Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu çalışma, jürimiz tarafından, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU Üye : Prof. Dr. Ali YILMAZ Üye : Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.
././2007 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK
33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sürekli annular kromatografi ile glukoz ve fruktozun ayrılması - Sayfa 2
KABUL VE ONAY Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma jürimiz tarafından KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI 'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Üye : ..................................... Prof. Dr. Ahmet R. Özdural Üye :....................................... Prof. Dr. Zümriye AKSU Üye :....................................... Prof. Dr. Tülay DURUSOY Üye :......................
Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus)'nda morfometrik varyasyon ve seçilen çevresel değişkenlerle ilişkisi - Sayfa 2
KABUL VE ONAY SAYFASI Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından BİYOLOJİ ANABİLİM DALI'nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan Üye (Danışman) Üye Üye Üye :…....................................... Prof. Dr. Ali DEMİRSOY :.…....................................... Prof. Dr. Nurhayat BARLAS :…....................................... Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK ...
Elbistan linyitlerinin ağır metal içeriğinin asit özütleme ile giderilerek organik gübre hammaddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması - Sayfa 2
KABUL VE ONAY Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne, Bu çalışma jürimiz tarafından KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI' nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan Üye (Danışman) Üye Üye Üye : Prof. Dr. Tülin KUTSAL : Prof. Dr. Zümriye AKSU : Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU : Prof. Dr. Deniz TANYOLAÇ : Doç. Dr. Nihal AYDOĞAN ONAY Bu tez ...../10/2009 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulunca k...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
müdürü
onay
edilmiştir
kabul
tezi


3. SAYFA ICERIGI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu çalışma, jürimiz tarafından, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU Üye : Prof. Dr. Ali YILMAZ Üye : Yrd. Doç. Dr. Orhan CERİT
ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.
././2007 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Hasan Hüseyin BAŞIBÜYÜK
3

İlgili Kaynaklarsingle.php