Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


3.SEÇİLEN BAZI İSTASYONLARA AİT METEOROLOJİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
3.1.Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesi
DMİden temin edilen sıcaklık verilerinin değerlendirilmesinde; her bölgenin Ocak ve Temmuz aylarında gösterdiği değişim eğilimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilerek noktasal grafikleri oluşturulmuştur. Oluşturulan grafiklerde de regresyon eğilim çizgilerinin grafiklere yerleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Regresyon eğilim çizgileri sıcaklık verilerinde geçmişten günümüze değin meydana gelen değişimlerdeki artış veya azalımlar hakkındaki durumu ortaya koymuştur. Regresyon eğilim çizgilerinden elde edilen formüller ile de seçilen 28 ile ait 2020 yılına kadarki sıcaklık tahminleri grafiklere dökülmüştür. Bu sayede iller bazında, bölgesel bazda ve Türkiyenin genelinde maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık değerlerinin bugünkü ve gelecekteki seyrinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Esasen bakıldığı zaman sıcaklık değerlerinin içerisinde bir bölgenin sıcaklık değerlendirmesinin yapılması ve iklimlerinin seyri hakkında daha doğru bir yorum yapabilmek için Ortalama Sıcaklık değerleri üzerinde değerlendirme yapmak her zaman daha sağlıklı bir yorum olacaktır. Maksimum ve minimum sıcaklık değerlendirmeleri ise daha çok ekstrem (sıra dışı) iklimsel olayların değerlendirilmesinde etkili olacaktır.
3.1.1. Akdeniz Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi
Akdeniz İklim Kuşağında yer alan Akdeniz bölgesi ülkemizin sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu bölgelerimizden biridir. Ekvatora yakın enlemlerde bulunan bölgeler her zaman sıcaklık değeri açısından en yüksek değeri taşımaktadırlar. Bu nedenle de Akdeniz Bölgesi genelde yüksek hava sıcaklığı ortalamalarına sahiptir.
Bölge yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim özelliği taşımaktadır. En yüksek sıcaklık değerleri Temmuz aylarında, en soğuk hava sıcaklıkları Ocak aylarında görülmektedir. Yıllık ortalama en yüksek sıcaklıklar bölgenin kıyılarında ölçülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık Doğu Akdeniz kıyılarında 20C ye kadar ulaşmaktadır (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm).
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.1); genel bir sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Hatay ilindeki sıcaklık artışının dikkat çekici boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede en az maksimum sıcaklık artışının Adana İlinde olduğu görülmüştür. Antalya ve Isparta illerinde Ocak aylarında ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı görülmemektedir.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde ise (Şekil 3.2), Adana ilinin sıcaklıklarında genel olarak düşüş olduğu gözlenmiştir. Diğer 3 ilde ise sıcaklıkların giderek arttığı anlaşılmıştır. Özellikle Hatay ilinde gerçekleşen sıcaklık artışı dikkat çekici boyuttadır
2035. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ayları
sıcak
bölge
sıcaklık
maksimum
temmuz


35. SAYFA ICERIGI

3.SEÇİLEN BAZI İSTASYONLARA AİT METEOROLOJİK DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ
3.1.Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesi
DMİden temin edilen sıcaklık verilerinin değerlendirilmesinde; her bölgenin Ocak ve Temmuz aylarında gösterdiği değişim eğilimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda her bölge için seçilen 4er il Microsoft Excel programında bir araya getirilerek noktasal grafikleri oluşturulmuştur. Oluşturulan grafiklerde de regresyon eğilim çizgilerinin grafiklere yerleştirilmesi işlemi yapılmıştır. Regresyon eğilim çizgileri sıcaklık verilerinde geçmişten günümüze değin meydana gelen değişimlerdeki artış veya azalımlar hakkındaki durumu ortaya koymuştur. Regresyon eğilim çizgilerinden elde edilen formüller ile de seçilen 28 ile ait 2020 yılına kadarki sıcaklık tahminleri grafiklere dökülmüştür. Bu sayede iller bazında, bölgesel bazda ve Türkiyenin genelinde maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık değerlerinin bugünkü ve gelecekteki seyrinin belirlenmesi sağlanmıştır.
Esasen bakıldığı zaman sıcaklık değerlerinin içerisinde bir bölgenin sıcaklık değerlendirmesinin yapılması ve iklimlerinin seyri hakkında daha doğru bir yorum yapabilmek için Ortalama Sıcaklık değerleri üzerinde değerlendirme yapmak her zaman daha sağlıklı bir yorum olacaktır. Maksimum ve minimum sıcaklık değerlendirmeleri ise daha çok ekstrem (sıra dışı) iklimsel olayların değerlendirilmesinde etkili olacaktır.
3.1.1. Akdeniz Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi
Akdeniz İklim Kuşağında yer alan Akdeniz bölgesi ülkemizin sıcaklık değerlerinin en yüksek olduğu bölgelerimizden biridir. Ekvatora yakın enlemlerde bulunan bölgeler her zaman sıcaklık değeri açısından en yüksek değeri taşımaktadırlar. Bu nedenle de Akdeniz Bölgesi genelde yüksek hava sıcaklığı ortalamalarına sahiptir.
Bölge yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim özelliği taşımaktadır. En yüksek sıcaklık değerleri Temmuz aylarında, en soğuk hava sıcaklıkları Ocak aylarında görülmektedir. Yıllık ortalama en yüksek sıcaklıklar bölgenin kıyılarında ölçülmüştür. Yıllık ortalama sıcaklık Doğu Akdeniz kıyılarında 20C ye kadar ulaşmaktadır (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm).
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.1); genel bir sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Hatay ilindeki sıcaklık artışının dikkat çekici boyutlarda olduğu anlaşılmaktadır. Bölgede en az maksimum sıcaklık artışının Adana İlinde olduğu görülmüştür. Antalya ve Isparta illerinde Ocak aylarında ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı görülmemektedir.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde ise (Şekil 3.2), Adana ilinin sıcaklıklarında genel olarak düşüş olduğu gözlenmiştir. Diğer 3 ilde ise sıcaklıkların giderek arttığı anlaşılmıştır. Özellikle Hatay ilinde gerçekleşen sıcaklık artışı dikkat çekici boyuttadır
20

İlgili Kaynaklarsingle.php