Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


İyonosfer: Mezosferden sonra 90 – 300 kmler arasında bulunur. Bu tabakadaki gazlar ultraviyole ışınlarının etkisi ile iyonlara ayrılmıştır. iyonlaşma sırasında açığa çıkan enerji ile sıcaklığı yükselmiştir (250C). İyonlar arasında elektron alışverişi son derece fazladır. Bundan dolayı haberleşme sinyalleri, radyo dalgaları bu tabakadan yansır.
Ekzosfer: Atmosferin en üst ve en dış sınırını oluşturur. Ekzosferde bazı gaz molekülleri yerçekimi etkisinden kurtularak uzaya kaçar. Bu nedenle dış sınırı kesin olarak tespit edilememektedir.

Şekil 2.2. Atmosfer katmanlarının sıcaklık, basınç, yükseklik ile ilişkisi ve dikey yapısı (www.aerospaceweb.org/./atmosphere/layers.gif).

Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Atmosferde ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar (CO2, havada en çok ısı tutma özelliği olan gazdır).

Atmosferin yeryüzüne yakın katmanlarının yüzde 78’i azot, yüzde 21i de oksijenden oluşmaktadır (Çizelge 2.1). Yüzde 1’i ise su buharı, argon, karbondioksit, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, ozon ve ksenon elementlerinden oluşmaktadır. Bunlara toz ve duman gibi maddeler de katılmaktadır.

Çizelge 2.1. Kuru havada bulunan önemli bileşenlera (Jackson ve Jackson, 2000). (Açıklama : a Yerden 15-80 yükseltiye kadarki bölümde Troposfer katmanında yer alan bileşenlerin değerini ifade etmektedir. b Değişken)

Bileşen

% Hacim (v/v)

% Ağırlık (w/w)

Azot N2 (g)

78,09

75,51

Oksijen O2 (g)

20,95

23,15

Argon Ar(g) Karbondioksit CO2 (g)

0,93 0,03b

1,23 0,05b

621. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Antalya-I (1935-1977) ve Antalya-II (1985-2005) mareograf istasyonlarında deniz seviyesi değişimlerinin araştırılması - Sayfa 35
2.3. Küresel Isınma Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşur. Atmosferi oluşturan ana gazlar, azot (% 78.08), oksijen (% 20.95) ve argondur (0.93). Daha küçük bir tutara sahip olmakla birlikte, dördüncü önemli gaz karbondioksittir (% 0.03) (Türkeş 2001). Ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ...
HAARP yüksek frekans aktif auroral araştırma programı - Sayfa 12
4 Su buharı : Yere ve zaman göre oranı en çok değişen gazdır. Yeryüzünün aşırı ısınıp, soğumasını engeller. Yağış, bulut, sis gibi hava olaylarının doğuşunu sağlar. Karbondioksit : Atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama yeteneğini artırır. Havada karbondioksit (CO2) miktarının artması sıcaklığı artırıcı, azalması ise sıcaklığı düşürücü etki yapar. Ozon : Hava içindeki oksijen (O2) mor ötes...
İzmir ilinde 210Po ve 210Pb'un atmosferik birikiminin tayini - Sayfa 20
4 Çizelge 2.1. Yeryüzü seviyesindeki atmosferin bileşimi (Desonie, 2007) Gaz (ve parçacıklar) Azot Oksijen Argon Neon Helyum Hidrojen Ksenon Su buharı Karbondioksit Metan Azot oksit Ozon Parçacıklar (toz, kurum) Kloroflüorlu karbon Sembol N2 O2 Ar Ne He H Xe H2O CO2 CH4 N2O O3 Konsantrasyon (%) 78,08 20,95 0,93 0,0018 0,0005 0,00006 0,000009 0’dan 4’e kadar 0,036 0,00017 0,00003 ...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

atmosferi
karbondioksit
atmosfer
oksijen
atmosferin
bulunan


21. SAYFA ICERIGI

İyonosfer: Mezosferden sonra 90 – 300 kmler arasında bulunur. Bu tabakadaki gazlar ultraviyole ışınlarının etkisi ile iyonlara ayrılmıştır. iyonlaşma sırasında açığa çıkan enerji ile sıcaklığı yükselmiştir (250C). İyonlar arasında elektron alışverişi son derece fazladır. Bundan dolayı haberleşme sinyalleri, radyo dalgaları bu tabakadan yansır.
Ekzosfer: Atmosferin en üst ve en dış sınırını oluşturur. Ekzosferde bazı gaz molekülleri yerçekimi etkisinden kurtularak uzaya kaçar. Bu nedenle dış sınırı kesin olarak tespit edilememektedir.

Şekil 2.2. Atmosfer katmanlarının sıcaklık, basınç, yükseklik ile ilişkisi ve dikey yapısı (www.aerospaceweb.org/./atmosphere/layers.gif).

Dünya atmosferi çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Atmosferde ayrıca küçük miktarlarda bazı asal gazlar bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar (ısı ışınları/kısa dalgalı ışınlar), atmosferi geçerek yeryüzünü ısıtır. Atmosferdeki gazlar yeryüzündeki ısının bir kısmını tutar ve yeryüzünün ısı kaybına engel olurlar (CO2, havada en çok ısı tutma özelliği olan gazdır).

Atmosferin yeryüzüne yakın katmanlarının yüzde 78’i azot, yüzde 21i de oksijenden oluşmaktadır (Çizelge 2.1). Yüzde 1’i ise su buharı, argon, karbondioksit, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, ozon ve ksenon elementlerinden oluşmaktadır. Bunlara toz ve duman gibi maddeler de katılmaktadır.

Çizelge 2.1. Kuru havada bulunan önemli bileşenlera (Jackson ve Jackson, 2000). (Açıklama : a Yerden 15-80 yükseltiye kadarki bölümde Troposfer katmanında yer alan bileşenlerin değerini ifade etmektedir. b Değişken)

Bileşen

% Hacim (v/v)

% Ağırlık (w/w)

Azot N2 (g)

78,09

75,51

Oksijen O2 (g)

20,95

23,15

Argon Ar(g) Karbondioksit CO2 (g)

0,93 0,03b

1,23 0,05b

6

İlgili Kaynaklarsingle.php