iii. SİMGELER VE KISALTMALAR
YÜT: Yardımcı Üreme Teknikleri
HA: Hiyaluronik asit hCG: Human chorionic gonadotropin KOK: Kumulus oosit kompleksi LH: Lüteinize hormon IVM: İn vitro Maturasyon IVF: İn vitro Fertilizasyon MI: Intermediate oosit MII: Matur oosit EGF: Epidermal Büyüme Faktörü FSH: Folikül Stimüle Hormon IGF I-II: İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü HAS 1-2-3: Hyalüronan Sentaz TGF-: Transforme edici Büyüme Faktörü alfa-beta aFGF: Asidik Fibroblast Büyüme Faktörü bFGF: Bazik Fibroblast Büyüme Faktörü mRNA: Messenger Ribo Nükleik Asit GDF-9: Büyüme Farklılaşma Büyüme Faktörü-9 HKH: Hematopoetik Kök Hücreler MKH: Mezenkimal Kök Hücreler E2: Östradiol hMG: Human menopausal gonadotropin ICSI-ET: İntra Cytoplasmic Sperm İnjection-Embriyo Transfer VEGF: Vasküler Endotel Büyüme Faktörü IL-6: İnterlökin 6 DNA: Deoksiribo Nükleik Asit TB: Toluidine blue OPU: Oocyte Pick-Up HEPES: (4- (2- hydroxyethyl)-1 piperazineethane sulfonic acid) HLA: Human Leukocyte Antigen l: Mikro Litre m: Mikro Metre

iv7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kümülüs hücreleri proliferasyon ve apopitoz indekslerinin intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi - Sayfa 5
SİMGE VE KISALTMALAR βHCG CDK CO2 CSF DAPI DD DNA E2 EGF FSH G1 G2 GnRH HMG ICSI IGF IVF LH M MI MII NGF OPU PBS PCNA S TGF-B TNF TNFR WHO : İnsan Koryonik Gonadotropin / Human Corionic Gonadotropin : Siklin Bağımlı Kinaz / Cyclin Dependent Kinase : Karbondioksit : Koloni Uyarıcı Faktör / Colony Stimulating Factor : 4, 6 Diaminido 2 Phenylindole : Ölüm Domaini / Death Domain : Deoksiribonü...
Ovaryum dokusunda kök hücre varlığının araştırılması - Sayfa 13
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ALS Amyotrophik Lateral Skleroz DNA Deoksiribonükleik Asit DP Dermal Papilla EKH Embriyonik Kök Hücre FSH Folikül Stimüle Eden Hormon FSHR Folikül Stimüle Eden Hormon Reseptörü GnRH Gonadotropin Salgılatıcı Hormon hCG İnsan Koryonik Gonadotropin Hormonu HSCs Hematopoetik Kök Hücre Nişi IL-6 Interlökin-6 ISC İnce Bars...
Endometriyal hücrelerin ko-kültür ortamında embriyo varlığına verdikleri yanıtın immünohistokimyasal olarak araştırılması - Sayfa 10
FSH GAG GlFT GNRH GPI HA HB-EGF HBSS hCG HLA-G HSA HSPG HTF IAEK: ICAM ICSI IGF IGF 1 IGF 2 IGFBP IL-1 IL-6 IL-8 IVF LE LFA–1 LFD LH LPS KOH KÖGEM LAK LE :Folikül Stimulating Hormon :Glikozaminoglikan :Gamet intra-fallopian transfer :Gonadotropin Releasing Hormon :Glikozilfosfatidilinositol :Hyaluronik Asit :Heparin Binding Growth Factor-Heparin Bağlayıcı Büyüme Faktörü :Hank's Balanced Salt S...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hormon
folikül
asit
gonadotropin
kısaltmalar
insülin


7. SAYFA ICERIGI

iii. SİMGELER VE KISALTMALAR
YÜT: Yardımcı Üreme Teknikleri
HA: Hiyaluronik asit hCG: Human chorionic gonadotropin KOK: Kumulus oosit kompleksi LH: Lüteinize hormon IVM: İn vitro Maturasyon IVF: İn vitro Fertilizasyon MI: Intermediate oosit MII: Matur oosit EGF: Epidermal Büyüme Faktörü FSH: Folikül Stimüle Hormon IGF I-II: İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü HAS 1-2-3: Hyalüronan Sentaz TGF-: Transforme edici Büyüme Faktörü alfa-beta aFGF: Asidik Fibroblast Büyüme Faktörü bFGF: Bazik Fibroblast Büyüme Faktörü mRNA: Messenger Ribo Nükleik Asit GDF-9: Büyüme Farklılaşma Büyüme Faktörü-9 HKH: Hematopoetik Kök Hücreler MKH: Mezenkimal Kök Hücreler E2: Östradiol hMG: Human menopausal gonadotropin ICSI-ET: İntra Cytoplasmic Sperm İnjection-Embriyo Transfer VEGF: Vasküler Endotel Büyüme Faktörü IL-6: İnterlökin 6 DNA: Deoksiribo Nükleik Asit TB: Toluidine blue OPU: Oocyte Pick-Up HEPES: (4- (2- hydroxyethyl)-1 piperazineethane sulfonic acid) HLA: Human Leukocyte Antigen l: Mikro Litre m: Mikro Metre

iv

İlgili Kaynaklarsingle.php