7. SUMMARY 8. KAYNAKLAR 9. EKLER
EK. A: Etik Kurul Onay Formu EK. B: Bilgilendirilmiş Onay Formu 10. ÖZGEÇMİŞ

39 40 48 48 49 51

iii6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Şubesi ve 112 Ambulans Servisinde çalışan personelin iş stresinin - Sayfa 7
EKLER D Ek-1.Bilgilendirme Formu Ek-2.Tan Bilgi Formu Ek-3.Psikososyal Etmenler ve Güvencesizli i Formu Ek.4.Ev- i psikososyal etkenler formu Ek.5.Ev stresi ölçe inin faktör analizi sonuçlar Ek.6.Stres düzeyleri frekans da histogram grafi i Ek.7.Etik Kurul Onay Ek.8.Kurum Onay Ek.9.Özgeçmi Sayfa No 48 48-49 50 51 52 53 IV ...
İnvaziv mantar enfeksiyonu riski olmayan hastalarda piperasilin/tazobaktam ve ampisilin/sulbaktam kullanımına bağlı serum galaktomannan ve 1,3-ß-d glukan kinetiğinin incelenmesi - Sayfa 6
5.TARTIŞMA ................................................................................................................ 48 6. SONUÇLAR ............................................................................................................. 58 KAYNAKLAR .............................................................................................................. 60 EKLER......................
45 yaş ve üstü bireylerde 'ayak bileği/ön kol indeksi' ve sf-36 ile periferik arter hastalığı ve yaşam kalitesi değerlendirilmesi; 'yürüme mesafesinin azalması ölçeği': geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 45 - Sayfa 4
6. SONUÇ VE ÖNERİLER ................................................................................................... 37 7. KAYNAKLAR ................................................................................................................... 39 8. EKLER............................................................................................................................... 44 8.1....

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekler
onay
formu
etik
kurul
kaynaklar


6. SAYFA ICERIGI

7. SUMMARY 8. KAYNAKLAR 9. EKLER
EK. A: Etik Kurul Onay Formu EK. B: Bilgilendirilmiş Onay Formu 10. ÖZGEÇMİŞ

39 40 48 48 49 51

iii

İlgili Kaynaklarsingle.php