Kurân’da erdemler


! ”

#”

” $%

13

& ‘ ” ( ) *+ ,-&.%%-/0 1 2 (2

4

#

12 5

%’ ” ( ) 6
;#
@8 9 &C D
5 ( ) !”! 4 ‘ ” ( ) !”!

7 8 9:( #

;

7 ( )0

=( 8 9; ” %>>/ %4?$ ! ( ( ) ;

AB

= 8 9;( ” 1

2 >>

2’ :

>&

%4?

*< ; @ &--& %E-$1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küresel krizde Türk bankacılık sektörü: Türk bankacılık sektöründe düzenlemelerin küresel kriz ortamında etkinliği - Sayfa 119
Tablo 26: Banka Personellerinin Yıllara Göre Değişimi Kam u Özel Fon 1961 1 4 .3 1 0 1 5 .8 6 2 0 1962 1 6 .3 5 2 1 4 .6 6 8 0 1963 1 6 .4 9 9 1 5 .7 3 7 0 1964 1 7 .7 1 0 1 6 .3 2 3 0 1965 1 8 .5 4 3 1 7 .3 6 5 0 1966 2 1 .5 6 4 1 8 .8 5 4 0 1967 2 4 .1 8 4 2 0 .8 8 4 0 1968 2 7 .4 6 2 2 4 .1 1 8...
Küresel krizde Türk bankacılık sektörü: Türk bankacılık sektöründe düzenlemelerin küresel kriz ortamında etkinliği - Sayfa 120
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 Ma rt 2 0 1 0 H a zira n Tablo 27: Banka Bilançoları Aktif Dağılımı Kre dile r ve Ala ca kla r 9 10 9 10 12 16 21 27 35 39 42 49 ...
Sayısal presizyonlu nivolar ve sayısal presizyonlu Nivelman tekniğinin doğruluğu - Sayfa 82
DENGELENM İŞ NO KTA KO TLARI N okta N o Y akl. K ot dH H 0+dH H 0i (m ) (m m ) (m ) R s1 1 0 0 ,0 0 0 0 0 ,5 5 2 2 1 0 0 ,0 0 0 5 R s2 1 0 2 ,3 5 8 4 0 ,5 5 2 2 1 0 2 ,3 5 8 9 R s3 1 0 4 ,0 4 6 9 0 ,5 5 2 2 1 0 4 ,0 4 7 4 R s4 1 0 2 ,0 1 0 3 0 ,4 5 2 2 1 0 2 ,0 1 0 7 R s6 1 0 1 ,9 1 0 2 -0,3372 101,9098 R s7 1 0 2 ,5 ...


1. SAYFA ICERIGI

! ”

#”

” $%

13

& ‘ ” ( ) *+ ,-&.%%-/0 1 2 (2

4

#

12 5

%’ ” ( ) 6
;#
@8 9 &C D
5 ( ) !”! 4 ‘ ” ( ) !”!

7 8 9:( #

;

7 ( )0

=( 8 9; ” %>>/ %4?$ ! ( ( ) ;

AB

= 8 9;( ” 1

2 >>

2’ :

>&

%4?

*< ; @ &--& %E-$

İlgili Kaynaklar

single.php