Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Şekil 2.6. ve 2.7.de 2001 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan Hükümetler arası İklim Değişimi Panelinde açıklanmıştır. Dünyanın tüm bölgelerinde gözlenen sıcaklık ve yağış rejimleri eldeki mevcut verilere dayanılarak haritalandırılmıştır.
Türkiyenin ikliminin değişimini konu alan araştırmalarda özellikle Türkeş (1995), Türkeş vd. (1995), Kadıoğlu (1997) ciddi çalışmalarının olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ve DMİnin bünyesinde oluşturduğu İstatistik Şube Müdürlüğü aracılığıyla araştırmalarını kapsamlı bire şekilde sürdürdüğü de bilinmektedir.
Şekil 2.6. 1900-2000 yılları arası dünyada yıllık yağış eğilimi (IPCC, 2001)
Şekil 2.7. 1976-2000 yılları arası dünyada yıllık sıcaklık eğilimi (IPCC, 2001)
1530. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bölgesel iklim modelleri kullanılarak Çukurova yöresinde iklim değişikliğinin 1. ve 2. ürün mısır verimine olası etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 21
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Burak ŞEN 2.1.1.2 Dünya İkliminde Gözlenen Değişiklikler Yerküre iklim sisteminde bir kısmı insan etkileriyle de ilintili olan küresel ve bölgesel ölçekte değişiklikler gözlenmektedir (WMO, 1999; IPCC, 2001a, 2007; Türkeş ve ark., 2001; Türkeş, 2000, 2001a, 2001b, 2003a, 2004). Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 20. Yüzyılın başından günümüze değin yaklaşık olarak 0.7 oC ...
Aylık yağış ve sıcaklık değişimlerinin İzmir içme suyu havzalarının akımlarına etkileri - Sayfa 33
22 Sıcaklık artışına bakıldığında; 1906-2005 ortalama sıcaklık artışı 0,74 oC olmuştur. Ayrıca, 1995-2006 arası son 12 yılın 11 yılı, en sıcak yıllar olmuştur. Küresel deniz seviyesi ise yıllık ortalama artışına bakıldığında; 42 yılda (1961-2003 yılları arasında) 1,8 mm olmuş iken son 10 yılda (1993-2003 yılları arası) 3,1 mm olmuştur ( IPCC, 2007). 3.2.1 Küresel İklimde Gözlenen Değişiklikler ...
Kısıtlı su uygulamalarının bazı standart zeytin çeşitlerinin gelişme durumları ve bitki- su ilişkileri üzerine etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 32
3 etkinlikler gibi insan aktiviteleri beraberinde ―sera gazları‖ denilen (karbondioksit, metan, ozon, diazotmonoksit, kloroflorokarbonlar (CFC) gibi) gazların ve su buharının atmosferde artmasına yol açmakta ve bu gazların yarattığı sera etkisi sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklık artmaktadır. Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az ge...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıllık
türkeş
iklim
sıcaklık
arası
özellikle


30. SAYFA ICERIGI

Şekil 2.6. ve 2.7.de 2001 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan Hükümetler arası İklim Değişimi Panelinde açıklanmıştır. Dünyanın tüm bölgelerinde gözlenen sıcaklık ve yağış rejimleri eldeki mevcut verilere dayanılarak haritalandırılmıştır.
Türkiyenin ikliminin değişimini konu alan araştırmalarda özellikle Türkeş (1995), Türkeş vd. (1995), Kadıoğlu (1997) ciddi çalışmalarının olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ve DMİnin bünyesinde oluşturduğu İstatistik Şube Müdürlüğü aracılığıyla araştırmalarını kapsamlı bire şekilde sürdürdüğü de bilinmektedir.
Şekil 2.6. 1900-2000 yılları arası dünyada yıllık yağış eğilimi (IPCC, 2001)
Şekil 2.7. 1976-2000 yılları arası dünyada yıllık sıcaklık eğilimi (IPCC, 2001)
15

İlgili Kaynaklarsingle.php