Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


2. İKLİMSEL ÖZELLİKLER ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2.1. Dünya Atmosferi
Dünyamızın çevresini atmosfer denilen hava katmanı sarmaktadır (Şekil 2.1.). Yerkürenin etrafını saran bu katman, genel olarak gaz ve buharlardan oluşmaktadır. Katman; renksiz, kokusuz, tatsız, çok hızlı hareket edebilen, akışkan, elastik, sıkıştırılabilir, sonsuz genişlemeye sahip, ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir.
Şekil 2.1. Dünyayı saran atmosfer katmanları (http://sfk.gfz-potsdam.de/images/atmosphere.gif).
Atmosferin troposfer, stratosfer, mezosfer, iyonosfer ve ekzosfer olmak üzere 5 ana katmanı bulunmaktadır (Şekil 2.1-2.2). Bu tabakaların yeryüzünden yüksekliğine, hava hareketlerine ve ısı farklılıklarına bağlı olarak önemli bileşim değişiklikleri bulunmaktadır.
Troposfer: Meteorolojik olayların hepsi troposferde, yani en çok 8-13 kmler arasında bulunmaktadır.
Stratosfer: Bu katmanda su buharı bulunmadığı için iklim olayları görülmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise sıcaklığın -55C ile -80C arasında olmasıdır. Bu katman yerden yüksekliği ortalama 11-50 kmler arasında yer alan bölümde bulunmaktadır. Ozon katmanları da bu tabakada oluşmaktadır.
Mezosfer: 50-80 km yükseklikleri arasında yer alan mezosferde sıcaklık yeniden 80C ile 130C’ye kadar düşer.
520. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ege ve Yaşar Üniversitesi öğrencileri örneğinde, küresel ısınmanın çevre bilinci ve davranışlar üzerine etkileri - Sayfa 31
7 İklim, bilindiği gibi dünyadaki biyolojik çeşitliliğin tipini, dağılımını ve bolluğunu etkileyen ana etmendir. İklim, aynı zamanda yeterli besin ve suyun elde edildiği ve dolayısıyla ekonomik faaliyetleri destekleyen anahtar doğal kaynaktır. Gerek insanların, gerekse diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, güneşten gelen kısa dalga boylu ve yüksek enerjili ultraviyole ışınlarını, stratos...
Uzayın askeri kullanımı ve silahsızlandırılması - Sayfa 30
19 argon, su buharı ve diğer gazlardan oluşmuştur.31 Canlılar için gerekli olan en ideal ısı dağılımı, su ihtiyacı, nefes almak için gerek duyulan oksijen, bu tabaka tarafından sağlanır.32 Atmosfer, yer yüzeyinden başlar ve yükseklik arttıkça yoğunluğu azalır. Atmosferin üst sınırının dikey olarak nerede bittiğini kesin olarak tanımlamak mümkün değildir. Atmosfer; troposfer, stratosfer, mezo...
İzmir ilinde 210Po ve 210Pb'un atmosferik birikiminin tayini - Sayfa 20
4 Çizelge 2.1. Yeryüzü seviyesindeki atmosferin bileşimi (Desonie, 2007) Gaz (ve parçacıklar) Azot Oksijen Argon Neon Helyum Hidrojen Ksenon Su buharı Karbondioksit Metan Azot oksit Ozon Parçacıklar (toz, kurum) Kloroflüorlu karbon Sembol N2 O2 Ar Ne He H Xe H2O CO2 CH4 N2O O3 Konsantrasyon (%) 78,08 20,95 0,93 0,0018 0,0005 0,00006 0,000009 0’dan 4’e kadar 0,036 0,00017 0,00003 ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

stratosfer
sıcaklık
kadar
atmosferi
atmosfer
troposfer


20. SAYFA ICERIGI

2. İKLİMSEL ÖZELLİKLER ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2.1. Dünya Atmosferi
Dünyamızın çevresini atmosfer denilen hava katmanı sarmaktadır (Şekil 2.1.). Yerkürenin etrafını saran bu katman, genel olarak gaz ve buharlardan oluşmaktadır. Katman; renksiz, kokusuz, tatsız, çok hızlı hareket edebilen, akışkan, elastik, sıkıştırılabilir, sonsuz genişlemeye sahip, ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir.
Şekil 2.1. Dünyayı saran atmosfer katmanları (http://sfk.gfz-potsdam.de/images/atmosphere.gif).
Atmosferin troposfer, stratosfer, mezosfer, iyonosfer ve ekzosfer olmak üzere 5 ana katmanı bulunmaktadır (Şekil 2.1-2.2). Bu tabakaların yeryüzünden yüksekliğine, hava hareketlerine ve ısı farklılıklarına bağlı olarak önemli bileşim değişiklikleri bulunmaktadır.
Troposfer: Meteorolojik olayların hepsi troposferde, yani en çok 8-13 kmler arasında bulunmaktadır.
Stratosfer: Bu katmanda su buharı bulunmadığı için iklim olayları görülmemektedir. Bunun en önemli nedeni ise sıcaklığın -55C ile -80C arasında olmasıdır. Bu katman yerden yüksekliği ortalama 11-50 kmler arasında yer alan bölümde bulunmaktadır. Ozon katmanları da bu tabakada oluşmaktadır.
Mezosfer: 50-80 km yükseklikleri arasında yer alan mezosferde sıcaklık yeniden 80C ile 130C’ye kadar düşer.
5

İlgili Kaynaklarsingle.php