Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu tez çalışmasında, küresel iklim değişikliklerinin Dünyada ve Türkiyede nasıl bir gelişim gösterdiğinin ortaya konulması ve iklimdeki değişikliklerin Türkiyenin 7 coğrafi bölgesinde hangi değişim aralığında gerçekleşeceğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
DMİden sağlanan verilerin değerlendirilmesinde; her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilmiş ve o bölgeye ait iklimsel verilerdeki gelişimlerin belirlenmesi hedef olarak seçilmiştir. Bu hedef doğrultusunda iklimsel verilere dayanarak grafikler oluşturulması ve grafiklerde yer alan değişkenler ile Türkiyenin iklim değişikliği ilişkisini ortaya konulmasına ulaşılması istenen nihai sonuç olmuştur. Ayrıca seçilen illerin Ocak ve Temmuz ayları toplam yağış ve en yüksek sıcak değerlerinde surfer programı kullanılarak çizilecek ve Türkiye için yapılan değerlendirmekler kolaylaşacaktır.
1.2.Çalışma Yöntemleri
Küresel bir felaket olan iklim değişikliğinin gelişim süreci ve yarattığı etkiler açıklanarak yapılarak, iklim değişikliğine neden olan faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla konu hakkında kapsamlı bilgiler verilmiştir. Sonrasında iklim değişikliğinin 7 coğrafi bölgedeki gelişimini göstermek amacıyla, meteorolojik verileri de kullanarak, seçilen illerde Ocak ve Temmuz aylarına ait grafikler oluşturulmuştur. İklimler doğası gereği kararsız olup, her an değişkenlik gösterebilecek özelliklere sahiptirler. Dolayısıyla tez kapsamında kullanılan iklimsel verilerinde zamana bağlı ölçümü yapılmış değerler olduğu ve her an değişim gösterebilecek niteliğe sahip olduğu düşünülürse, grafiklerdeki regresyon eğilimlerindeki artışlar ve azalımlar iklimlerdeki değişimlerin yorumlanmasında temel esas olmuştur. Ayrıca seçilen İllerin Ocak ve Temmuz aylarına ait 5er yıllık sapma grafikleri sayesinde de o bölgenin sıcaklık ve yağış rejimleri hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır.
Tüm bu bilgilerin teze aktarılması ile Türkiyede iklimin değişim eşik aralıklarının ortaya konulması ve Türkiyeyi, il, bölge ve ülke bazında bekleyen tehlikelerin açıklaması yapılmıştır.
1.3. Çalışma Alanı ve Örneklem
Tez kapsamında her bir coğrafi bölgeden 4 il, toplamda da 28 il iklim analizi çalışması için seçilmiştir. İllerin seçilmesinde bölgelerin doğu ve batı olarak 2 ayrı bölüme ayrılarak kategorize edilmesi esas alınmıştır. Araştırma içerisinde de bu kategoriler baz alınarak çalışmaya yön verilmiştir. Bölgelerin kendi içerisinde de doğu ve batı olarak iki bölüme ayrılması bölge içindede kıyaslanmanın yapılmasına yardımcı olmuştur.
Bilindiği üzere Türkiye de 81 il yer almaktadır. Tez çalışmasında 81 ilin tamamına yönelik bir değerlendirme yapılamamıştır. Bu çalışmada daha öncede belirtildiği üzere Türkiyenin bazı bölgelerine ait iklimsel analizler yapılmıştır.
Şekil 1.1.de iklim değişikliğinin tehlike seviyesinin incelenmesi amacıyla seçilmiş olan 28 ilin bulunduğu coğrafi bölgeler içindeki konumları belirtilmiştir.
217. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Baklan, Bekilli ve Çal ilçeleri (Denizli) toprak akarlarının (Acari) faunistik ve eklojik yönden incelenmesi - Sayfa 93
81 3.4 EKOLOJİ 3.4.1 Araştırma Alanının Coğrafik ve İklimsel Özellikleri Araştırma alanı olarak seçilen Baklan, Bekilli ve Çal ilçelerinde coğrafik ve iklimsel özelliklerin değerlendirilmesi için Çal ilçesi seçilmiştir. İç Batı Anadolu Bölümünde yer alan Çal Akdeniz İkliminden karasal iklime geçiş özelliği göstermektedir. Denizli iline bağlı olmasına rağmen Denizli’den yüksek olması ve Ege Den...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ocak
iklim
temmuz
yağış
sıcak
yıllık


17. SAYFA ICERIGI

1.1. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu tez çalışmasında, küresel iklim değişikliklerinin Dünyada ve Türkiyede nasıl bir gelişim gösterdiğinin ortaya konulması ve iklimdeki değişikliklerin Türkiyenin 7 coğrafi bölgesinde hangi değişim aralığında gerçekleşeceğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
DMİden sağlanan verilerin değerlendirilmesinde; her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilmiş ve o bölgeye ait iklimsel verilerdeki gelişimlerin belirlenmesi hedef olarak seçilmiştir. Bu hedef doğrultusunda iklimsel verilere dayanarak grafikler oluşturulması ve grafiklerde yer alan değişkenler ile Türkiyenin iklim değişikliği ilişkisini ortaya konulmasına ulaşılması istenen nihai sonuç olmuştur. Ayrıca seçilen illerin Ocak ve Temmuz ayları toplam yağış ve en yüksek sıcak değerlerinde surfer programı kullanılarak çizilecek ve Türkiye için yapılan değerlendirmekler kolaylaşacaktır.
1.2.Çalışma Yöntemleri
Küresel bir felaket olan iklim değişikliğinin gelişim süreci ve yarattığı etkiler açıklanarak yapılarak, iklim değişikliğine neden olan faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla konu hakkında kapsamlı bilgiler verilmiştir. Sonrasında iklim değişikliğinin 7 coğrafi bölgedeki gelişimini göstermek amacıyla, meteorolojik verileri de kullanarak, seçilen illerde Ocak ve Temmuz aylarına ait grafikler oluşturulmuştur. İklimler doğası gereği kararsız olup, her an değişkenlik gösterebilecek özelliklere sahiptirler. Dolayısıyla tez kapsamında kullanılan iklimsel verilerinde zamana bağlı ölçümü yapılmış değerler olduğu ve her an değişim gösterebilecek niteliğe sahip olduğu düşünülürse, grafiklerdeki regresyon eğilimlerindeki artışlar ve azalımlar iklimlerdeki değişimlerin yorumlanmasında temel esas olmuştur. Ayrıca seçilen İllerin Ocak ve Temmuz aylarına ait 5er yıllık sapma grafikleri sayesinde de o bölgenin sıcaklık ve yağış rejimleri hakkında bilgi sahibi olunmaya çalışılmıştır.
Tüm bu bilgilerin teze aktarılması ile Türkiyede iklimin değişim eşik aralıklarının ortaya konulması ve Türkiyeyi, il, bölge ve ülke bazında bekleyen tehlikelerin açıklaması yapılmıştır.
1.3. Çalışma Alanı ve Örneklem
Tez kapsamında her bir coğrafi bölgeden 4 il, toplamda da 28 il iklim analizi çalışması için seçilmiştir. İllerin seçilmesinde bölgelerin doğu ve batı olarak 2 ayrı bölüme ayrılarak kategorize edilmesi esas alınmıştır. Araştırma içerisinde de bu kategoriler baz alınarak çalışmaya yön verilmiştir. Bölgelerin kendi içerisinde de doğu ve batı olarak iki bölüme ayrılması bölge içindede kıyaslanmanın yapılmasına yardımcı olmuştur.
Bilindiği üzere Türkiye de 81 il yer almaktadır. Tez çalışmasında 81 ilin tamamına yönelik bir değerlendirme yapılamamıştır. Bu çalışmada daha öncede belirtildiği üzere Türkiyenin bazı bölgelerine ait iklimsel analizler yapılmıştır.
Şekil 1.1.de iklim değişikliğinin tehlike seviyesinin incelenmesi amacıyla seçilmiş olan 28 ilin bulunduğu coğrafi bölgeler içindeki konumları belirtilmiştir.
2

İlgili Kaynaklarsingle.php