Kur’an’da İlm-i Ledünni
I

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.

IV

KISALTMALAR. V

GİRİŞ.

1

İLİM VE İLM-İ LEDÜNN. 1

1. Bilgi Türleri.

3

1.1. Akl Bilgi.

3

1.2. Gayb Bilgi.

6

2. Düşünce Ekollerinin Bilgi Tanımlamaları. 11

2.1. Kelamcılara Göre Bilgi. 11

2.2. Filozoflara Göre Bilgi. 12

2.3. Mistiklere Göre Bilgi. 14

2.4. Psikologlara Göre Bilgi. 19

I. BÖLÜM. 22

İLM-İ LEDÜNN, İLGİLİ KAVRAMLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR 22

1. İlm-i Ledünnnin Lügat ve Terim Anlamı. 22

2. Felsefede İlham. 24

3. Psikoloji ve Parapsikolojide İlham.

26

3.1. İlham (İnspiration). 29

3.2. Telestezi (Clairvoyance). 30

3.3. Psikometri (Psychometry). 31

3.4. Telepati (Telepathy). 31

4. Psikolojide Rüya. 321. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kulalı Nüzûlî divanında tasavvuf - Sayfa 97
Sıfât-ı tisayı bunda geçegör Dost elinden âb-ı hayât içegör Tevhîdile cân gözüñi açagör Ten göziyle ol Hak görülmez kardaş (1/50/8) İlm-i ledün bilenler la’yı bırakırlar, her dem illa’ya bağlanırlar. İlm-i ledünnînin sırrın bilenler Lâ’yı koyup herdem illâ’ya merbût (1/53/2) Nüzûlî, kendisini ilm-i ledünni üstadı olarak görür. (1/70/5) Bu gün aşkdan duyan gelsün sabak alsun kitâbum...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ilmi
ledünnî
ilim
ilham
düşünce
rüya


1. SAYFA ICERIGI

I

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.

IV

KISALTMALAR. V

GİRİŞ.

1

İLİM VE İLM-İ LEDÜNN. 1

1. Bilgi Türleri.

3

1.1. Akl Bilgi.

3

1.2. Gayb Bilgi.

6

2. Düşünce Ekollerinin Bilgi Tanımlamaları. 11

2.1. Kelamcılara Göre Bilgi. 11

2.2. Filozoflara Göre Bilgi. 12

2.3. Mistiklere Göre Bilgi. 14

2.4. Psikologlara Göre Bilgi. 19

I. BÖLÜM. 22

İLM-İ LEDÜNN, İLGİLİ KAVRAMLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR 22

1. İlm-i Ledünnnin Lügat ve Terim Anlamı. 22

2. Felsefede İlham. 24

3. Psikoloji ve Parapsikolojide İlham.

26

3.1. İlham (İnspiration). 29

3.2. Telestezi (Clairvoyance). 30

3.3. Psikometri (Psychometry). 31

3.4. Telepati (Telepathy). 31

4. Psikolojide Rüya. 32

İlgili Kaynaklar
single.php