardiyomiyopatili hastalarda taranması - Sayfa 46
33 3.1.4 Onay Formu GÖNÜLLÜ ONAY FORMU Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla sözkonusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) Velayet veya vesayet a...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yukarıda
kendi
rızamla
hiçbir
baskı
zorlama


57. SAYFA ICERIGI

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarda söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.
TARİH:
Gönüllünün Adı Soyadı,İmzası, Adresi (varsa telefon/faks no.)

Açıklamaları yapan araştırıcının Adı soyadı,İmzası

Nihan GÜNASLAN

Herhangi bir nedenle başvurulacak doktorun Adı,soyadı, imzası (varsa telefon/faks no)

Doç.Dr. T. Murad AKTAN

Tel: 0537 960 96 94

Rıza alma işleminde başından sonuna kadar tanıklık eden kişinin Adı soyadı,

Ayten ŞAHİN (Hemşire)

50

İlgili Kaynaklarsingle.php