Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


kültlerinin etkisi altına girer. Ülkenin kuzey ve kuzey batısında serin günler yaşanırken, güney, güneydoğu ve doğu bölgelerinde sıcak günler yaşanır. Tek başına Asor Yüksek Basıncı etkisi altında kalırsa genellikle Karadeniz kıyılarında orografik yağışlar görülürken, yurdun büyük bir bölümünde serin günler yaşanmaktadır. Sadece Basra Alçak Basıncının etkili olduğu zamanlarda ise, oldukça sıcak, yağışsız ve bunaltıcı günler yaşanmaktadır (Şahin vd, 2005).
Türkiyeyi kış aylarında, Sibirya Yüksek Basıcı, İzlanda Alçak Basınç Merkezi ve Akdeniz Alçak Basınç Merkezleri ve sistemleri etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye genelinde kış aylarında yağışlı bir iklim görülmektedir. Ancak ülkede bazı yıllarda alçak basıncı ve cephe sistemleri yerine, Sibirya Yüksek Basıncının etkili olduğuna da rastlanmaktadır ki bu durum ülke genelinde çok soğuk ve kurak kışların yaşanmasına neden olmaktadır (Şahin vd, 2005). 2.7. Temel Meteorolojik Kavramlar
Şahin ve diğ. (2005) göre, çeşitli oranlarda birbirleriyle ilişkili olarak, bir yerin iklimini oluşturan iklim elemanları (iklim değişkenleri) esas olarak üç tanedir. Bunlar sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağıştır (Şekil 2.9).
Şekil 2.9. İklim sisteminin temel elemanları (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e)
Tez bir yönüyle İklim Değişikliği konusunu ifade ederken, diğer yönüyle de İklim Değişikliğinin Türkiyedeki etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın ana başlıkları olan, Aylık Maksimum Sıcaklık, Aylık Ortalama Sıcaklık, Aylık Minimum Sıcaklık, Toplam Yağış, Aylık Maksimum Yağış, Aylık Ortalama Basınç ve Aylık Ortalama Nem değerleri üzerinde çalışılmıştır.
Sıcaklık bir maddenin ısı veya moleküler hareketinin derecesinin ölçüsü olarak tanımlanabilir. Güneşten alınan ısı enerjisinin insana ve çevreye etki biçiminde olan sıcaklık, insanı ve çevreyi en fazla etkileyen ısı elemanıdır. Ayrıca yağış ve rüzgr gibi diğer iklim elemanlarının
1732. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Toplam askıda partikül madde hava örneklerinin kimyasal bileşiminin incelenmesi - Sayfa 64
51 İstanbul'un iklimi, Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş özelliği gösteren bir iklimdir, dolayısıyla İstanbul'un iklimi ılımandır. Genel olarak İstanbul bölgesine ait iklim özellikleri Karadeniz ve Marmara Denizinin etkinliği altında Akdeniz‟e geçiş iklim yapısını göstermektedir. Kış aylarında İzlanda alçak basıncı ile Sibirya yüksek basıncının etkisi soğuk ve yağışlı; yaz ayları...
Düzce ili atmosferinin polen ve spor analizi - Sayfa 31
denizin yağış arttırıcı ılımanlaştırıcı etkisi iç kısımlarda da hissedilir. Hava kütleleri ve basınç merkezlerinin etkileri görülür. Bazı zaman kuzey kutupta oluşan soğuk hava; bazen de güneyde tropikal havanın etkisinde kalarak zamansız soğukların ya da sıcakların oluşmasına neden olmaktadır. Hava basıncından orta Avrupa basıncından hareket eden hava Balkanlar üzerinden gelerek kış aylarında hava...
Avrupa orta enlemlerinde ozonun lamine yapısı üzerindeki dinamik etkilerin araştırılması - Sayfa 45
Şekil 2.7 : Son 40 yıla ait üç aylık ortalamaları alınmış AO indeksi (Gri-pozitif, siyah-negatif) (Url-1). 2.1.8 Kuzey Atlantik salınımı (NAO) Atlantik Okyanusu’ndaki Azor subtropikal yüksek basınç sistemi ile İzlanda civarındaki subpolar alçak basınç sistemi arasındaki atmosfer basıncında ortaya çıkan büyük ölçek değişime Kuzey Atlantik Salınımı adı verilir. Bu salınım yüzey rüzgarlarını ve kış...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcaklık
sıcak
basınç
yağış
yüksek
iklim


32. SAYFA ICERIGI

kültlerinin etkisi altına girer. Ülkenin kuzey ve kuzey batısında serin günler yaşanırken, güney, güneydoğu ve doğu bölgelerinde sıcak günler yaşanır. Tek başına Asor Yüksek Basıncı etkisi altında kalırsa genellikle Karadeniz kıyılarında orografik yağışlar görülürken, yurdun büyük bir bölümünde serin günler yaşanmaktadır. Sadece Basra Alçak Basıncının etkili olduğu zamanlarda ise, oldukça sıcak, yağışsız ve bunaltıcı günler yaşanmaktadır (Şahin vd, 2005).
Türkiyeyi kış aylarında, Sibirya Yüksek Basıcı, İzlanda Alçak Basınç Merkezi ve Akdeniz Alçak Basınç Merkezleri ve sistemleri etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye genelinde kış aylarında yağışlı bir iklim görülmektedir. Ancak ülkede bazı yıllarda alçak basıncı ve cephe sistemleri yerine, Sibirya Yüksek Basıncının etkili olduğuna da rastlanmaktadır ki bu durum ülke genelinde çok soğuk ve kurak kışların yaşanmasına neden olmaktadır (Şahin vd, 2005). 2.7. Temel Meteorolojik Kavramlar
Şahin ve diğ. (2005) göre, çeşitli oranlarda birbirleriyle ilişkili olarak, bir yerin iklimini oluşturan iklim elemanları (iklim değişkenleri) esas olarak üç tanedir. Bunlar sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağıştır (Şekil 2.9).
Şekil 2.9. İklim sisteminin temel elemanları (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e)
Tez bir yönüyle İklim Değişikliği konusunu ifade ederken, diğer yönüyle de İklim Değişikliğinin Türkiyedeki etkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın ana başlıkları olan, Aylık Maksimum Sıcaklık, Aylık Ortalama Sıcaklık, Aylık Minimum Sıcaklık, Toplam Yağış, Aylık Maksimum Yağış, Aylık Ortalama Basınç ve Aylık Ortalama Nem değerleri üzerinde çalışılmıştır.
Sıcaklık bir maddenin ısı veya moleküler hareketinin derecesinin ölçüsü olarak tanımlanabilir. Güneşten alınan ısı enerjisinin insana ve çevreye etki biçiminde olan sıcaklık, insanı ve çevreyi en fazla etkileyen ısı elemanıdır. Ayrıca yağış ve rüzgr gibi diğer iklim elemanlarının
17

İlgili Kaynaklarsingle.php