Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1.1. İklim değişikliği araştırmalarının yapıldığı 28 istasyonun coğrafi dağılışı. 3
Şekil 2.1. Dünyayı saran atmosfer katmanları. 5 Şekil 2.2. Atmosfer katmanlarının sıcaklık, basınç, yükseklik
ile ilişkisi ve dikey yapısı. 6 Şekil 2.3. Atmosfer sistemine giriş ve çıkışlar. 7 Şekil 2.4. Yerküre atmosfer sistemi radyasyon durumu. 9 Şekil 2.5. İklimin değişme durumu. 11 Şekil 2.6. 1900- 2000 yılları arası Dünyada yıllık yağış eğilimi. 15 Şekil 2.7. 1976-2000 yılları arası Dünyada yıllık sıcaklık eğilimi. 15 Şekil 2.8. Türkiyedeki iklim bölgeleri. 16 Şekil 2.9. İklim sisteminin temel elemanları.17 Şekil 3.1. Akdeniz bölgesi illerine ait ocak ayları aylık
maksimum sıcaklık kıyası ve tahmini. 22 Şekil 3.2. Akdeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.3. Akdeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.4. Akdeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.5. Akdeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.6. Akdeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.7. Karadeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.8. Karadeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.9. Karadeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.10. Karadeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.11. Karadeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.12. Karadeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.13. Marmara bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.14. Marmara bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.15. Marmara bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.16. Marmara bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.17. Marmara bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.18. Marmara bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.19. Ege bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.27 Şekil 3.20. Ege bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.27 Şekil 3.21. Ege bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi.27
iv11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ocak
ortalama
temmuz
bölgesi
maksimum
sıcaklık


11. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1.1. İklim değişikliği araştırmalarının yapıldığı 28 istasyonun coğrafi dağılışı. 3
Şekil 2.1. Dünyayı saran atmosfer katmanları. 5 Şekil 2.2. Atmosfer katmanlarının sıcaklık, basınç, yükseklik
ile ilişkisi ve dikey yapısı. 6 Şekil 2.3. Atmosfer sistemine giriş ve çıkışlar. 7 Şekil 2.4. Yerküre atmosfer sistemi radyasyon durumu. 9 Şekil 2.5. İklimin değişme durumu. 11 Şekil 2.6. 1900- 2000 yılları arası Dünyada yıllık yağış eğilimi. 15 Şekil 2.7. 1976-2000 yılları arası Dünyada yıllık sıcaklık eğilimi. 15 Şekil 2.8. Türkiyedeki iklim bölgeleri. 16 Şekil 2.9. İklim sisteminin temel elemanları.17 Şekil 3.1. Akdeniz bölgesi illerine ait ocak ayları aylık
maksimum sıcaklık kıyası ve tahmini. 22 Şekil 3.2. Akdeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.3. Akdeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.4. Akdeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.5. Akdeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.6. Akdeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi. 22 Şekil 3.7. Karadeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.8. Karadeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.9. Karadeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.10. Karadeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.11. Karadeniz bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.12. Karadeniz bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.24 Şekil 3.13. Marmara bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.14. Marmara bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.15. Marmara bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.16. Marmara bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.17. Marmara bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.18. Marmara bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık minimum sıcaklık değişimi.26 Şekil 3.19. Ege bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.27 Şekil 3.20. Ege bölgesi illerine ait temmuz ayları
aylık maksimum sıcaklık değişimi.27 Şekil 3.21. Ege bölgesi illerine ait ocak ayları
aylık ortalama sıcaklık değişimi.27
iv

İlgili Kaynaklarsingle.php