Küresel iklim değişiklikleri ve Türkiye iklimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi


Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.9); Sinop, Zonguldak ve Artvin illerinin ortalama sıcaklıklarda önemli sayılmayacak düşüşler gözlenirken, Gümüşhane ilinde de önemli sayılmayacak ortalama sıcaklık artışlarının olduğu görülmüştür.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.10), Artvin İlinde önemli sayılabilecek bir sıcaklık düşüşü görülürken, Özellikle Sinop ve Zonguldak illerinde ciddi sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Gümüşhane ilinde çok ciddi sıcaklık artışlarının olabileceği öngörülmemiştir.
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.11); genel anlamda bir sıcaklık artışın olduğu gözlenmiştir. Özellikle Zonguldak ve Gümüşhane illerinin minimum sıcaklıklarda önemli sayılabilecek artış gözlenirken, Artvin ve Sinop illerinde uzun vadede çok fazla bir artışa sahip olmadığı anlaşılmıştır.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.12), Gümüşhane ve Artvin illerinde önemli sayılabilecek bir sıcaklık düşüşü görülürken, Özellikle Sinop ve Zonguldak illerinde ciddi sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir.
3.1.3. Marmara Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Geçiş İklim Kuşağında yer alan Marmara Bölgesi yarı nemli bir iklime sahiptir. Bu iklim tipi
Karadeniz sahil kesimi hariç bütün Marmara Bölgesini etkiler. Yaz sıcakları Akdeniz Bölgesindeki kadar yüksek değildir. En sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı yaklaşık 2324C dir. En soğuk ay olan Ocak ayı ortalaması ise 35C civarındadır (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm).
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.13); Çanakkale İlinin dışında diğer illerde sıcaklık artışının olduğu gözlenmiştir. Özellikle Edirne ilinde bu artışın dikkat çekici boyutta olduğu gözlenirken, Kocaeli ve Bursa illerinde çok ciddi bir artış periyoduna rastlanmamıştır.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.14), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Çanakkale ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.15); Çanakkale ilinin dışında diğer illerde sıcaklık artışının olduğu gözlenmiştir. Özellikle Edirne ilinde bu artışın dikkat çekici boyutta olduğu gözlenirken, Kocaeli ve Bursa illerinde çok ciddi bir artışa rastlanmamıştır.
2338. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölgesi
ocak
ayları
temmuz
nemli
aylarının


38. SAYFA ICERIGI

Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.9); Sinop, Zonguldak ve Artvin illerinin ortalama sıcaklıklarda önemli sayılmayacak düşüşler gözlenirken, Gümüşhane ilinde de önemli sayılmayacak ortalama sıcaklık artışlarının olduğu görülmüştür.
Temmuz aylarının ortalama sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.10), Artvin İlinde önemli sayılabilecek bir sıcaklık düşüşü görülürken, Özellikle Sinop ve Zonguldak illerinde ciddi sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir. Gümüşhane ilinde çok ciddi sıcaklık artışlarının olabileceği öngörülmemiştir.
Karadeniz Bölgesi İllerinin Ocak ayları minimum sıcaklıklarında (Şekil 3.11); genel anlamda bir sıcaklık artışın olduğu gözlenmiştir. Özellikle Zonguldak ve Gümüşhane illerinin minimum sıcaklıklarda önemli sayılabilecek artış gözlenirken, Artvin ve Sinop illerinde uzun vadede çok fazla bir artışa sahip olmadığı anlaşılmıştır.
Temmuz aylarının minimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.12), Gümüşhane ve Artvin illerinde önemli sayılabilecek bir sıcaklık düşüşü görülürken, Özellikle Sinop ve Zonguldak illerinde ciddi sıcaklık artışı olduğu gözlenmiştir.
3.1.3. Marmara Bölgesinin maksimum, ortalama ve minimum sıcaklık incelenmesi Geçiş İklim Kuşağında yer alan Marmara Bölgesi yarı nemli bir iklime sahiptir. Bu iklim tipi
Karadeniz sahil kesimi hariç bütün Marmara Bölgesini etkiler. Yaz sıcakları Akdeniz Bölgesindeki kadar yüksek değildir. En sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı yaklaşık 2324C dir. En soğuk ay olan Ocak ayı ortalaması ise 35C civarındadır (http://www.cografyam.org/turkiyeiklimi.htm).
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları maksimum sıcaklıklarında (Şekil 3.13); Çanakkale İlinin dışında diğer illerde sıcaklık artışının olduğu gözlenmiştir. Özellikle Edirne ilinde bu artışın dikkat çekici boyutta olduğu gözlenirken, Kocaeli ve Bursa illerinde çok ciddi bir artış periyoduna rastlanmamıştır.
Temmuz aylarının maksimum sıcaklık değerlendirmesinde (Şekil 3.14), genel anlamda bir sıcaklık artışının olduğu anlaşılmıştır. Çanakkale ilinde önemli sayılabilecek sıcaklık artışları gözlenirken, diğer illerde çok önemli sıcaklık artışları görülmemiştir.
Marmara Bölgesi İllerinin Ocak ayları ortalama sıcaklıklarında (Şekil 3.15); Çanakkale ilinin dışında diğer illerde sıcaklık artışının olduğu gözlenmiştir. Özellikle Edirne ilinde bu artışın dikkat çekici boyutta olduğu gözlenirken, Kocaeli ve Bursa illerinde çok ciddi bir artışa rastlanmamıştır.
23

İlgili Kaynaklarsingle.php