Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Şekil 2.3.den de anlaşılacağı üzere atmosfere uzun dalga radyasyonu ile giriş yapan güneş ışınları öncelikle yer yüzeyine düşmektedir. Düşen havanın bir kısmı yerkürede kalırken, bir kısmı da yeniden yukarıya çıkmaktadır. Yukarıya çıkan havanın bir kısmı atmosferde kalarak tekrardan yer yüzeyine yansımaktadır ve bu da yer kürenin ikinci bir kez ısınmasına neden olmaktadır. Hava olaylarına baplı olarak yerküreyi ısıtan bu ısı canlılarda hissedilebilir ya da hissedilemeyen sıcaklık faktörlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Atmosferi geçen güneş ışınları ise uzayda kaybolmaktadır.
Uzay

Uzun dalga radyasyonu

Kısa dalga radyasyonu

Işınım

Hissedilen 1
Sıcaklık

Hissedilmeyen 2
Sıcaklık

Yansıma Yansıma

ATMOSFER

Uzun dalga radyasyonu

Uzun dalga radyasyonu

Işınım Yerküre

Hissedilen 1
Sıcaklık

Hissedilmeyen 2
Sıcaklık

Büyük Değişim

Küçük Değişim

Şekil 2.3. Atmosfer sistemine giriş ve çıkışlar (Jackson vd, 2000). (Açıklama : 1 Hissedilebilir ısı değerinde meydana gelen değişiklik, 2 Hissedilmeyen ısı değerinde meydana gelen değişiklik)
2.2. Hava ve İklim Dünya var olduğu günden bu yana birçok hava hareketini defalarca yaşamıştır. Hava
olaylarının canlının metabolizmasını etkilemesi çeşitli kavramlarında insanoğlunda oluşmasında

722. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 246
234 insanların ve diğer canlıların yeryüzünde yaşamalarını sağlayan temel unsurlardan biridir (Uzmen, 2007, s.49). Sera etkisi teknik olarak Kadıoğlu (2007(a), s.66-67) tarafından şöyle açıklanmaktadır: “Güneş’ten gelen kısa dalga boylu ışınım büyük oranda atmosferde yutulmadan geçer ve yer yüzeyindeki cisimler tarafından yutulur. Böylece yeryüzü ısınır ve uzun boylu ışınım yaymaya başlar.” “…ye...
- Sayfa 246
234 insanların ve diğer canlıların yeryüzünde yaşamalarını sağlayan temel unsurlardan biridir (Uzmen, 2007, s.49). Sera etkisi teknik olarak Kadıoğlu (2007(a), s.66-67) tarafından şöyle açıklanmaktadır: “Güneş’ten gelen kısa dalga boylu ışınım büyük oranda atmosferde yutulmadan geçer ve yer yüzeyindeki cisimler tarafından yutulur. Böylece yeryüzü ısınır ve uzun boylu ışınım yaymaya başlar.” “…ye...
- Sayfa 246
234 insanların ve diğer canlıların yeryüzünde yaşamalarını sağlayan temel unsurlardan biridir (Uzmen, 2007, s.49). Sera etkisi teknik olarak Kadıoğlu (2007(a), s.66-67) tarafından şöyle açıklanmaktadır: “Güneş’ten gelen kısa dalga boylu ışınım büyük oranda atmosferde yutulmadan geçer ve yer yüzeyindeki cisimler tarafından yutulur. Böylece yeryüzü ısınır ve uzun boylu ışınım yaymaya başlar.” “…ye...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

güneş
atmosferde
ışınım
hava
atmosfer
dalga


22. SAYFA ICERIGI

Şekil 2.3.den de anlaşılacağı üzere atmosfere uzun dalga radyasyonu ile giriş yapan güneş ışınları öncelikle yer yüzeyine düşmektedir. Düşen havanın bir kısmı yerkürede kalırken, bir kısmı da yeniden yukarıya çıkmaktadır. Yukarıya çıkan havanın bir kısmı atmosferde kalarak tekrardan yer yüzeyine yansımaktadır ve bu da yer kürenin ikinci bir kez ısınmasına neden olmaktadır. Hava olaylarına baplı olarak yerküreyi ısıtan bu ısı canlılarda hissedilebilir ya da hissedilemeyen sıcaklık faktörlerinin oluşmasına yol açmaktadır. Atmosferi geçen güneş ışınları ise uzayda kaybolmaktadır.
Uzay

Uzun dalga radyasyonu

Kısa dalga radyasyonu

Işınım

Hissedilen 1
Sıcaklık

Hissedilmeyen 2
Sıcaklık

Yansıma Yansıma

ATMOSFER

Uzun dalga radyasyonu

Uzun dalga radyasyonu

Işınım Yerküre

Hissedilen 1
Sıcaklık

Hissedilmeyen 2
Sıcaklık

Büyük Değişim

Küçük Değişim

Şekil 2.3. Atmosfer sistemine giriş ve çıkışlar (Jackson vd, 2000). (Açıklama : 1 Hissedilebilir ısı değerinde meydana gelen değişiklik, 2 Hissedilmeyen ısı değerinde meydana gelen değişiklik)
2.2. Hava ve İklim Dünya var olduğu günden bu yana birçok hava hareketini defalarca yaşamıştır. Hava
olaylarının canlının metabolizmasını etkilemesi çeşitli kavramlarında insanoğlunda oluşmasında

7

İlgili Kaynaklarsingle.php