Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


2.6. Türkiyenin Genel İklimsel Özellikleri Türkiye kıtaların batı bölgelerindeki ılıman ve alt tropikal alanlar arasında kalan Akdeniz
iklim kuşağında yer almaktadır. Bunun sonucu olarak da ülkede son derece sert kış koşullarından çok sıcak ve kurak yaz koşullarına kadar değişkenlik gösteren oldukça çeşitli bölgesel ve/veya mevsimsel varyasyonlara rastlamak mümkün olmaktadır (BMİDÇS, 2007).
Türkiyede görülen iklim kuşaklıklarını Akdeniz İklim Kuşağı, Karadeniz İklim Kuşağı ve Karasal İklim Kuşağı olmak üzere üç ana başlık altında toplamak mümkündür (Şekil 2.8).
Akdeniz iklimi ılıman iklim olarak kabul edilmektedir. Bu iklimin en belirgin özelliği, yazları sıcak ve kurak, kışların ise ılıklı ve yağışlı geçmesidir.
Karadenizin etkisiyle oluşan Karadeniz iklim kuşağı ise denizel karakterli olan iklim tipidir. Karadeniz iklimi nemli iklim tipi olarak nitelendirilebilir ve bu iklim kuşağına sahip bölgelerde her mevsimde yağış görülmektedir.
Karasal iklim kuşağı, denizel iklimin aksine yaz-kış ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarının fazla oluşunun görüldüğü iklim kuşağı bölgeleridir. Bu iklim kuşağının etkili olduğu bölgelerde kışlar çok soğuk geçerken, don olayları çok sık bir şekilde yaşanmaktadır.
Şekil 2.8.de Türkiyenin iklim kuşakları gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere ülkede 3 ana iklim kuşağının hakim olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca geçiş iklimi diye adlandırılan geçiş iklim kuşağı da özellikle Marmara Bölgesi dolaylarında yaşanmaktadır.
Şekil 2.8. Türkiyedeki iklim bölgeleri (www.meteor.gov.tr/./calismalar). Türkiyenin iklimi yaz ve kış aylarında farklı iklim koşullarının özellikleri altında kalmaktadır. Yazları Asor Yüksek Basınç Merkezi ve Basra Alçak Basınç Merkezi etkisinde kalmaktadır. Asor Yükek Basınç Merkezi Atlas Okyanusu üzerinde oluşurken, Basra Alçak Basıncı ise Ekvatora yakın bir bölge olan Basra Körfezi dolaylarında oluşmaktadır. Türkiyenin büyük bir bölümü bu hava hareketlerinin Türkiye üzerinde aynı anda etkileşim oluşturmasıyla, tropikal hava
1631. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Isparta ilinde sıcaklık ve yağış verilerinin trend analizi - Sayfa 21
9 İKİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMA ALANININ İKLİMİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER 2.1. PLANETER FAKTÖRLER Türkiye’yi etkileyen hava tipleri ve bunun mevsimlere göre değişmesi, basınç koşullarına bağlı olarak hâkim rüzgâr yönleri, siklonik ve antisiklonik koşullar, atmosferin üst sevilerindeki Rossby dalgaları, Kuzey Atlantik ve Arktik osilasyonlar, Türkiye’nin iklim koşullarında önemli rol oynamaktadır (Atalay,...
Sergen ile Demirköy arasında kalan sahanın fiziki coğrafyası - Sayfa 50
33 4.1.1.2. Genel Sirkülâsyon ve Hava Kütleleri Ülkemiz, dünya ölçüsünde yapılan iklim sınıflandırmasına göre kıtaların batı tarafında görülen subtropikal iklim kuşağının Akdeniz iklim sektörü dâhilinde gösterilmektedir. Hava kütleleri açısından yapılan sınıflandırmaya göre de orta enlem iklimleri grubuna girmekte olup, yazın tropikal, kışın ise hem tropikal (sıcak) hem de polar (soğuk) hava küt...
Batı Akdeniz Bölümü'nden İç Anadolu'ya geçiş iklimleri - Sayfa 55
32 düzlem üzerine geliş açısı 300 331’ya kadar düşmektedir. Yani güneş ışınlarının geliş açısından kaynaklanan sıcaklık değişimi, Türkiye’nin iklim özelliklerinin şekillenmesinde önemli bir etmendir. Türkiye’nin iklim özelliklerine etki eden önemli etmenlerden bir diğeri de basınç merkezleri ve rüzgâr kuşaklarıdır. Türkiye üzerinde oluşan bir basınç ve rüzgâr kuşağı yoktur. Fakat çevresinde oluş...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
tropikal
iklim
karasal
basınç
alçak


31. SAYFA ICERIGI

2.6. Türkiyenin Genel İklimsel Özellikleri Türkiye kıtaların batı bölgelerindeki ılıman ve alt tropikal alanlar arasında kalan Akdeniz
iklim kuşağında yer almaktadır. Bunun sonucu olarak da ülkede son derece sert kış koşullarından çok sıcak ve kurak yaz koşullarına kadar değişkenlik gösteren oldukça çeşitli bölgesel ve/veya mevsimsel varyasyonlara rastlamak mümkün olmaktadır (BMİDÇS, 2007).
Türkiyede görülen iklim kuşaklıklarını Akdeniz İklim Kuşağı, Karadeniz İklim Kuşağı ve Karasal İklim Kuşağı olmak üzere üç ana başlık altında toplamak mümkündür (Şekil 2.8).
Akdeniz iklimi ılıman iklim olarak kabul edilmektedir. Bu iklimin en belirgin özelliği, yazları sıcak ve kurak, kışların ise ılıklı ve yağışlı geçmesidir.
Karadenizin etkisiyle oluşan Karadeniz iklim kuşağı ise denizel karakterli olan iklim tipidir. Karadeniz iklimi nemli iklim tipi olarak nitelendirilebilir ve bu iklim kuşağına sahip bölgelerde her mevsimde yağış görülmektedir.
Karasal iklim kuşağı, denizel iklimin aksine yaz-kış ve gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarının fazla oluşunun görüldüğü iklim kuşağı bölgeleridir. Bu iklim kuşağının etkili olduğu bölgelerde kışlar çok soğuk geçerken, don olayları çok sık bir şekilde yaşanmaktadır.
Şekil 2.8.de Türkiyenin iklim kuşakları gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği üzere ülkede 3 ana iklim kuşağının hakim olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca geçiş iklimi diye adlandırılan geçiş iklim kuşağı da özellikle Marmara Bölgesi dolaylarında yaşanmaktadır.
Şekil 2.8. Türkiyedeki iklim bölgeleri (www.meteor.gov.tr/./calismalar). Türkiyenin iklimi yaz ve kış aylarında farklı iklim koşullarının özellikleri altında kalmaktadır. Yazları Asor Yüksek Basınç Merkezi ve Basra Alçak Basınç Merkezi etkisinde kalmaktadır. Asor Yükek Basınç Merkezi Atlas Okyanusu üzerinde oluşurken, Basra Alçak Basıncı ise Ekvatora yakın bir bölge olan Basra Körfezi dolaylarında oluşmaktadır. Türkiyenin büyük bir bölümü bu hava hareketlerinin Türkiye üzerinde aynı anda etkileşim oluşturmasıyla, tropikal hava
16

İlgili Kaynaklarsingle.php