Menarş bir genç kız ilk adet gördüğü zamandır (914 yaş arası ). Menopoz ise değişiklerin 4752 yaş arasında giderek düzensiz olup kaybolmasıdır.
Ovaryum pelvis boşluğunun yan duvarına dayalı sağ ve solda olmak üzere 2 tanedir. Biçim ve büyüklükleri birbirine benzer olup dişi cins hücrelerini üretir ve steroid hormonları salgılar. Steroidler görevi cins hücrelerinin olgunlaşması, sekonder cins organları ve meme bezlerinin gelişme ve büyümesini kontrol eder (Kalaycı 1986, Junqueira ve ark 1998).
1.1.1. Ovaryum Anatomi ve Histolojisi
Ovaryum, endokrin ve ekzokrin salgı yapan bir çift bezdir. Bu bezler hafif düz, ovoid şekilli yaklaşık 4 cm uzunluğunda, 2 cm genişliğinde ve 1 cm kalınlığındadır. Pelvik kavitenin lateral duvarında uterusun her iki tarafında uzanırlar. Her biri bir kenara mezoovaryum ile tutunmuştur. Hilumda vasküler bağ dokusu (mezoovaryumun) ovarial stroma ile devam eder. (Leeson ve ark 1988).
Bir ovaryumun dışta yer alan korteks ve içte yer alan medulla bölümleri vardır ancak bu iki bölgenin sınırı tam olarak belli değildir. Yüzey epitelinin altında bulunan yoğun fibröz bağ doku yapısındaki tunika albuginea, tüm ovaryumu kapsül gibi sarar. Korteksin geri kalanı sarmal yapıda düzenlenmiş hücreden zengin bağ doku yapısındadır (Ovalle ve Nahirney 2009).
Korteks; dışta bulunan, içinde foliküllerin yer aldığı ve korteks stroması içine gömülü olduğu kısımdır. Ayrıca foliküller arasını dolduran bağ dokusu (stroma) bulunmaktadır. Puberteden sonra kalınlığı artar (Kalaycı 1986).
Bu bölgede matürayonun ve dejenerasyonun farklı evrelerinde, oosit-içeren, farklı boyutlardaki ovaryum follikülleri bulunur. Çocukluk çağındaki ovaryum korteksinde primordial folliküller çok sayıdadır; seksüel olgunluğa erişmiş kadınlardaki ovaryum korteksinde ise rüptüre folliküllerin yerini alan korpus luteumlar çoktur (Ovalle ve Nahirney 2009).
Medulla (Zona vezikuloza); içte bulunur, damardan zengin bağ dokusu yapıdadır. Hilus dışında her tarafta korteks ile sarılmıştır (Kalaycı 1986).
29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kadın gamet hücresinde optimal vitrifikasyon araştırması - Sayfa 11
1.1.Kadın Genital Sistem Kadın üreme sistemi ovaryumları, genital kanalları (tuba uterina, uterus, vajina) ve dış genital yapıları kapsar. Hormonlar ve sinirler tarafından kontrol edilen bu sistemin temel fonksiyonu oogenez ile oosit üretimi ve döllenme sonucu implantasyon ile doğuma kadar destek sağlamaktır (Junqueira ve ark 1998). 1.1.1. Ovaryum Overler, endokrin ve ekzokrin salgı yapan bir ç...
Gebe sıçanlara uygulanan prostaglandin sentez inhibitörü diklofenak sodyumun postnatal ovaryum morfometrisine etkilerinin stereolojik yöntemlerle araştırılması Inhibitör of prostaglandinsynthesis in pregnant rats administered diclofenacsodium stereologicalmethods to invectigate the efects of postnatal ovarian morphometry - Sayfa 19
karakter kazandırır. Bu hücreler granüloza hücreleridir. Granüloza hücrelerinin oluşturduğu tek katlı bir tabaka ile çevrili ovuma primordiyal folikül denir (Guyton, 1986). 2.1.3. Ovaryum histolojisi Ovaryumların yüzeyleri basit ya da kübik epitelle kaplıdır; bu epitel germinal epitel olarak adlandırılır. Germinal epitelin altında, ovaryumun beyazımsı rengini veren ve tunika albuginea olarak adl...
Kemoterapiye maruz kalmış dişi sıçanlarda Rosiglitazone'un ovaryuma etkisi - Sayfa 27
Medulla stroması fibroblastlardan, elastik liflerden ve düz kas hücrelerinden oluşmuştur. Ovaryum stromasına dağılmış interstisyel hücreler bulunur. Yaşamın birinci yılında, atretik foliküllerin fazla olduğu dönemde bu hücreler sayıca fazladırlar. İnterstisyel hücreler, menstruasyonun başladığı pubertede azalır. Erginde bu hücreler ovarium stromasında az sayıda dağılmış halde bulunur. Ovaryum hilu...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ovaryum
korteks
medulla
doku
foliküller
dokusu


9. SAYFA ICERIGI

Menarş bir genç kız ilk adet gördüğü zamandır (914 yaş arası ). Menopoz ise değişiklerin 4752 yaş arasında giderek düzensiz olup kaybolmasıdır.
Ovaryum pelvis boşluğunun yan duvarına dayalı sağ ve solda olmak üzere 2 tanedir. Biçim ve büyüklükleri birbirine benzer olup dişi cins hücrelerini üretir ve steroid hormonları salgılar. Steroidler görevi cins hücrelerinin olgunlaşması, sekonder cins organları ve meme bezlerinin gelişme ve büyümesini kontrol eder (Kalaycı 1986, Junqueira ve ark 1998).
1.1.1. Ovaryum Anatomi ve Histolojisi
Ovaryum, endokrin ve ekzokrin salgı yapan bir çift bezdir. Bu bezler hafif düz, ovoid şekilli yaklaşık 4 cm uzunluğunda, 2 cm genişliğinde ve 1 cm kalınlığındadır. Pelvik kavitenin lateral duvarında uterusun her iki tarafında uzanırlar. Her biri bir kenara mezoovaryum ile tutunmuştur. Hilumda vasküler bağ dokusu (mezoovaryumun) ovarial stroma ile devam eder. (Leeson ve ark 1988).
Bir ovaryumun dışta yer alan korteks ve içte yer alan medulla bölümleri vardır ancak bu iki bölgenin sınırı tam olarak belli değildir. Yüzey epitelinin altında bulunan yoğun fibröz bağ doku yapısındaki tunika albuginea, tüm ovaryumu kapsül gibi sarar. Korteksin geri kalanı sarmal yapıda düzenlenmiş hücreden zengin bağ doku yapısındadır (Ovalle ve Nahirney 2009).
Korteks; dışta bulunan, içinde foliküllerin yer aldığı ve korteks stroması içine gömülü olduğu kısımdır. Ayrıca foliküller arasını dolduran bağ dokusu (stroma) bulunmaktadır. Puberteden sonra kalınlığı artar (Kalaycı 1986).
Bu bölgede matürayonun ve dejenerasyonun farklı evrelerinde, oosit-içeren, farklı boyutlardaki ovaryum follikülleri bulunur. Çocukluk çağındaki ovaryum korteksinde primordial folliküller çok sayıdadır; seksüel olgunluğa erişmiş kadınlardaki ovaryum korteksinde ise rüptüre folliküllerin yerini alan korpus luteumlar çoktur (Ovalle ve Nahirney 2009).
Medulla (Zona vezikuloza); içte bulunur, damardan zengin bağ dokusu yapıdadır. Hilus dışında her tarafta korteks ile sarılmıştır (Kalaycı 1986).
2

İlgili Kaynaklarsingle.php