Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


oluşumunda etkili olduğu da araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Sıcaklık aynı zamanda sıcaklığın veya soğukluğun bir derecesi olarak da değerlendirilebilir. Yer gözlemlerinde sıcaklık değeri serbest hava içerisinde, gölgede ve yere yakın bir çevrede ölçülmektedir (Şahin vd., 2005).
Tez kapsamında çalışılan Aylık Maksimum Sıcaklık, DMİ tarafından bir ay boyunca ölçümleri yapılan sıcaklık değerlerinin o ay içerisinde en yüksek çıktığı değeri ifade etmektedir. Aylık Ortalama sıcaklık ay içersinde ölçülen değerlerin ortalama değerlerini, Aylık Minimum Sıcaklık ise ay içerisinde elde edilen sıcaklıkların en düşüğünü ifade etmektedir.
Meteorolojide, herhangi bir yerdeki birim alana atmosfer ağırlığının yarattığı kuvvet basınç olarak tanımlanır. Atmosfer basıncı veya barometrik basınç olarak ta bilinir. Herhangi bir noktadaki atmosfer basıncı denilince akla, bu nokta birim alan üzerinde dikey olarak uzanan havanın ağırlığı gelmektedir. Basınç bulunulan bölgenin denize olan mesafesine göre değişmektedir. Deniz seviyesine yakın bölgelerde birim alana düşen havanın ağırlığı yüksektir. Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça bu durum tersine gelişmektedir. Standart atmosferde bu değer 760 mm.lik cıva sütununa eşittir. Bu kapsamda Aylık Ortalama Basınç, DMİ tarafından bir ay boyunca ölçümleri yapılan basınç değerlerinin o ay içerisinde ortalama çıktığı değeri ifade etmektedir.
Nem havadaki su buharı miktarıdır. Bir bölgede havanın nemli olduğunun anlaşılması; incelenen bölgeye herhangi bir şekilde yağmur yağmadığı halde yeryüzündeki cisimlerin nemli olduğu, üzerinin yağmur yağmış gibi ıslak olduğu durumlarda mümkündür. Bu durum, doymuş ya da hemen hemen doymuş sıcak hava kütlesinin, soğuk ve kuru hava kütlesinin yerini aldığı zaman meydana gelmektedir. Tez kapsamında çalışılan Aylık Ortalama Nem, DMİ tarafından bir ay boyunca ölçümleri yapılan nem değerlerinin o ay içerisinde ortalama değeri ifade etmektedir.
Doymuş veya su buharı içeren nemli havanın yükseltilmesi olayına nem adyabatik denilmektedir. Hava parseli yükseltildiğinde doyma sıcaklığına kadar soğur ve nispi nemi yüzde yüze ulaşır. Daha fazla soğutulması ise yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Hava nemliyse ve adyabatik (rakım olarak) olarak yükseltilirse, her yüz metrede sıcaklık 0.55 C azalmaktadır (www.meteor.gov.tr).
Nispi nem oranı % 60’ın altında olan ve kuru hava olarak isimlendirilen kavramın zıt anlamlısı Nemli hava olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle Nispi nem oranı % 85’in üzerinde olan havada denilebilir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Suyun gaz hali olan ve hava nemi olarak ifade edilen su buharının yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesi olayı olan yağışta iklimin çok önemli bir elemanıdır. Yağış; yağmur, kar, çisenti, dolu, buz parçacıkları ile bunların değişik şekillerini de içeren ve nemin yere doğru düşen tüm şekli için kullanılan genel bir terim olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle; bulutlardan düşen, yere kadar ulaşan suyun sıvı veya katı haldeki her türlü şekli için kullanılan terimdir. Birçok ülkede belirli bir periyot için ölçülen yağış miktarı inç olarak verilirken, ülkemiz meteorolojisinde santimetre olarak ölçülür ve metrekarede kilogram olarak ifade edilir. Yağış esnasında eğer hava sıcaklığı 0 Cnin üstünde ise
1833. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Günyüzü (Eskişehir) ve çevresinin florası - Sayfa 60
14 120 mm’den az olduğu yerler çöl, 120-250 mm arasında olan yerler kurak, 250-550 mm arasında olan yerler yarı kurak, 550-1000 mm arasında olan yerler orta dereceli nemli, 1000-2000 mm arasında olan yerler ise çok nemli olarak nitelendirilir. Eskişehir rasat istasyonu verilerine göre 22 yıllık ortalama toplam yağış miktarı 352,7 mm'dir. Bu sınıflandırmaya göre Eskişehir yarı kurak olarak ni...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcaklık
yağış
miktarı
sıcak
hava
yüksek


33. SAYFA ICERIGI

oluşumunda etkili olduğu da araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Sıcaklık aynı zamanda sıcaklığın veya soğukluğun bir derecesi olarak da değerlendirilebilir. Yer gözlemlerinde sıcaklık değeri serbest hava içerisinde, gölgede ve yere yakın bir çevrede ölçülmektedir (Şahin vd., 2005).
Tez kapsamında çalışılan Aylık Maksimum Sıcaklık, DMİ tarafından bir ay boyunca ölçümleri yapılan sıcaklık değerlerinin o ay içerisinde en yüksek çıktığı değeri ifade etmektedir. Aylık Ortalama sıcaklık ay içersinde ölçülen değerlerin ortalama değerlerini, Aylık Minimum Sıcaklık ise ay içerisinde elde edilen sıcaklıkların en düşüğünü ifade etmektedir.
Meteorolojide, herhangi bir yerdeki birim alana atmosfer ağırlığının yarattığı kuvvet basınç olarak tanımlanır. Atmosfer basıncı veya barometrik basınç olarak ta bilinir. Herhangi bir noktadaki atmosfer basıncı denilince akla, bu nokta birim alan üzerinde dikey olarak uzanan havanın ağırlığı gelmektedir. Basınç bulunulan bölgenin denize olan mesafesine göre değişmektedir. Deniz seviyesine yakın bölgelerde birim alana düşen havanın ağırlığı yüksektir. Deniz seviyesinden yükseğe çıktıkça bu durum tersine gelişmektedir. Standart atmosferde bu değer 760 mm.lik cıva sütununa eşittir. Bu kapsamda Aylık Ortalama Basınç, DMİ tarafından bir ay boyunca ölçümleri yapılan basınç değerlerinin o ay içerisinde ortalama çıktığı değeri ifade etmektedir.
Nem havadaki su buharı miktarıdır. Bir bölgede havanın nemli olduğunun anlaşılması; incelenen bölgeye herhangi bir şekilde yağmur yağmadığı halde yeryüzündeki cisimlerin nemli olduğu, üzerinin yağmur yağmış gibi ıslak olduğu durumlarda mümkündür. Bu durum, doymuş ya da hemen hemen doymuş sıcak hava kütlesinin, soğuk ve kuru hava kütlesinin yerini aldığı zaman meydana gelmektedir. Tez kapsamında çalışılan Aylık Ortalama Nem, DMİ tarafından bir ay boyunca ölçümleri yapılan nem değerlerinin o ay içerisinde ortalama değeri ifade etmektedir.
Doymuş veya su buharı içeren nemli havanın yükseltilmesi olayına nem adyabatik denilmektedir. Hava parseli yükseltildiğinde doyma sıcaklığına kadar soğur ve nispi nemi yüzde yüze ulaşır. Daha fazla soğutulması ise yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Hava nemliyse ve adyabatik (rakım olarak) olarak yükseltilirse, her yüz metrede sıcaklık 0.55 C azalmaktadır (www.meteor.gov.tr).
Nispi nem oranı % 60’ın altında olan ve kuru hava olarak isimlendirilen kavramın zıt anlamlısı Nemli hava olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle Nispi nem oranı % 85’in üzerinde olan havada denilebilir (http://www.meteor.gov.tr/2006/zirai/zirai-calismalar.aspx?subPg=e).
Suyun gaz hali olan ve hava nemi olarak ifade edilen su buharının yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesi olayı olan yağışta iklimin çok önemli bir elemanıdır. Yağış; yağmur, kar, çisenti, dolu, buz parçacıkları ile bunların değişik şekillerini de içeren ve nemin yere doğru düşen tüm şekli için kullanılan genel bir terim olarak adlandırılır. Diğer bir deyişle; bulutlardan düşen, yere kadar ulaşan suyun sıvı veya katı haldeki her türlü şekli için kullanılan terimdir. Birçok ülkede belirli bir periyot için ölçülen yağış miktarı inç olarak verilirken, ülkemiz meteorolojisinde santimetre olarak ölçülür ve metrekarede kilogram olarak ifade edilir. Yağış esnasında eğer hava sıcaklığı 0 Cnin üstünde ise
18

İlgili Kaynaklarsingle.php