Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Türkeşe (2004) göre, İklim değişikliği Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler şeklinde tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde, İklim değişikliği; karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik biçiminde tanımlamıştır
Bir başka deyişle iklimin değişme durumu, iklimin ortalama değerlerinden sapma olarak ta tanımlanabilir (Şekil 2.5). Günümüzde iklim değişikliği, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri dikkate alınarak tanımlanabilmektedir
Şekil 2.5. İklimin değişme durumu (IPCC, 1995) İklim bilimciler, iklim değişikliğinin çevreye ve canlılara yapacağı yıkıcı etkileri 21. yüzyılda kendisini ciddi göstereceği üzerinde durmaktadırlar. Sera etkisinin de önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı tehlikede dünyanın aşırı ısınması, buzluların erimesi, okyanusların yükselmesi, dünyadaki canlı türlerinin % 1050 arasındaki bölümünün yok olması, kuraklık, tarım alanlarının azalması, ekstrem hava olaylarındaki artış ve kullanılabilir su kaynaklarının azalması gibi ciddi çevre felaketlerinin belirgin bir şekilde yaşanmasına neden olabilecektir. 2.4.1. Sera gazları ve etkileri Sera etkisiyle ilişkili olan başlıca gazlar iki grupta sınıflandırılmaktadır (Kadıoğlu, 2001):
1126. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının küresel ısınmaya bakışı ve faaliyetleri - Sayfa 98
yeniden kurmaya çabaladığını belirtmektedir. Bu nedenle dünya eko sistemi için korkulacak bir durum bulunmamaktadır. Ediger (2008) ise, iklim değişikliğinin olası olumsuz sonuçlarının insan yaşamını etkilediğinin artık şüphe götürmeyecek bir gerçeklik haline geldiğini belirtmektedir. İklim değişikliği konusunda yapılan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Nedenleri, sonuçları ortaya k...
Türkiye'nin batı bölgelerinde iklim değişimi ve kömürle çalışan termik santrallerden kaynaklanan CO2 emisyonları - Sayfa 17
1. GİRİŞ 1.1. Genel Dünya, tarihi boyunca çok sayıda iklim değişikliğine tanıklık etmiştir. Fakat günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin boyutu ve hızı, son birkaç bin yılda ve muhtemelen bu sürenin çok daha öncesinde yaşanan bütün doğa değişimlerini aşmış durumdadır [37]. Son dönemde gözlemlenen ısınmanın sorumluluğunun çoğunlukla insan eylemlerine ve özellikle fosil yakıtların kullanılmasından...
Kyoto protokolü esneklik mekanizmaları ve kurumsal kapasite gelişimi - Sayfa 12
-5- 3.ARAŞTIRMA BULGULARI Araştırma bulguları başlıklı bölüm içerisinde sırasıyla; “Küresel ısınma ve iklim değişikliği”, “Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları”, “İDÇS, Kyoto Protokolü ve Kurumsal Kapasite Gelişimi ile Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları karşısında Türkiye’nin durumu” başlıklı alt bölümler yer almaktadır. 3.1.KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Günümüzün en önemli sorunla...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iklim
değişikliği
gibi
insan
sera
küresel


26. SAYFA ICERIGI

Türkeşe (2004) göre, İklim değişikliği Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler şeklinde tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde, İklim değişikliği; karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik biçiminde tanımlamıştır
Bir başka deyişle iklimin değişme durumu, iklimin ortalama değerlerinden sapma olarak ta tanımlanabilir (Şekil 2.5). Günümüzde iklim değişikliği, sera gazı birikimlerini arttıran insan etkinlikleri dikkate alınarak tanımlanabilmektedir
Şekil 2.5. İklimin değişme durumu (IPCC, 1995) İklim bilimciler, iklim değişikliğinin çevreye ve canlılara yapacağı yıkıcı etkileri 21. yüzyılda kendisini ciddi göstereceği üzerinde durmaktadırlar. Sera etkisinin de önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı tehlikede dünyanın aşırı ısınması, buzluların erimesi, okyanusların yükselmesi, dünyadaki canlı türlerinin % 1050 arasındaki bölümünün yok olması, kuraklık, tarım alanlarının azalması, ekstrem hava olaylarındaki artış ve kullanılabilir su kaynaklarının azalması gibi ciddi çevre felaketlerinin belirgin bir şekilde yaşanmasına neden olabilecektir. 2.4.1. Sera gazları ve etkileri Sera etkisiyle ilişkili olan başlıca gazlar iki grupta sınıflandırılmaktadır (Kadıoğlu, 2001):
11

İlgili Kaynaklarsingle.php