Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. İklim değişikliği araştırmalarının yapıldığı illerin coğrafi koordinatları. 4 Çizelge 2.1. Kuru havada bulunan önemli bileşenler. 6 Çizelge 2.2. 1990-1997 döneminde Türkiye de sera gazları
miktar ve paylarındaki değişimler.13 Çizelge 2.3. Türkiyede toplam birincil enerji arzı ve CO2 emisyonu karşılaştırması.13 Çizelge 2.4. 1990 ve 1999 yıllarında fosil kaynaklı yakıtlardan
kaynaklanan CO2 emisyonlarının sektörel dağılımları.13 Çizelge 2.5. Önemli iklim değişikliği konferans ve toplantıları.14 Çizelge 4.1. 2007-2020 yılları arasında iklimlerin değişim gösterdiği periyotlar.55 Çizelge 4.2. 2007-2020 yılları arasında İklimlerin değişim gösterdiği değerler.56 Çizelge 4.3. Türkiyedeki iklim tiplerinin yağış rejimleri.59 Çizelge 5.1. 2Clik küresel sıcaklık artışının Akdeniz üzerindeki etkileri.68
viii15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kyoto Protokolü ve AB çevre düzenlemelerinin Türkiye ? - Sayfa 22
8 sıcaklığı kara yüzeyi sıcaklığının ancak yarısı kadar artmıştır. Gece sıcaklıklarında da her on yılda ortalama 0,2 derecelik bir artış görülmüştür. IPCC’ nin 2001 yılında yayınladığı üçüncü değerlendirme raporunda 2100 yılına kadar dünyamızdaki ortalama sıcaklığın 1,4 - 5,8 derece arasında artacağı belirtilmektedir. Bu artışın 1990–2025 yılları arasında 0,4 - 1 derece, 1990–2050 yılları arasınd...
Yutak alanların iklim değişikliği üzerine etkilerinin türkiye örneğinde araştırılması - Sayfa 32
2.KAVRAMSAL TEMEL Nihat KARAKUŞ Çizelge 2.4’e göre, iklim değişikliğine neden olan önemli sera gazları, 1990 yılında toplam 170060 Gg CO2 eşdeğeriyken, her geçen yıl artış göstermiş (1994 ve 2001 yılları hariç) ve %119.1 oranında artarak 2007 yılında 372640 Gg CO2 eşdeğeri olmuştur. İklim değişikliği açısından en önemli sera gazı olan CO2, 1990 yılında 139590 Gg iken, her geçen yıl artış gö...
Küresel ısınma, Türkiye'nin enerji güvenliği ve geleceğe yönelik enerji politikaları - Sayfa 71
Küresel çevre konuları açısından bakıldığında, Türkiye’nin CO2 salımlarının enerji tüketimine paralel artış gösterdiği anlaşılmaktadır. GSYİH’nın önümüzdeki yıllar boyunca yıllık büyüyeceği öngörüsüne göre, hem enerji sektörünün büyümesi, hem de beraberinde getireceği kirlilik sorununun artacağı beklenmektedir (Şekil 10). Şekil 10. 1990–2004 yılları arasında Sera Gazı Emisyonlarını Etkileyen Fakt...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iklim
değişikliği
yılları
arasında
sera
önemli


15. SAYFA ICERIGI

ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 1.1. İklim değişikliği araştırmalarının yapıldığı illerin coğrafi koordinatları. 4 Çizelge 2.1. Kuru havada bulunan önemli bileşenler. 6 Çizelge 2.2. 1990-1997 döneminde Türkiye de sera gazları
miktar ve paylarındaki değişimler.13 Çizelge 2.3. Türkiyede toplam birincil enerji arzı ve CO2 emisyonu karşılaştırması.13 Çizelge 2.4. 1990 ve 1999 yıllarında fosil kaynaklı yakıtlardan
kaynaklanan CO2 emisyonlarının sektörel dağılımları.13 Çizelge 2.5. Önemli iklim değişikliği konferans ve toplantıları.14 Çizelge 4.1. 2007-2020 yılları arasında iklimlerin değişim gösterdiği periyotlar.55 Çizelge 4.2. 2007-2020 yılları arasında İklimlerin değişim gösterdiği değerler.56 Çizelge 4.3. Türkiyedeki iklim tiplerinin yağış rejimleri.59 Çizelge 5.1. 2Clik küresel sıcaklık artışının Akdeniz üzerindeki etkileri.68
viii

İlgili Kaynaklarsingle.php