Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


önemli rol oynamıştır. Nihayetinde hava olaylarında 3 ana fiziksel faktörün belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Bunlar; Hava Durumu, Klimatoloji ve Meteorolojidir.
Tüm atmosfer olayları, süreçleri ve iklim, belirli bir zaman süresi ile tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda bu 3 kavram şöyle açıklanabilir. Hava Durumu, dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına, Klimatoloji geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını belirleyerek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına denmektedir. Klimatoloji kısaca iklimi inceleyen bilim dalı olarak ta tanımlanabilir. Meteoroloji ise dar sahalarda, kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı olarak açıklanmaktadır.
Meteoroloji, atmosferde meydana gelen olayları gözlemek, analiz ve tahmin etmekle birlikte, onların tüm canlılar ve çevre açısından doğuracağı sonuçları inceleyen bir bilim dalıdır. Meteorolojinin önceliği insanın can ve mal güvenliğidir (TUMEHAP, 2003).
İnsan havanın sıcaklığı hakkında yaşadığı fiziksel etkileşim ile genel bir yorum yapabilme yeteneğine sahiptir. Havanın yağışlı, güneşli olduğu gibi durumlar hakkında yorum yapabilir. Ancak havanın nemli ya da kurak olup olmadığı hakkında bir yorumda bulunmak oldukça güçtür. Bugün günümüzde meteoroloji dünyada önemli bir bilimsel çalışma haline gelmiştir. Bilim adamlarının uzun yıllar üzerinde çalışarak ortaya koyduğu tespit; yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama değerlerinin bütün oluşturmuş haline iklim denmesi gerektiği olmuştur.
Son yıllarda iklimi tanımlarken, hava olaylarının ya da koşullarının ortalama durumu yerine, Hava olaylarının, atmosferik süreçlerin ve iklim elemanlarının değişkenlikleri, uç oluşumları ve ortalama değerleri gibi uzun süreli istatistiklerle karakterize edilen sentezi (bileşimi) yaklaşımı seçilmektedir (http//:www.meteor.gov.tr/2003/arge/iklimdegis/iklimdegis3.htm).
İklim; güneş, atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosferin kendi aralarındaki ilişki ve etkileşimleri sonucu oluşan, canlı ve cansız çevre üzerindeki çok önemli etkileriyle yaşamı, mümkün kılan, yönlendiren ve kontrol eden doğal bir sistemdir. Bu nedenle iklim, dünyanın ve ülkelerin en önemli fiziki coğrafya özelliğidir denilebilir. Çünkü yeraltı ve yerüstü suları, bitki örtüsü, yer şekilleri, topraklar gibi fiziki özellikler ile yerleşme, tarım, turizm, ticaret, enerji, ulaştırma, inşaat ve sağlıkla ilgili daha pek çok sosyal ve ekonomik etkinlikler, insanların hatta bütün canlıların fiziksel, psikolojik ve sosyolojik özellikleri iklimin etkisi ve denetimi altındadır. Bunun için yeryüzündeki her noktanın ikliminin çok iyi bilinmesi gerekir
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre iklimler yıl içerisinde devamlı değişkenlik göstermektedir ve en az 30 yıl boyunca mühendislik gözlemleri yapılarak bir yerin iklimi hakkında fikir sahibi olunabilir. Bundan dolayı geçmişe yönelik seçilen herhangi bir yılın mevsimsel özellikleri ile o bölgenin iklimi hakkında yorum yapılamamaktadır
823. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mağaralardaki damlataş sularının hidrojeokimya ve klimatoloji açısından değerlendirilmesi - Sayfa 87
7. KLİMATOLOJİ İklimbilim ya da klimatoloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. Klimatolojinin konusu olan iklim, geniş bir sahada uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalama halidir. İklim coğrafi yeryüzünün şekillen...
Rüzgar enerji sistemleri ve uygulamaları - Sayfa 11
BÖLÜM 1­ GİRİŞ                                                                                   Muzaffer YÜCEL          1.1 Küresel Isınmanın Oluşumu ve Engellenmesi                  İklim bilimcilerine göre atmosferdeki değişikliklere bağlı olarak oluşan, Türkeş,  (1997)’e göre hava; ‘’yeryüzünün herhangi bir yerinde ve herhangi bir anda yaşanan ya da  gözlenen atmosferik olayların tümüdür’’. B...
İklim duyarlı yapılaşma için imar yönetmeliği geliştirme modeli - Sayfa 16
7 BÖLÜM İKİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1 İklim Kavramının Tanımlanması Özdeniz (1984) iklimi, bir yörenin sıcaklık, nem, rüzgâr, ışınım, yağış, bulutluluk, güneşlenme gibi fiziksel çevre koşullarının uzun dönemdeki ortalaması olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli Üçüncü Değerlendirme Raporu ekinde iklim; dar anlamıyla ortalama hava durumu olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş anl...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hava
iklim
önemli
süre
uzun
yıllar


23. SAYFA ICERIGI

önemli rol oynamıştır. Nihayetinde hava olaylarında 3 ana fiziksel faktörün belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Bunlar; Hava Durumu, Klimatoloji ve Meteorolojidir.
Tüm atmosfer olayları, süreçleri ve iklim, belirli bir zaman süresi ile tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda bu 3 kavram şöyle açıklanabilir. Hava Durumu, dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına, Klimatoloji geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamalarını belirleyerek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına denmektedir. Klimatoloji kısaca iklimi inceleyen bilim dalı olarak ta tanımlanabilir. Meteoroloji ise dar sahalarda, kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı olarak açıklanmaktadır.
Meteoroloji, atmosferde meydana gelen olayları gözlemek, analiz ve tahmin etmekle birlikte, onların tüm canlılar ve çevre açısından doğuracağı sonuçları inceleyen bir bilim dalıdır. Meteorolojinin önceliği insanın can ve mal güvenliğidir (TUMEHAP, 2003).
İnsan havanın sıcaklığı hakkında yaşadığı fiziksel etkileşim ile genel bir yorum yapabilme yeteneğine sahiptir. Havanın yağışlı, güneşli olduğu gibi durumlar hakkında yorum yapabilir. Ancak havanın nemli ya da kurak olup olmadığı hakkında bir yorumda bulunmak oldukça güçtür. Bugün günümüzde meteoroloji dünyada önemli bir bilimsel çalışma haline gelmiştir. Bilim adamlarının uzun yıllar üzerinde çalışarak ortaya koyduğu tespit; yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava koşullarının ortalama değerlerinin bütün oluşturmuş haline iklim denmesi gerektiği olmuştur.
Son yıllarda iklimi tanımlarken, hava olaylarının ya da koşullarının ortalama durumu yerine, Hava olaylarının, atmosferik süreçlerin ve iklim elemanlarının değişkenlikleri, uç oluşumları ve ortalama değerleri gibi uzun süreli istatistiklerle karakterize edilen sentezi (bileşimi) yaklaşımı seçilmektedir (http//:www.meteor.gov.tr/2003/arge/iklimdegis/iklimdegis3.htm).
İklim; güneş, atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosferin kendi aralarındaki ilişki ve etkileşimleri sonucu oluşan, canlı ve cansız çevre üzerindeki çok önemli etkileriyle yaşamı, mümkün kılan, yönlendiren ve kontrol eden doğal bir sistemdir. Bu nedenle iklim, dünyanın ve ülkelerin en önemli fiziki coğrafya özelliğidir denilebilir. Çünkü yeraltı ve yerüstü suları, bitki örtüsü, yer şekilleri, topraklar gibi fiziki özellikler ile yerleşme, tarım, turizm, ticaret, enerji, ulaştırma, inşaat ve sağlıkla ilgili daha pek çok sosyal ve ekonomik etkinlikler, insanların hatta bütün canlıların fiziksel, psikolojik ve sosyolojik özellikleri iklimin etkisi ve denetimi altındadır. Bunun için yeryüzündeki her noktanın ikliminin çok iyi bilinmesi gerekir
Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre iklimler yıl içerisinde devamlı değişkenlik göstermektedir ve en az 30 yıl boyunca mühendislik gözlemleri yapılarak bir yerin iklimi hakkında fikir sahibi olunabilir. Bundan dolayı geçmişe yönelik seçilen herhangi bir yılın mevsimsel özellikleri ile o bölgenin iklimi hakkında yorum yapılamamaktadır
8

İlgili Kaynaklarsingle.php