Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


(sanayi öncesi) sera gazları olmasaydı, ortalama küresel sıcaklık şimdikinden 34 0C soğuk olurdu. Bu sıcaklıkta insan yaşamının desteklenmesi mümkün olmayacaktı (AÇA, 2004).
2.4. İklim Değişikliği ve Çevre
Dünyamızı tehdit eden en büyük çevre sorunlarından birisi olarak adlandırılan küresel ısınma, CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış ve atmosferin ısısının yükselmesiyle oluşmaktadır. Atmosferin ısınması, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkmakta ve iklim değişikliği diye adlandırılan küresel bir felaketi insanlığın karşısına çıkarmaktadır.
Bilim adamlarının yaptığı kapsamlı araştırmalara göre dünya var olduğundan beri doğal süreçler kapsamında zaman zaman değişikliğe uğramıştır. İklimlerin değiştiğinin belli olduğu ilk dönmelerde bu değişim bilim çevrelerince normal karşılanmıştır. Ancak bu değişime günümüzde insanlığın olumsuz faaliyetlerinin de eklenmesi birlikte İklim Değişikliği, tüm dünyayı tehdit eden küresel bir olgu haline gelmiştir. Atmosferde karbon dioksit ve diğer sera gazlarının birikimi gün geçtikçe artmaktadır ve bu birikim fosil yakıt kullanımı, enerji üretimi, ormansızlaşma, sanayileşme ve diğer insan etkinlikleri sebebiyle gerçekleşmektedir. Biriken sera gazları dünyayı bir battaniye gibi kuşatarak, enerjinin yeryüzünden ve atmosferden kaçışını engelliyor ve doğal iklim süreçlerini olumsuz etkileyecek bir aşırı ısınmaya ve sonrasında da dünyanın hastalanmış bir insan gibi ateşlenmesine sebep olmuştur.
Bazı bilim çevreleri aletli gözlemlerin yapıldığı ilk dönemlerde iklime ve onun değerlendirilmesine yönelik bakış açısında genel olarak; İklimi değiştirmek için, oldukça önemli bir etkiye gerek duyulduğu, iklimin durağan olduğu, iklimin bugün ki verilerle geleceğe yönelik olarak hesaplanabileceği gibi çeşitli önermelere dayandırmışlardır. Ancak günümüzde bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğu anlaşılmıştır. Çünkü iklim doğası gereği kararsız ve değişken olduğundan dolayı ileriye yönelik kesin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir.
Türkeşe (2004) göre, İklim değişikliği, 1980li yılların sonu ve 1990lı yılların başından beri, küresel iklim sisteminde değişikliklere neden olabilecek doğal iç ve dış kuvvetlerin ve etmenlerin yanı sıra, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir
Kadıoğluna (2001) göre insanla hiçbir ilgisi olmayan doğal iklim değişimi mekanizmaları 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:
1. Kıtasal hareketler 2. Volkanik faaliyetler 3. Güneş enerjisindeki dalgalanma 4. Dünya yörüngesindeki değişim
1025. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küresel ısınmanın sebep olacağı siyasal ve ekonomik gelişmeler ve muhtemel Türkiye yansımaları - Sayfa 16
2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA İnsanlığın yerleşik düzene geçişinden sonra dünya iklimleri her ne kadar değişmiyor gibi görünse de geçmişten günümüze dek elde edilen bulgular böyle olmadığını göstermektedir. Dünyanın iklimi doğal nedenlerle değişeceği gibi günümüz antropojenik etkileri de buna büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Sanayi devriminden günümüze, özellikle fosil yakıtların yakı...
İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve Türkiye'deki uygulamaları - Sayfa 104
yaşanabilir ortamlar ve iklim kuşaklarını sağladığının da unutulmaması gerektiğinin altını çizmiş ve giderek daha hızlı ısınan günümüz dünyasında geleceğe dönük projeksiyonların, etki değerlendirmelerinin önemi üzerinde durulması gerektiğini belirtmiştir. Bugün artık çok iyi bilinmektedir ki fosil yakıt kullanımı, sanayi süreçleri, yoğun tarımsal etkinlikler, arazi kullanım değişiklikleri ve orma...
Zeki modeller kullanılarak enerji projeksiyonu ve çevresel (sera) etkilerinin belirlenmesi ve ekonomik göstergelerle ilişkilendirilmesi - Sayfa 15
1 1.GİRİŞ Dünyamızı tehdit eden en büyük çevre sorunlarından birisi küresel ısınma ve bunun sebep olduğu iklim değişikliği olgusudur. İklim değişikliği olgusu; başta fosil yakıt kullanımı, sanayileşme, enerji üretimi, ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkan, ekonomik büyüme ve nüfus artışı ile süreci hızlanan bir olgudur. İnsanlar bireysel ve toplu olarak daha hareketli ...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sera
gazları
sonu
küresel
iklim
dünya


25. SAYFA ICERIGI

(sanayi öncesi) sera gazları olmasaydı, ortalama küresel sıcaklık şimdikinden 34 0C soğuk olurdu. Bu sıcaklıkta insan yaşamının desteklenmesi mümkün olmayacaktı (AÇA, 2004).
2.4. İklim Değişikliği ve Çevre
Dünyamızı tehdit eden en büyük çevre sorunlarından birisi olarak adlandırılan küresel ısınma, CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarındaki artış ve atmosferin ısısının yükselmesiyle oluşmaktadır. Atmosferin ısınması, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkmakta ve iklim değişikliği diye adlandırılan küresel bir felaketi insanlığın karşısına çıkarmaktadır.
Bilim adamlarının yaptığı kapsamlı araştırmalara göre dünya var olduğundan beri doğal süreçler kapsamında zaman zaman değişikliğe uğramıştır. İklimlerin değiştiğinin belli olduğu ilk dönmelerde bu değişim bilim çevrelerince normal karşılanmıştır. Ancak bu değişime günümüzde insanlığın olumsuz faaliyetlerinin de eklenmesi birlikte İklim Değişikliği, tüm dünyayı tehdit eden küresel bir olgu haline gelmiştir. Atmosferde karbon dioksit ve diğer sera gazlarının birikimi gün geçtikçe artmaktadır ve bu birikim fosil yakıt kullanımı, enerji üretimi, ormansızlaşma, sanayileşme ve diğer insan etkinlikleri sebebiyle gerçekleşmektedir. Biriken sera gazları dünyayı bir battaniye gibi kuşatarak, enerjinin yeryüzünden ve atmosferden kaçışını engelliyor ve doğal iklim süreçlerini olumsuz etkileyecek bir aşırı ısınmaya ve sonrasında da dünyanın hastalanmış bir insan gibi ateşlenmesine sebep olmuştur.
Bazı bilim çevreleri aletli gözlemlerin yapıldığı ilk dönemlerde iklime ve onun değerlendirilmesine yönelik bakış açısında genel olarak; İklimi değiştirmek için, oldukça önemli bir etkiye gerek duyulduğu, iklimin durağan olduğu, iklimin bugün ki verilerle geleceğe yönelik olarak hesaplanabileceği gibi çeşitli önermelere dayandırmışlardır. Ancak günümüzde bu düşüncenin ne kadar yanlış olduğu anlaşılmıştır. Çünkü iklim doğası gereği kararsız ve değişken olduğundan dolayı ileriye yönelik kesin sonuçlara ulaşmak mümkün değildir.
Türkeşe (2004) göre, İklim değişikliği, 1980li yılların sonu ve 1990lı yılların başından beri, küresel iklim sisteminde değişikliklere neden olabilecek doğal iç ve dış kuvvetlerin ve etmenlerin yanı sıra, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri de dikkate alınarak tanımlanmakta ve değerlendirilmektedir
Kadıoğluna (2001) göre insanla hiçbir ilgisi olmayan doğal iklim değişimi mekanizmaları 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:
1. Kıtasal hareketler 2. Volkanik faaliyetler 3. Güneş enerjisindeki dalgalanma 4. Dünya yörüngesindeki değişim
10

İlgili Kaynaklarsingle.php