Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


TEŞEKKÜR Tez konumun belirlenmesinden sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içerisinde değerli öneri ve eleştirileri ile beni yönlendiren, manevi katkılarını ve hoşgörüsünü hiçbir zaman esirgemeyen, danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT e, ayrıca tez çalışmamda kullandığım gözlem istasyonlara ait ham verilerin şahsıma ulaştırılmasını sağlayan Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğüne teşekkürü borç bilirim.
Alpay EYİNÇ
iii10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kişilik özellikleri açısından örgüt-kariyer bağlılık düzeyini artırmada sosyalizasyon ve mentor etkisi: Bir örgüt geliştirme modeli - Sayfa 8
i TEŞEKKÜR Bu tezin tamamlanmasına emeği geçen kişilere teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Tez danışmanım Prof Halil Can’a araştırma ve öğrenmemde bana rol modeli olduğu, bana inandığı güvendiği ve düşüncelerimi gerçekleştirmeme izin verdiği için teşekkür ederim. Diğer tez danışmanım Doç. Dr. Bahtışen Kavak’ın tezimin her aşamasında bana her an destek olduğu ve büyük bir emek harcadığı için teşe...
Travmatik el yaralanması sonrası uygulanan rehabilitasyon programının etkinliği - Sayfa 3
I) ÖNSÖZ/ TEŞEKKÜR Tez konumun seçilmesi, çalışmanın gerçekleşmesi, içeriğinin düzenlenmesi, istatistiğinin belirlenmesinde tezin sonuçlanmasına kadar her aşamada yoğun bir şekilde desteğini aldığım, bilgi ve deneyimlerini benimle paylaşan değerli danışmanım Sayın Prof. Dr. Melek Güneş YAVUZER’e içten teşekkürlerimi sunarım. Tez ile ilgili kaynaklara ulaşmamda yardımcı olan ve deneyimlerini bend...
Postmenopozal osteoporozlu ve osteopenili kadınlarda grup egzersizinin kemik mineral yoğunluğu, fiziksel parametreler ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri - Sayfa 5
iv TEŞEKKÜR Yüksek lisans eğitimim süresince ve tezimin her aşamasında her türlü desteğini ve bilgi birikimini benden esirgemeyen tez danışmanım sevgili hocam Doç. Dr. Zafer Erden’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Tezimim her aşamasında ve özellikle tez fotoğraflarımın çekilmesinde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili arkadaşım Fzt. Ünal Aras’a her zaman yanımda olduğu için teşekkür ede...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
danışman
zaman
süre
değerli
beni


10. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR Tez konumun belirlenmesinden sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içerisinde değerli öneri ve eleştirileri ile beni yönlendiren, manevi katkılarını ve hoşgörüsünü hiçbir zaman esirgemeyen, danışman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT e, ayrıca tez çalışmamda kullandığım gözlem istasyonlara ait ham verilerin şahsıma ulaştırılmasını sağlayan Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğüne teşekkürü borç bilirim.
Alpay EYİNÇ
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php