T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

1

KÜNT GÖĞÜS TRAVMASI VE HEMORAJİK ŞOK MODELİNDE HİPOTERMİNİN ETKİSİ
Dr. HÜSEYİN ÜLGER
UZMANLIK TEZİ
KIRIKKALE 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 580
3.1.4.8. KIRIKKALE İLİ 3.1.4.8.1. Kırıkkale (Merkez) Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006)Yağış Karasallığı değerleri Tablo 292 de gösterilmiştir. Tablo 292: Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006)Yağış Karasallığı İstasyon Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kır...
İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 69
2.1.1.8. KIRIKKALE (Merkez) Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006) Yağış Etkinliği İndis Değerleri Tablo 19 da gösterilmiştir. Tablo 19: Kırıkkale İli Merkez İstasyonu (1975-2006) Yağış Etkinliği İndis Değerleri İstasyon Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkkale Kırıkk...
İç Anadolu Bölgesi'nde küresel ısınma sürecinde yağış ve sıcaklık verilerinde meydana gelen değişimler ve eğilimler - Sayfa 507
Tablo 345: Çankırı İli Merkez İstasyonu (1975-1990) ve (1991-2006) Yağış Yoğunluğu Ortalamaları İstasyon 1975 - 1990 Yağış Yoğunluğu Ortalaması 1991 - 2006 Yağış Yoğunluğu Ortalaması Çankırı 3,6 3,9 Çankırı ili Merkez istasyonu (1975-1990) ve (1991-2006) yağış yoğunluğu ortalaması, 1991 -2006 yılları arasını kapsayan 2. dönemde yükselmiştir. 3.1.2.1.4. Kırıkkale (Merkez) Kı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırıkkale
hüseyin
üniversitesi
fakültesi
künt
göğüs


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

1

KÜNT GÖĞÜS TRAVMASI VE HEMORAJİK ŞOK MODELİNDE HİPOTERMİNİN ETKİSİ
Dr. HÜSEYİN ÜLGER
UZMANLIK TEZİ
KIRIKKALE 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php