Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Akdeniz Bölgesi İllerinin tamamında Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.3); Antalya ili dışında genel bir sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Adana ve Hatay illerindeki sıcaklık artışının dikkat çekici boyutlarda olduğu şekilden de anlaşılacaktır. Bölgede en az maksimum sıcaklık artışının Adana ilinde olduğu görülmüştür. Isparta ilinde ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı olacağı öngörülmemektedir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.4), tüm illerde genel bir artış olduğu gözlenmiştir. Adana ilinin sıcaklıklarındaki artış önemli dikkat çekici bir boyuta sahiptir. Diğer 3 ilde ise sıcaklıkların önemli sayılabilecek boyutta değildir.
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.5); Isparta ilinde minimum sıcaklıklarda bir düşüş olduğu gözlenirken diğer illerde sıcaklıkta yükseliş olduğu bulunmuştur. Özellikle Adana ve Hatay ilinin Ocak ayları değerlendirmesinde en fazla minimum sıcaklık artışına sahip olduğu grafik değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Antalya ilinde Ocak aylarında ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı görülmemektedir.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.6), genel bir artış olduğu gözlenmiş ve özellikle Adana ilinin minimum sıcaklık değerlendirmesinde en fazla artışa sahip olduğu görülmüştür. Diğer 3 ilde ise sıcaklık artışının çok fazla olmadığı anlaşılmıştır.
3.1.2. Karadeniz Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Karadeniz İklim Kuşağının etkisinde olan Karadeniz Bölgesi yıllık ortalama sıcaklık 8
12C civarındadır. Temmuz ve Ağustos ayları ortalama sıcaklık 22-24 Cyi geçmemektedir. Ocak aylarının ortalama sıcaklığı 3-5 C kadardır. Karadeniz bölgesinde dağlık kesimler dışında ve özellikle Karadeniz kıyı kesiminde etkili olan nemli ve yağışlı iklim, dağların Karadenizden gelen nemi engellemesi nedeniyle iç kesimlerde yer yer farklılıklar göstermektedir. (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm)
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.7); Artvin İlinde maksimum sıcaklıklarda bir düşüş periyodunun olduğu gözlenirken diğer illerde sıcaklıkta yükseliş olduğu bulunmuştur. Özellikle Gümüşhane ilinin Ocak ayları değerlendirmesinde en fazla maksimum sıcaklık artışına sahip olduğu grafik değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Zonguldak ve Sinop illerinde Ocak aylarında ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı görülmemektedir.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.8), Artvin ve Gümüşhane illerinde bir düşüş, Zonguldak ve Sinop illerinin maksimum sıcaklık değerlerinde artış olduğu öngörülmüştür. Özellikle Sinop ilindeki artışın önemli sayılabilecek seviyelerde olduğu anlaşılmıştır.
2136. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölgesi
ocak
ayları
temmuz
aylarının
illerinin


36. SAYFA ICERIGI

Akdeniz Bölgesi İllerinin tamamında Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.3); Antalya ili dışında genel bir sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Özellikle Adana ve Hatay illerindeki sıcaklık artışının dikkat çekici boyutlarda olduğu şekilden de anlaşılacaktır. Bölgede en az maksimum sıcaklık artışının Adana ilinde olduğu görülmüştür. Isparta ilinde ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı olacağı öngörülmemektedir.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.4), tüm illerde genel bir artış olduğu gözlenmiştir. Adana ilinin sıcaklıklarındaki artış önemli dikkat çekici bir boyuta sahiptir. Diğer 3 ilde ise sıcaklıkların önemli sayılabilecek boyutta değildir.
Akdeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.5); Isparta ilinde minimum sıcaklıklarda bir düşüş olduğu gözlenirken diğer illerde sıcaklıkta yükseliş olduğu bulunmuştur. Özellikle Adana ve Hatay ilinin Ocak ayları değerlendirmesinde en fazla minimum sıcaklık artışına sahip olduğu grafik değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Antalya ilinde Ocak aylarında ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı görülmemektedir.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.6), genel bir artış olduğu gözlenmiş ve özellikle Adana ilinin minimum sıcaklık değerlendirmesinde en fazla artışa sahip olduğu görülmüştür. Diğer 3 ilde ise sıcaklık artışının çok fazla olmadığı anlaşılmıştır.
3.1.2. Karadeniz Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Karadeniz İklim Kuşağının etkisinde olan Karadeniz Bölgesi yıllık ortalama sıcaklık 8
12C civarındadır. Temmuz ve Ağustos ayları ortalama sıcaklık 22-24 Cyi geçmemektedir. Ocak aylarının ortalama sıcaklığı 3-5 C kadardır. Karadeniz bölgesinde dağlık kesimler dışında ve özellikle Karadeniz kıyı kesiminde etkili olan nemli ve yağışlı iklim, dağların Karadenizden gelen nemi engellemesi nedeniyle iç kesimlerde yer yer farklılıklar göstermektedir. (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm)
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.7); Artvin İlinde maksimum sıcaklıklarda bir düşüş periyodunun olduğu gözlenirken diğer illerde sıcaklıkta yükseliş olduğu bulunmuştur. Özellikle Gümüşhane ilinin Ocak ayları değerlendirmesinde en fazla maksimum sıcaklık artışına sahip olduğu grafik değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Zonguldak ve Sinop illerinde Ocak aylarında ise uzun vadede çok fazla bir sıcaklık artışı görülmemektedir.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.8), Artvin ve Gümüşhane illerinde bir düşüş, Zonguldak ve Sinop illerinin maksimum sıcaklık değerlerinde artış olduğu öngörülmüştür. Özellikle Sinop ilindeki artışın önemli sayılabilecek seviyelerde olduğu anlaşılmıştır.
21

İlgili Kaynaklarsingle.php